Next Kraftwerke odbierze energię z nowych instalacji fotowoltaicznych firmy ReneSola w Polsce


Opublikowano: 20. March 2018

Od marca 2018 roku Next Kraftwerke będą odbierać energię z nowych instalacji fotowoltaicznych firmy ReneSola (w sumie 35 MW). ReneSola, jest producentem i dostawcą energooszczędnych produktów oświetleniowych i technologii solarnych 

Nowe instalacje fotowoltaiczne z firmy ReneSola w Polsce Nowe instalacje fotowoltaiczne z firmy ReneSola w Polsce

Next Kraftwerke, to jedna z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie, specjalizującej się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną (OZE). Elektrownie Next będzie odkupywać od ReneSola energię elektryczną i przejmie zarządzanie portfelem,  bilansowanie oraz prognozowanie produkcji z instalacji fotowoltaicznych.

„Mamy przyjemność podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem również z ReneSola w Polsce”- mówi Artur Łagodziński, Business Development Manager, Next Kraftwerke. „Po raz drugi od wprowadzenia systemu aukcyjnego rozdane zostało wsparcie. Wsród wygranych w aukcji są instalacje fotowoltaiczne firmy ReneSola. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce.”

Od 2016 r. istnieje nowy system wsparcia dla energii odnawialnej. Aby móc skorzystać ze wsparcia, wytwórcy OZE muszą zaoferować cenę aukcyjną. Jeśli wygrają w aukcji, wynagrodzenie za ich prąd w wysokości ceny aukcyjnej będzie zagwarantowane przez 15 lat. Różnicę między rynkową ceną referencyjną (TGeBase) a ceną aukcyjną pokrywa Zarządca Rozliczeń S.A.. W ramach tego nowego systemu Next Kraftwerke oferują swoim klientom kompleksową obsługę. Firma gwarantuje swoim klientom, że zawsze otrzymają cenę aukcyjną, a ona sama przejmie wszystkie ryzyka rynkowe, takie jak bilansowanie. Next Kraftwerke oferują również swoim klientom wyliczenie obowiązkowego ujemnego salda.

„Jesteśmy dumni, że wygraliśmy w aukcjach za pomocą naszych instalacji fotowoltaicznych i w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Cieszymy się, że znaleźliśmy doświadczonego partnera w obszarze odbioru energii, jakim jest firma Next Kraftwerke”, mówi Josef Kastner Wice-prezes na region Europy z ReneSola.


Next Kraftwerke
Opublikowano przez:

Next Kraftwerke zarządza jedną z największych wirtualnych elektrowni w Europie. Wykorzystując pełen potencjał digitalizacji, firma łączy tysiące jednostek wytwórczych, odbiorczych oray magazynów energii w Wirtualnej Elektrowni "Next Pool". Dzięki technologii i obrotowi energią elektryczną, Next Kraftwerke pomaga klientom produkować i zużywać energię elektryczną, gdy ceny są dla nich najlepsze. Dzięki całodobowemu obrotowi zagregowaną mocą na różnych rynkach spot energii, Wirtualna Elektrownia przyczynia się również w znacznym stopniu do stabilizacji sieci poprzez inteligentne sterowanie mocą wytwarzaną i zużywaną przez poszczególne jednostki w okresach szczytowego obciążenia.