10.000 jednostek w Wirtualnej Elektrowni Next Pool


Opublikowano: 25. November 2020

W wirtualnej elektrowni Next Kraftwerke zebrano 10000 zakładów W wirtualnej elektrowni Next Kraftwerke zebrano 10000 zakładów Next Krafwerke osiągneli kolejny kamień milowy: od listopada 2020 roku w Wirtualnej Elektrowni Next Pool zgromadzono 10.000 zdecentralizowanych elektrowni. Operator Bernd Beitz wniósł do firmy 10.000 instalacji. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 525 kWp w Haßloch, miejscowości należącej do Nadrenii-Palatynatu, wytwarza zarówno energię elektryczną jak i adrenalinę. Dostarcza ona również energię elektryczną na kolejki górskie i atrakcje wodne w Holiday Park. Niewykorzystane ilości są sprzedawane przez Next Kraftwerke na giełdzie energii elektrycznej. Rzecznik prasowy firmy Jan Aengenvoort odwiedził obiekt, aby uczcić ten kamień milowy. Powiedział: "W 2009 r. nikt by nie pomyślał, że Wirtualne Elektrownie mogłyby kiedyś osiągnąć taki wysoki poziom rozwoju. Dziesięć lat później jesteśmy zespołem elektrowni liczącym 10.000 obiektów, a tym samym jedną z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie. To kamień milowy dla nas i dla zwrotu energetycznego."


Next Kraftwerke
Opublikowano przez:

Next Kraftwerke zarządza jedną z największych wirtualnych elektrowni w Europie. Wykorzystując pełen potencjał digitalizacji, firma łączy tysiące jednostek wytwórczych, odbiorczych oray magazynów energii w Wirtualnej Elektrowni "Next Pool". Dzięki technologii i obrotowi energią elektryczną, Next Kraftwerke pomaga klientom produkować i zużywać energię elektryczną, gdy ceny są dla nich najlepsze. Dzięki całodobowemu obrotowi zagregowaną mocą na różnych rynkach spot energii, Wirtualna Elektrownia przyczynia się również w znacznym stopniu do stabilizacji sieci poprzez inteligentne sterowanie mocą wytwarzaną i zużywaną przez poszczególne jednostki w okresach szczytowego obciążenia.