Different products and services of the Next Kraftwerke Virtual Power Plant.
Workshops and consulting od renewable energy businesses.

Wirtualna elektrownia to cyfrowy zbiór zdecentralizowanych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - takich jak biogaz, elektrociepłownie, elektrownie wiatrowe, słoneczne i wodne - oraz innych zdecentralizowanych producentów energii elektrycznej. Celem tego stowarzyszenia jest wspólna sprzedaż energii elektrycznej i przejęcie odpowiedzialności za sieć, na przykład poprzez zapewnienie rezerw krótkoterminowych dla operatorów sieci. Odbiorcy energii elektrycznej są również częścią naszej Wirtualnej Elektrowni Next Pool: korzystają oni ze zmiennych taryf energii elektrycznej i przyczyniają się do stabilności systemu energetycznego poprzez przesunięcie w czasie swojego zużycia energii elektrycznej.

Next Pool powstaje dzięki cyfrowemu połączeniu w sieć wszystkich uczestniczących w nim wytwórców i odbiorców energii elektrycznej za pomocą technologii sterowania. Instalacja nowych jednostek zdalnego sterowania lub wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej (rejestratory danych dla falowników fotowoltaicznych, systemy zarządzania energią dla odbiorców energii elektrycznej) umożliwiają wymianę danych pomiędzy jednostkami połączonymi w sieć a centralnym systemem sterowania. Następnie system sterowania Next Pool odczytuje aktualne dane eksploatacyjne z poszczególnych jednostek. Prowadzi to na przykład do lepszych prognoz zużycia lub produkcji energii elektrycznej w jednostkach, co z kolei umożliwia znacznie dokładniejszy handel ilościami energii elektrycznej. Jednakże system sterowania również zwiększa i zmniejsza moc połączonych w sieć elektrowni za pomocą poleceń przełączania, na przykład w celu zapewnienia operatorom sieci krótkoterminowych rezerw lub w celu automatycznego przekazania korzystnych cen z giełdy energii elektrycznej odbiorcom energii elektrycznej.

Połączenie w sieć odnawialnych źródeł energii, innych mniejszych, zdecentralizowanych wytwórców energii elektrycznej i odbiorców energii elektrycznej umożliwia z jednej strony sporządzanie lepszych prognoz dotyczących zachowania wszystkich podmiotów. Mówiąc prościej: Wirtualna Elektrownia poprawia prognozy produkcji i zużycia energii elektrycznej. To z kolei - w połączeniu z rozsądnym handlem energią elektryczną w oparciu o prognozowane ilości na krótkoterminowych rynkach energii elektrycznej - prowadzi do bezpiecznej eksploatacji sieci, ponieważ zmniejsza się ilość fluktuacji w systemie elektroenergetycznym. Z drugiej strony, system sterowania Wirtualnej Elektrowni włącza lub wyłącza elastyczne jednostki - w zależności od zapotrzebowania w sieciach elektroenergetycznych lub na rynkach energii elektrycznej. Chmura przechodzi nad parkiem słonecznym? Zwiększamy produkcję energii elektrycznej z naszych połączonych w sieć biogazowni. Wieje więcej wiatru niż się spodziewano? Elastyczni odbiorcy energii elektrycznej zwiększają swoje zużycie i korzystają z taniej energii wiatrowej. Czy operator sieci potrzebuje rezerw krótkoterminowych, aby ustabilizować częstotliwość sieci? Nasz zbiór zapewnia niezbędną siłę równoważącą. Wszystko to sprawia, że eksploatacja sieci jest bardziej bezpieczna. Efekt: szybszy rozwój energii odnawialnych i szybsze wyłączanie elektrowni konwencjonalnych.

Także w przyszłości prąd zawsze będzie płynął z gniazdka, kiedy będzie potrzebny - nawet jeśli pojawi się coraz więcej odnawialnych źródeł energii. A może i Ty sam będziesz mógł skorzystać finansowo z naszej Wirtualnej Elektrowni. O tym, jak to działa, przeczytasz w naszym następnym pytaniu.

W Next Pool mogą uczestniczyć

  • Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o zainstalowanej mocy co najmniej 100 kW
  • Operatorzy generatorów awaryjnych i elektrociepłowni o mocy zainstalowanej co najmniej 100 kW
  • Odbiorcy energii elektrycznej o rocznym zużyciu co najmniej 100 000 kWh, którzy są w stanie przesunąć w czasie część swojego zużycia energii elektrycznej (tj. zużywają energię elektryczną wcześniej lub później niż pierwotnie planowano)
  • Inne podmioty na rynku energii elektrycznej, które dysponują elastycznością - takie jak akumulatory, elektrownie zasilane gazem (Power-to-gas) lub elektrownie zasilane ciepłem (Power-to-Heat).

Konwencjonalne elektrownie wielkoskalowe, takie jak elektrownie jądrowe lub węglowe. Nie pasują do naszej wirtualnej elektrowni poniewaz są one zbyt duże, zbyt brudne i nietrwałe. Pracujemy nad integracją wytwórców energii elektrycznej <100 kW oraz odbiorców energii elektrycznej o rocznym zużyciu <100 000 kWh. Będziemy potrzebować ich elastyczności w przyszłości, jeżeli zmienne źródła energii słonecznej i wiatrowej będą się nadal rozwijać w takim stopniu, jak dotychczas, co jest naszą nadzieją i czego oczekujemy. Obecnie jednak nadal istnieją bariery technologiczne i regulacyjne uniemożliwiające integrację tych dwóch potencjalnych grup klientów. Prosimy o więcej czasu...

Koszty integracji z Wirtualną Elektrownią zależą w dużej mierze od zastosowanej technologii i rynku docelowego. Koszty połączenia w sieć - a tym samym koszty wejścia na rynek - mieszczą się w przedziale od niskich trzy- do niskich czterocyfrowych kwot.

Aleksandra Radwanska from business development at Next Kraftwerke,
Aleksandra Radwanska from business development at Next Kraftwerke,