The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Czas czytania: 2 min
przez Next Kraftwerke / 9 września 2020
Samochody elektryczne w Holandii mogą dostarczać energię bilansującą za pośrednictwem Next Kraftwerke.

Next Kraftwerke zarządza elastycznością pojazdów elektrycznych na potrzeby holenderskiego systemu elektroenergetycznego

Firma Next Kraftwerke i Jedlix, dostawca platformy integracyjnej V2G (skrót nazwy vehicle-to-grid), od początku sierpnia oferuje regulacyjne usługi systemowe (rezerwę wtórną - (aFRR) dla holenderskiego operatora systemu energetycznego - TenneT. Kierowcy pojazdów elektrycznych informują o swoich preferencjach dotyczących ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą aplikacji mobilnej opracowanej przez firmę Jedlix. Wykorzystując wiedzę o flocie pojazdów, samochody te zostają zintegrowane z wirtualną elektrownią (VPP) Next Kraftwerke, a ich elastyczność jest oferowana jako energia bilansująca aFRR holenderskiemu operatorowi systemu przesyłowego (OSP) TenneT. 

Co do zasady, dostawcy aFRR muszą mieć możliwość szybkiej aktywacji energii bilansującej i ciągłej regulacji mocy wytwarzanej lub zużywanej przez ich instalacje, ponieważ brak równowagi między popytem a podażą energii elektrycznej w sieci szybko się zmienia. Gdy w sieci wystąpi duże niezbilansowanie, Next Kraftwerke wstrzymuje lub wznawia ładowanie pojazdów elektrycznych w celu przeciwdziałania niedoborom lub nadwyżkom energii elektrycznej.

Jest to wynik kilkumiesięcznych prac rozwojowych prowadzonych przez Jedlix, Next Kraftwerke i TenneT w ramach pilotażowego projektu aFRR, uruchomionego przez holenderskiego operatora sieci w 2018 roku. W celu umożliwienia nowym rodzajom elastycznych urządzeń dostarczania regulacyjnych usług systemowych (aFRR), które historycznie zawsze były dostarczane przez niewielką liczbę dużych elektrowni, usunięto kilka barier technicznych. Przykładowo, dotychczas Jedlix i Next Kraftwerke mogły korzystać z elastyczności wyłącznie tych samochodów, które podlegały temu samemu dostawcy energii. W ramach projektu pilotażowego TenneT zmodernizował swoją infrastrukturę informatyczną i system rozliczania niezbilansowania, aby umożliwić dostarczanie energii bilansującej z wykorzystaniem grupy instalacji posiadających różnych dostawców energii. 

Elias De Keyser, ekspert ds. energii i elastyczności w Next Kraftwerke w Belgii i Holandii , mówi: "Projekt pilotażowy aFRR umożliwił nam odblokowanie nowych zasobów elastyczności w zakresie regulacji wtórnej, która jest jednym z najważniejszych narzędzi operatora sieci przesyłowej służących utrzymaniu stabilności sieci. Jest to świetna wiadomość dla właścicieli samochodów elektrycznych, ale także dla operatorów instalacji kogeneracyjnych, elastycznych procesów przemysłowych i akumulatorów, którzy mogą uczestniczyć w naszej wirtualnej elektrowni i uzyskiwać dodatkowe przychody przy jednoczesnym wsparciu systemu elektroenergetycznego. Holenderski OSP korzysta również ze zwiększonej niezawodności i konkurencji na rynku regulacji wtórnej (aFRR)".

Next Kraftwerke jest również jednym z pierwszych agregatorów w Holandii, który wykorzystał nowo wdrożoną technologię do dostarczenia aFRR. Podczas projektu pilotażowego OSP TenneT wprowadził możliwość łączenia się z jego centrum kontrolnym za pomocą dedykowanej sieci komórkowej, co skraca czas komunikacji pomiędzy OSP a dostawcą energii bilansującej, a także obniża koszty połączeń dla nowych dostawców aFRR. Tradycyjnie, specjalne łącze (leased line) było jedynym sposobem na połączenie pomiędzy OSP a dostawcą aFRR. 

"Ten projekt jest przykładem na to, że flota pojazdów elektrycznych może świadczyć usługi bilansowania sieci na istniejących rynkach bilansujących. Technologie VPP firm Next Kraftwerke i Jedlix uzupełniają się wzajemnie, a my spodziewamy się dodatkowych synergii w przyszłości, polegających na łączeniu pojazdów elektrycznych z innymi rozproszonymi źródłami energii lub magazynami", mówi Nick Hubbers, CPO Jedlix. 

"Wyniki są bardzo obiecujące", mówi Benjamin Blank, główny inżynier ds. systemu VPP w Next Kraftwerke. "Aktywacje energii bilansującej odbywają się w operacyjnym środowisku aFRR OSP TenneT, a dostarczanie energii bilansującej musi być niezawodne. Flota pojazdów elektrycznych udowodniła, że jest wiarygodnym elementem „Next Pool” i szybko i precyzyjnie reaguje na aktywacje operatora sieci". Jest to przedstawione na poniższym wykresie, na którym przedstawiono reakcję floty pojazdów elektrycznych na aktywacje TenneT w ciągu zwyczajnej nocy. Gwałtowne spadki sumarycznej wartości mocy ładowania floty odzwierciedlają wstrzymanie ładowania przez Next Kraftwerke. 

Pod koniec tego roku projekt pilotażowy dobiegnie końca. Od tego momentu, Next Kraftwerke i Jedlix planują uczestniczyć w regularnym rynku aFRR.

Wykres przedstawiający moc ładowania baterii samochodów elektrycznych-Next Kraftwerke

Lotte Lehmbruck jest osobą kontaktową dla prasy w Next Kraftwerke.

Kontakt z prasą

Lotte Lehmbruck

Masz zapytanie prasowe lub chciałbyś zostać dodany do listy dystrybucyjnej prasy?

Zdjęcie loga Next Kraftwerke

Next Kraftwerke