Informacje na temat pandemii COVID 19 (Coronavirus)

Obecna sytuacja kryzysowa zmienia nasz sposób życia i pracy. Abyś mógł zorientować się, w jaki sposób dostosowujemy nasze procesy biznesowe do aktualnej sytuacji, podsumowaliśmy tutaj główne punkty, które są dla Ciebie najważniejsze.

Najważniejsze jest to, że obecna sytuacja kryzysowa nie ma wpływu na działanie naszej Wirtualnej Elektrowni. Wprowadzanie elektrowni na rynek giełdowy i rynek bilansujący odbywa się nadal bez zmian, podobnie jak zarządzanie grupą bilansującą i portfelem. Nasze działy dystrybucji i obsługi klienta są również nadal doTwojej dyspozycji - we wszystkich kwestiach związanych z bieżącymi umowami i oczywiście również w zakresie sprzedaży bezpośredniej nowych instalacji.

W Wirtualnej Elektrowni wiele procesów przebiega w większości całkowicie automatycznie za pomocą algorytmów. Niemniej jednak, w celu ochrony pracowników i zapewnienia funkcjonowania firmy, już na początku marca podzieliliśmy działy z procesami kluczowymi na zespoły, co sprawiło, że nie wszyscy pracownicy pracują w tym samym miejscu. Ponadto, generalnie rzecz biorąc, jedynie w uzasadnionych przypadkach można pracować w biurze, dlatego też od 16 marca 2020 r. wszyscy pracownicy, których procesy pracy mogą być wykonywane poza biurem, podejmują pracę z domu.

Jako przedsiębiorstwo o krytycznej infrastrukturze w Niemczech jesteśmy przygotowani na krytyczną sytuację, taką jak obecna pandemia. Już w 2018 roku ustanowiliśmy tzw. Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management - BCM) w ramach certyfikacji ISMS zgodnie z ISO 27001. Nasz zespół zarządzania kryzysowego BCM oraz Zarząd, na bieżąco wymieniają się informacjami na temat aktualnych wydarzeń i regularnie oceniają sytuację firmy, aby móc skutecznie reagować na nowe wydarzenia.

Dzięki naszym środkom bezpieczeństwa i wysokiemu zaangażowaniu naszych pracowników nie widzimy żadnych ograniczeń w naszych procesach.

Oczywiście jesteśmy nadal do dyspozycji dla naszych klientów. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Twoją osobą kontaktową, z naszym głównym punktem obsługi klienta pod numerem +48 515 471 640 lub o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@elektrownie-next.pl.