Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla operatorów stron internetowych zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Next Kraftwerke sp.z o.o.
Astoria
Przeskok 2
00-032 Warszawa
Polska

E-mail: info[at]elektrownie-next.pl
Telefon: +48 515 471 640
Adres internetowy: www.elektrownie-next.pl

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych pełni osoba odpowiedzialna:

Franz-Josef Kemnade
Lichtstr. 43 g
50825 Kolonia
Niemcy
Telefon: +49 (0)221 820085-898.
E-Mail: kemnade@next-kraftwerke.de

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych treści i usług.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia środków podejmowanych przed zawarciem umowy. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia słusznych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Czas usuwania i przechowywania danych

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Świadczenie usług na stronie internetowej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Po każdym wejściu na naszą stronę nasz serwer automatycznie pobiera dane z systemu komputerowego  mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">komputer gościa
 i przechowuje je w zabezpieczonych plikach dziennika.

Dane te są:

Adres IP
Data i godzina
Strony internetowe, do których dostęp przez system komputerowy znajduje się na naszej stronie głównej
identyfikacja przeglądarki 
system operacyjny

Dane te są przez nas przechowywane przez okres 14 dni od daty odwiedzin naszej strony internetowej.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są gromadzone i przechowywane w celu technicznego umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika oraz zagwarantowania funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te stanowią uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzanie danych przez nas jest zgodne z prawem.

3. Odbiór i przekazywanie danych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez nas i nie będą przekazywane innym odbiorcom ani krajom trzecim.

4. Czas składowania

Dane przechowywane w plikach dziennika zostaną przez nas usunięte po upływie 14 dni od ich pobrania.

5. Możliwość sprzeciwu

Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej i informatycznych systemów bezpieczeństwa. Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas danych zgodnie z art. 21 RODO. Uważamy jednak, że nie ma możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, ponieważ opisane cele przetwarzania danych są niepodważalnymi powodami przetwarzania danych. Możesz jednak uniknąć przetwarzania danych, nie odwiedzając już naszej strony internetowej.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo żądać od nas informacji dotyczących przetwarzania danych zgodnie z art. 15 DSGVO.
Użytkownik może zażądać poprawienia danych zgodnie z art. 16 DSGVO.
Użytkownik może zażądać usunięcia danych zgodnie z art.17 DSGVO.
Zgodnie z art. 18 DSGVO, użytkownik może ograniczyć przetwarzanie danych przez nas i w tym zakresie żądać powiadomienia zgodnie z art. 19 DSGVO.
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym w sprawie przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym w sprawie przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie można znaleźć w here.

V. Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego.

Jeżeli użytkownik korzysta z tej możliwości, gromadzone i przechowywane są następujące informacje:

 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu)
 • Moc zainstalowana istniejących urządzeń wytwarzających, zużywających lub przechowujących energię
 • Preferowanie pożądanych usług (bezpośredni marketing energii elektrycznej, bilansowanie marketingu energii, doradztwo itp.
 • Osobista wiadomość, jeśli dotyczy
 • Rodzaj wysłanego formularza
 • Data i godzina wysyłki

Wszystkie dane są przetwarzane w celu wygenerowania wiadomości e-mail do odpowiedzialnego za Ciebie pracownika i wykorzystania ich w ramach zwykłej działalności biznesowej.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych zgromadzonych w trakcie korzystania z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku nawiązania kontaktu w celu nawiązania z nami relacji handlowych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych służy wyłącznie do tworzenia i wykorzystywania poczty elektronicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w zakresie przetwarzania tych danych.

3. Odbiór i przekazywanie danych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez nas i nie będą przekazywane innym odbiorcom ani krajom trzecim.

4. Czas składowania

Email wygenerowany na podstawie danych stanowi list firmowy i jest archiwizowany po rozmowie z Tobą, podobnie jak wszystkie inne listy firmowe.

5. Możliwość sprzeciwu

Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się naszemu przetwarzaniu Państwa danych w dowolnym momencie z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już używać danych do rozmowy i nie będzie można kontynuować rozmowy.

6. Prawa przysługujące Państwu

Mają Państwo prawo żądać od nas informacji dotyczących przetwarzania danych zgodnie z art. 15 DSGVO.
Mogą Państwo zażądać poprawienia danych zgodnie z art. 16 DSGVO. 
Mogą Państwo zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO.
Zgodnie z art. 18 DSGVO, mogą Państwo ograniczyć przetwarzanie danych przez nas i w tym zakresie żądać powiadomienia zgodnie z art. 19 DSGVO.
Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO.
Mają Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym w sprawie przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie można znaleźć w here.

VI. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być zapisywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej. Obecnie używamy tylko cookies sesyjnych, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby dzwoniąca przeglądarka mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Poniższy przegląd przedstawia aktualnie używane przez nas sesyjne pliki cookie oraz dane przez nie gromadzone i przechowywane:

Cookie

Zamierzone przeznaczenie

Zebrane kategorie danych

PHPSESSID

Za pomocą tego pliku cookie zapisywane są preferowane ustawienia użytkownika, aby umożliwić ich natychmiastowe udostępnienie przy następnym odwiedzaniu strony. Ułatwia również wypełnianie formularzy.

Ustawienia języka lub inne ustawienia domyślne, a także informacje wejściowe z pól formularza.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu cookies sesyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony. Cele te stanowią uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzanie danych przez nas jest zgodne z prawem.

3. Odbiór i przekazywanie danych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez nas i nie będą przekazywane innym odbiorcom ani krajom trzecim.

4. Czas składowania

Pliki cookie sesji, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, dzięki czemu dane zebrane przez te pliki są usuwane.

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

6. Prawa przysługujące Państwu

Mają Państwo prawo żądać od nas informacji dotyczących przetwarzania danych zgodnie z art. 15 DSGVO.
Mogą Państwo zażądać poprawienia danych zgodnie z art. 16 DSGVO. 
Mogą Państwo zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO.
Zgodnie z art. 18 DSGVO, mogą Państwo ograniczyć przetwarzanie danych przez nas i w tym zakresie żądać powiadomienia zgodnie z art. 19 DSGVO.
Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO.
Mają Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym w sprawie przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie można znaleźć w here.

VII. Usługi analizy stron internetowych

Google Analytics 
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa plików "cookies", czyli małych plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 

Nasza strona korzysta wyłącznie z Google Analytics z rozszerzeniem kodu "_anonimizeIp()", które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez skrócenie go i wyklucza bezpośrednie osobiste odnośniki. Z reguły Państwa adres IP jest redukowany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania analizą statystyczną zachowań użytkowników do celów optymalizacji i marketingu. 

W naszym imieniu Google może wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto, mogą Państwo zapobiec przesyłaniu do Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując bezpłatną wtyczkę poniżej: 


Alternatywnie do wtyczki przeglądarki lub podczas korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych można skorzystać z poniższego linku, aby ustawić cookie opt-out, które uniemożliwia Google Analytics zbieranie danych na tej stronie internetowej (cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, jeśli usuniesz pliki cookie z tej przeglądarki, musisz kliknąć ten link ponownie): Wyłącz Google Analytics

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych "Tarcza Prywatności", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. 

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

VIII. Narzędzia i różne narzędzia

Niniejsza strona wykorzystuje czcionki internetowe Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") w celu spójnego wyświetlania. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać teksty i czcionki zgodnie z przeznaczeniem. 

W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, używana jest domyślna czcionka komputera. 

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych "Tarcza Prywatności", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. 

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

IX. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez użytkownika, w rozumieniu RODO dotyczy to użytkownika i przysługują mu następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie następujących informacji:

 1. celów, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 2. kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub nadal ujawniamy dane osobowe o Tobie;
 4. planowany czas przechowywania danych osobowych Państwa dotyczących lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

2. Prawo do sprostowania

Mają Państwo wobec nas prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Korektę dokonamy natychmiast.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 1. jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej zweryfikowanie dokładności danych osobowych;
 2. przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem i użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do unieważnienia

a) Obowiązek skreślenia

Mogą Państwo poprosić nas o natychmiastowe usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa, a my jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych w przypadku zaistnienia jednego z poniższych powodów:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
 2. Cofacie Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania. 
 3. Zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, nie ma nadrzędnych podstaw prawnych przetwarzania, zgłaszają sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. 
 4. Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem. 
 5. Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym jesteśmy poddani. 
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla stron trzecich

W przypadku upublicznienia przez nas danych osobowych Państwa danych osobowych i obowiązku ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, złożyli wniosek o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do unieważnienia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do:

 1. korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
 2. dopełnienie obowiązku prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub do wykonywania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej;
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 5. dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do nas, jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dane osobowe dotyczące Państwa, o takim sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji:

Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że,

a) istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w zakresie przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami oraz dowodzą ich istnienia, lub
b) przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe Państwa dotyczą i są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących do celów takiej reklamy.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

7. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, przysługuje Ci prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz lub w którym podejrzewasz naruszenie przepisów, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje Państwa, jako skarżącego, o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.