Next Kraftwerke tworzą pierwszą Wirtualną Elektrownię w Polsce


Opublikowano: 16. June 2016

Elektrownie-Next-Polska-Jochen-Schwill-Artur-Łagodziński

W Wirtualnej Elektrowni Next Pool firma Next Kraftwerke łączy w sieć instalacje odnawialnych źródeł energii celem możliwie efektywnej i zyskownej sprzedaży produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Wraz z wchodzącą w życie, prawdopodobnie w dniu 01.07.2016, nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd dokonuje zwrotu w rozbudowie OZE w Polsce. W przyszłości wysokość dotacji do instalacji OZE nie będzie wyznaczana na podstawie sprzedaży zielonych certyfikatów, ale poprzez aukcję obejmującą moce instalacji OZE. W ten sposób dokonywane będzie dopasowanie w zakresie sprzedaży wyprodukowanej zielonej energii: w miejsce ceny regulowanej właściciele nowych instalacji otrzymają przeciętną miesięczną cenę giełdową wraz z płatnością wyrównującą do wysokości zwycięskiej oferty aukcyjnej. Również właściciele istniejących instalacji mogą przejść do nowego systemu wsparcia poprzez odrębną aukcję. W przyszłości jednak właściciele instalacji na własną rękę muszą zająć się sprzedażą swojej energii na giełdzie.

Next Kraftwerke jako koncesjonowany i notowany na polskiej giełdzie energii TGE sprzedawca energii elektrycznej przejmie sprzedaż energii elektrycznej z polskich instalacji OZE poprzez Elektrownię Wirtualną Next Pool. W Elektrowni Wirtualnej firma sprzęgnie w sieć różne nośniki energii jak instalacje biogazu, wodne, fotowoltaiczne czy wiatrowe, aby w grupie zapewnić precyzyjną prognozę i sprzedaż wyprodukowanej w instalacjach zielonej energii. W szczególności w dobrze regulowanych instalacjach jak np. biogazownie lub elektrownie wodne, inteligentne sterowanie w ramach Elektrowni Wirtualnej umożliwia przebicie przeciętnej miesięcznej ceny giełdowej i tym samym uzyskanie kwot przewyższających zwycięską ofertę na aukcji.

Next Kraftwerke sp.z o.o. obecnie łączy w sieć już ponad 3000 rozproszonych instalacji OZE w Niemczech i innych krajach Europy Środkowej. Jochen Schwill, założyciel i prezes zarządu Next Kraftwerke GmbH. z siedzibą w Kolonii, w utworzeniu polskiej spółki-córki Next Kraftwerke sp.z o.o. widzi krok ku trwałej europejskiej integracji rynkowej OZE: „Dla systemu sterowania naszej Elektrowni Wirtualnej nie tylko nie ma znaczenia fakt, czy instalacja wytwarza energię elektryczną z wody czy biogazu, bez znaczenia jest również to, czy instalacja ta znajduje się w Niemczech, we Francji czy w Polsce. Większe znaczenie mają krajowe i międzynarodowe reguły rynkowe oraz ustawy. Wraz z nowelizacją polskiej ustawy o OZE podjęliśmy odpowiednio wcześnie decyzję, aby zaoferować naszą technologię wraz z usługami sprzedaży energii również na polskim rynku. Dlatego też już pod koniec 2015 roku pracownicy naszej polskiej spółki-córki Next Kraftwerke sp.z o.o. w Warszawie pracowali nad naszym wejściem na rynek".

Dyrektor warszawskiego biura spółki Next Kraftwerke sp.z o.o., Pan Artur Łagodziński, uzupełnia: „Dzięki notowaniu na polskiej giełdzie energii możemy już teraz realizować pierwsze transakcje energetyczne dla naszych klientów. Poprzez połączenie z systemem sterowania Next Kraftwerke i współpracę z kolegami z działu handlowego w Kolonii możemy w umowach zagwarantować naszym klientom wysokość przeciętnego miesięcznego wskaźnika giełdowego TGE Base. W ten sposób możemy również w odróżnieniu od tradycyjnych oferentów utrzymać na niskim poziomie koszty sprzedaży, którymi obciążamy naszych klientów. Jestem optymistą w kwestii tego, że nowy model sprzedaży szybko pokaże swoją przewagę, ponieważ zapewnia on większe bezpieczeństwo planowania dla właściciela instalacji. Dotychczasowa sprzedaż za pomocą zielonych certyfikatów obarczona była tą wadą, że ich ceny w minionych latach ulegały dużym wahaniom. Z kolei w naszym modelu sprzedaży właściciel instalacji wie już dzisiaj, jakie dochody osiągnie w najbliższych latach.”

Kontakt

Next Kraftwerke sp.z o.o
Ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa, Polska

Artur Lagodzinski
Tel. +48 604 782 556
Wyślij wiadomość
www.elektrownie-next.pl
Next Kraftwerke GmbH
Lichtstr. 43g
50825 Kolonia, Niemcy

Jan Aengenvoort
Tel. +49 221 820085 850
Wyślij wiadomość
www.next-kraftwerke.de

od:

Elektrownie Next jest częścią Next Kraftwerke, jednej z największych w Europie elektrowni wirtualnych z siedzibą w Niemczech. Firma specjalizuje się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną. Energia z turbin wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych jest sprzedawana na towarowej giełdzie energii przez Elektrownie Next. Elektrownie wiatrowe jak i fotowoltaiczne są częścią eurpejskiej wirtualnej elektrowni Next Pool firmy Next Kraftwerke. W Next Pool jest połączonych w sieć za pośrednictwem platformy około 5100 rozproszonych wytwórców energii elektrycznej jak i odbiorców. Kontrolowane są za pomocą autorskiego systemu sterowania.