Shell inwestuje w Next Kraftwerke, by umocnić swoją pozycję w sektorze energii odnawialnych


Opublikowano: 25. February 2021

Po akceptacji przez organy regulacyjne, Shell* nabędzie 100% udziałów Next Kraftwerke. Jako część grupy Renewables & Energy Solutions w Shell, niemiecki trader energi elektrycznej i operator elektrowni wirtualnej z siedzibą w Kolonii umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie obrotu energią odnawialną.Firma Next Kraftwerke stanie się spółką należącą do grupy Shell, która po przejęciu będzie działać pod dotychczasową marką i z istniejącym kierownictwem. Ponadto wszyscy pracownicy Next Kraftwerke otrzymają propozycję dalszego zatrudnienia.Hendrik Sämisch, założyciel i prezes Next Kraftwerke, postrzega partnerstwo jako kolejny znak postępu globalnej transformacji w kierunku dekarbonizacji systemu energetycznego: "Wychodzimy z trwającej od prawie 200 lat epoki paliw kopalnych i jesteśmy w trakcie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego systemu energetycznego. Transformację tę możemy skutecznie kształtować tylko wtedy, gdy wraz za nami będą aktywnie napędzać ją gracze z tradycyjnego przemysłu energetycznego. Wraz ze współzałożycielem naszej firmy, Jochenem Schwillem, jesteśmy przekonani, że dzięki temu partnerstwu możemy przyczynić się do jeszcze większego przyspieszenia transformacji energetycznej."

Jochen Schwill dodaje: "Rynek obrotu energią odnawialną charakteryzuje się dużą dynamiką. W ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się szybkiego wzrostu popytu na umowy sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni odnawialnych, które opuściły systemy wsparcia lub zostały wybudowane poza systemem wsparcia. Aby móc utrzymać optymalną pozycję na tym rynku z myślą o naszych obecnych klientach i naszym dalszym rozwoju, a także aby sprostać zapotrzebowaniu branży na nowe produkty, zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z Shell Renewables & Energy Solutions. To daje nam zasoby, których będziemy potrzebować jako traderzy energii elektrycznej w przyszłości, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych produktów handlowych. W ten sposób również poszerzymy możliwości naszych klientów, aby w przyszłości mogli w najlepszy możliwy sposób lokować swoją energię na najkorzystniejszych dla nich rynkach energii elektrycznej."Nie tylko Next Kraftwerke widzi ogromny potencjał rozwoju w handlu energią elektryczną. David Wells, wiceprezes Shell Energy Europe, powiedział: "W związku z transformacją energetyczną rynek energii szybko staje się bardziej rozdrobniony i rozproszony. Jest to w dużej mierze spowodowane większą liczbą mniejszych wytwórców oraz rosnącym udziałem odbiorców wytwarzających energię na potrzeby własne. Inwestycja w Next Kraftwerke przyspieszy realizację strategii rozwoju Shell poprzez dodanie do naszego portfolio odnawialnych źródeł energii. Dopełniające się kompetencje obu firm pozwolą również wesprzeć wielkoskalowe projekty odnawialne, zapewniając szeroki zakres opcji hedgingowych i zarządzania ryzykiem."


*Shell Overseas Investment B.V.

Poprzez agregację tysięcy zdecentralizowanych jednostek w wirtualną elektrownię za pomocą systemu zdalnego sterowania Next Kraftwerke umożliwia optymalne wykorzystanie i handel zagregowaną energią elektryczną wytwórców, zarządzanie elastycznością magazynów energii, a także odbiorców końcowych.

Kontakt

Next Kraftwerke GmbH | Jan Aengenvoort | Tel. +49 221 820085 855 | aengenvoort[at]next-kraftwerke.de |
Shell | Cornelia Wolber | Tel. +49 40 6324 5650 | Cornelia.Wolber[at]shell.com |

Opublikowano przez:

Next Kraftwerke jest operatorem jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie. Agreguje ponad 13 000 zdecentralizowanych wytwórców i odbiorców energii elektrycznej i steruje nimi za pomocą autorskiego systemu sterowania. Dysponując mocą wytwórczą ponad 10 000 megawatów, Next Kraftwerke przyczynia się do równoważenia wahań częstotliwości w sieci na różnych rynkach europejskich. Ponadto firma, będąca od 2021 roku częścią grupy Shell, optymalizuje produkcję i zużycie energii elektrycznej u zagregowanych klientów w oparciu o sygnały cenowe i handluje ich energią elektryczną na różnych giełdach europejskich (np. TGE, Nordpool, EPEX i EEX) za pośrednictwem własnego zespołu tradingowego.