Next Kraftwerke

Elektrownia Wirtualna dla rewolucji energetycznej

Zarządzamy jedną z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie. Dzięki naszej centralnej platformie łączymy producentów energii elektrycznej, takich jak biogazownie, elektrownie wiatrowe i słoneczne, komercyjnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej oraz magazyny energii elektrycznej. To połączenie tworzy silną współpracę - z korzyścią dla wszystkich uczestników i całego naszego systemu energetycznego.

team-next-traftwerke
team-next-traftwerke
Jesteśmy przekonani, że do 2050 r. 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie pokryte z odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąć ten cel, myślimy w bitach i watach: Wykorzystujemy możliwości cyfryzacji, aby połączyć tysiące wytwórców, odbiorców i magazynów energii elektrycznej w naszej wirtualnej elektrowni i wprowadzić je na rynki za pośrednictwem naszych specjalistów do spraw obrotu energią elektryczną. W ten sposób wdrażamy gospodarkę energetyczną, w której nawet małe jednostki odgrywają centralną rolę - a tym samym napędzają demokratyzację świata energii.
Jesteśmy przekonani, że do 2050 r. 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie pokryte z odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąć ten cel, myślimy w bitach i watach: Wykorzystujemy możliwości cyfryzacji, aby połączyć tysiące wytwórców, odbiorców i magazynów energii elektrycznej w naszej wirtualnej elektrowni i wprowadzić je na rynki za pośrednictwem naszych specjalistów do spraw obrotu energią elektryczną. W ten sposób wdrażamy gospodarkę energetyczną, w której nawet małe jednostki odgrywają centralną rolę - a tym samym napędzają demokratyzację świata energii.

Fakty i liczby

8732
 
Instalacje
7775
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
169
 
Pracownicy
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Video

Tak pracuje Next Kraftwerke

Historia naszej firmy

Dostęp do rynków

Next Kraftwerke jest połączona z europejskim systemem elektroenergetycznym oraz giełdami towarowymi.
Next Kraftwerke jest połączona z europejskim systemem elektroenergetycznym oraz giełdami towarowymi.

 

Kontakt

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z nami! Możesz do nas zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 na nr telefonu +48 515 471 640 , lub wysłać nam wiadomość email na info[at]next-kraftwerke.pl