Aukcje OZE - wygrana i co dalej

Odkup energii z instalacji powyżej 500kW

W przypadku instalacji dowolnej technologii energii odnawialnej powyżej 500kW, które wygrały w aukcjach OZE, sprzedawca zobowiązany nie ma obowiązku odkupu energii. Zatem powstaje pytanie: Jak zwiększyć opłacalnosć Twojej instalacji? Celem firmy Next Kraftwerke jest wspieranie Cię w sprzedaży wyprodukowanej energii tak, abyś otrzymał cenę aukcyjną, z którą wygrałeś w aukcji. Za pomocą usługi "dostęp do rynku" umożliwimy Ci sprzedawanie energii wyprodukowanej w Twojej instalacji na hurtowym rynku energii. Do tego przejmiemy od Ciebie wszelkie obowiązki związane z obrotem energii takie jak: prognozowanie produkcji, bilansowanie oraz rozliczanie ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń S.A.. Dodatkowo, przeprowadzimy CIę przez skomplikowany proces przyłączania instalacji do sieci i zgłosimy Twoją instalację do odpowiednich Operatorów, abyś mógł w jak najkrótszym czasie rozpocząć produkcję.

twoj-dochod elektrownie next

Instalacje fotowoltaiczne

Wytwórcy energii z elektrowni fotowoltaicznych mają możliwość uzyskania do ceny aukcyjnej dodatkową premię. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, lub zadzwonić do nas bezpośrednio pod numer + 48 515 471 640

Poniższy przykłąd obrazuje typowy rozkład cen energii w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię w godzinach, w których godzinowe ceny energii są najczęściej powyżej średniego indeksu TGE Base (średnia z dnia) - w tym przypadku powyżej 170PLN/MWh. W związku z tym przyjmuje się, iż instalacja fotowoltaiczna ma pozytywną strukturę, dzięku czemu może uzyskać dodatkową premię do wskaźnika TGE Base.

TGE-Base-170_PL

Energia wiatrowa

Wytwórcy energii wiatrowej mają możliwość sprzedawania energii w różnych wariantach. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, lub zadzwonić do nas bezpośrednio pod numer + 48 515 471 640

Jaki model wybrać: cena stała czy może rozliczanie godzinowe ?

Jak uzyskać największy przychód z instalacji po wygranej aukcji?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródlach energii indeksem referencyjnym dla wszystkich wytwórców OZE jest indeks TGE Base. Indeks ten Możesz znaleźć na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (TGE). Znajdziesz ceny godzinowe dla każdej godziny doby oraz średni kurs z dnia (TGE Base).

Next Kraftwerke proponuje rozliczanie zgodnie z indeksem TGE Base, ponieważ ten indeks jest również wykorzystywany przez Zarządcę Rozliczeń SA do rozliczania ujemnego salda.

Rozwój cen na rynku energii elektrycznej w ciągu jednego dnia w Polsce.
Typowy dzień na rynku dnia następnego lub dnia bieżącego. Rozliczanie co 15 min. nie jest dostępne na wszystkich giełdach - przykład z EPEX.


Zarządca Rozliczeń S.A. rozlicza wyprodukowaną i sprzedaną energię elektryczną w stosunku do indeksu TGE Base (średniej z dnia). Różnica między Twoją ceną aukcyjną a indeksem TGE Base zostanie Ci wypłacona w kolejnym miesiącu. Po więcej informacji o sposobie rozliczania i wypłacania ujemnego salde przez Zarządcę Rozliczeń zapraszamy na stronę internetową Zarządcy Rozliczeń S.A.. zrsa


Ceny zmienne za energię

Rozliczając się za energię według stawek godzinowych, Masz największą szansę sprzedać swoją energię zgodnie indeksem TGE Base (indeks wykorzystywany do rozliczania ujemnego salda). A zatem Powiększysz swoje szanse na uzyskanie pełnej ceny aukcyjnej.

Opcja stałej ceny zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z niemożliwością zaprogrozowania cen na rynku hurtowym z rocznym wyprzedzeniem.
Wybierając opcję ceny stałej, ponosisz to ryzyko i otrzymujesz odpowiednio dobraną, bezpieczną cenę. Oznacza to, że potencjalnie możesz otrzymać stałą, ale mniej korzystną cenę za wytworząną energię elektryczną. W praktyce oznacza to, że w przypadku, gdy Twoja stała cena sprzedaży energii będzie poniżej TGE Base, nie uzyskujesz pełnej ceny aukcyjnej.

Ryzyko związane ze stałą ceną

Przykład rozliczania ze stałą ceną został przedstawiony na powyższej grafice. Wytwórca, który wybrał stałą cenę, nie uzyska pełnej ceny aukcyjnej ze względu na powstałą lukę pomiędzy indeksem TGE Base a ceną stałą.

  • Gewinner 1
  • Gewinner 2
  • Gewinner 3
9516
 
Instalacje
8179
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
178
 
Pracownicy
7
 
Lokalizacje
2009
 
Założono