The power of many
Moja elektrownia
About the company Next Kraftwerke
Renewable energy resources wind and solar.
Secondary reserve provided by a biogas plant in the Virtual Power Plant of Next Krafwerke.
Next Kraftwerke power trading
Data analyzation of DER at Next Kraftwerke

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Technologie połączone

17

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Pracownicy

338

Założono

2009Next Pool
Wie funktioniert unser Virtuelles Kraftwerk?

Do ustawień prywatności w Youtube

Aleksandra Radwanska from business development at Next Kraftwerke,