Aukcje OZE - wygrana i co dalej?

Odkup energii z instalacji powyżej 500kW

Masz instalację OZE dowolnej technologii energii odnawialnej powyżej 500kW, która wygrała aukcję OZE? Sprzedaj swoją energię do Next Kraftwerke!

  • Pełna obsługa: My zajmiemy się prognozowaniem, bilansowaniem handlowym i sprzedażą Twojej energii, a także bezpłatnie zarządzimy w Twoim imieniu rozliczeniem z z Zarządcą Rozliczeń S.A.
  • Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.
  • Wyższe przychody dzięki sprzedaży krótkoterminowej: Jako specjaliści w handlu krótkoterminowym, koncentrujemy się na krótszych okresach rozliczeniowych, które pozwalają na uzyskanie wyższych przychodów dzięki niższym zabezpieczeniom przed ryzykiem.
  • Nasze doświadczenie: Już od 11 lat zajmujemy się handlem energią elektryczną z OZE w 8 krajach europejskich. Oferujemy naszym klientom korzystne modele rozliczeniowe, wykorzystujące naszą ekspercką wiedzę o rynku energii.

Skontaktuj się z nami

Współpracujemy z wytwórcami energii ze wszystkich źródeł OZE. Dowiedz się więcej, kontaktując się z nami. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy lub zadzwonić bezpośrednio pod numer + 48 515 471 640

Jaki model jest korzystniejszy: rozliczenie wg stałej ceny, wg cen godzinowych czy wg indeksu TGeBase?

Powyższy przykład obrazuje typowy rozkład cen energii w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię w godzinach, w których godzinowe ceny energii są najczęściej powyżej średniego indeksu TGE Base (średnia z dnia) - w tym przypadku powyżej 260PLN/MWh. W związku z tym przyjmuje się, iż instalacja fotowoltaiczna ma pozytywną strukturę, dzięku czemu może uzyskać dodatkową premię do wskaźnika TGE Base.

Jak uzyskać największy przychód z instalacji po wygranej aukcji?

Przypomnijmy, że wszyscy wytwórcy, którzy wygrali aukcję, wchodzą w tzw. kontrakt różnicowy (ang.: Contract for Difference - CfD), czyli zdobywają prawo do otrzymywania tzw. „ujemnego salda”. Ujemne saldo jest to dopłata do każdej wygenerowanej MWh, która wynika z różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a konkretnym indeksem referencyjnym. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, tym indeksem jest indeks TGeBase. Indeks ten można znaleźć na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (TGE) https://www.tge.pl/, gdzie codziennie publikowane są ceny za kontrakty godzinowe zawierane na giełdzie energii, a także interesujący dla wytwórców aukcyjnych indeks TGeBase, który przedstawia średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke rekomenduje rozliczanie za wytworzoną energię zgodnie z indeksem TGeBase, ponieważ w ten sposób Zarządca Rozliczeń S.A. rozlicza wyprodukowaną i sprzedaną energię elektryczną. Różnica pomiędzy wygraną ceną aukcyjną a indeksem TGeBase zostanie wypłacona wytwórcy w kolejnym miesiącu. Więcej informacji o sposobie rozliczania i wypłacania ujemnego salde przez Zarządcę Rozliczeń znajduje się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A..

Każdy schemat rozliczenia za wyprodukowaną energię elektryczną niesie za sobą konkretne ryzyko.

Przykładowo, wybór stałej ceny oznacza, że spółka obrotu musi jak najdokładniej zaprognozować ceny na rynku hurtowym na najbliższy rok, by mieć pewność, że sprzedaje energię za lepszą cenę niż ta, którą mogłaby osiągnąć, sprzedając energię po cenie zmiennej. Warto pamiętać, że rynek hurtowy podlega ciągłym zmianom, a cena za energię elektryczną kształtowana przez wiele czynników niezależnych od traderów czy samych wytwórców, dlatego każda spółka obrotu chce się zabezpieczyć przed sytuacją, w której będzie stratna na rzecz wytwórcy. Z tego powodu, oferując wytwórcy stałą cenę, najprawdopodobniej zarząda dość wysokiej opłaty handlowej, która ma na celu pokrycie ewentualnych strat związanych z zaoferowaniem stałej ceny.
Dlatego też, wytwórca, wybierając opcję ceny stałej, ponosi ryzyko zmian cen na rynku hurtowym i otrzymuje odpowiednio dobraną, bezpieczną (czyli raczej niską) stałą cenę. Oznacza to, że potencjalnie może otrzymać stałą, ale mniej korzystną cenę za wytworząną energię elektryczną niż gdyby zdecydował się na rozliczenie według indeksu TGeBase. W praktyce oznacza to, że w przypadku, gdy stała cena sprzedaży energii ustalona ze spółką obrotu będzie niższa niż indeks TGeBase z danego dnia, tego dnia nie uzyska się pełnej ceny aukcyjnej.

Mając powyższe argumenty na uwadze, Next Kraftwerke oferuje wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym rozliczenie według indeksu TGeBase. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że z jednej strony wytwórca i tak korzysta z gwarancji stałej ceny przez kolejne 15 lat pochodzacej z systemu aukcyjnego i zapewnianej przez państwo polskie. Oznacza to, że inwestycja już jest chroniona przed ryzykiem obniżenia cen na rynku hurtowym. Współpraca ze spółką obrotu może zatem dostarczać tylko dodatkowych korzyści, ponieważ pozwala na potencjalne osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie.

Rozliczenie wytwórcy po cenie z indeksu TgeBase oraz Rozliczenie wytwórcy po stałej cenie 230PLNMWh


Przykłady rozliczania ze stałą ceną i z ceną TGeBase zostały przedstawione na powyższej grafice. Wytwórca, który wybrał stałą cenę, nie uzyska pełnej ceny aukcyjnej ze względu na powstałą lukę pomiędzy indeksem TGeBase a ceną stałą.

  • Gewinner 1
  • Gewinner 2
  • Gewinner 3

Fakty i liczby

11049
 
Instalacje
9016
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
197
 
Pracownicy
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Niewiążące zapytanie ofertowe

Poproś o obliczenie przychodów dla Twojej energii wodnej już teraz