The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Czas czytania: 2 min
Raport z realizacji projektu Renesola Next Kraftwerke

Słoneczne perspektywy dla pionierów

Zaledwie 100 kilometrów od stolicy Polski, wieś wygląda dokładnie tak, jak byśmy sobie ją wyobrażali. Piękne pola uprawne, płaskie jak okiem sięgnąć, otoczone gęstymi lasami sosnowymi. Ale na następnym zakręcie znajduje się już nowy widok: Jedna z pierwszych i nielicznych w kraju farm fotowoltaicznych. 

Spis treści

  1. Fakty i liczby

Obsługiwana przez Renesolę, została uruchomiona w 2018 roku i stanowi 1 MW z 55 MW zainstalowanej mocy PV w kraju Europy Środkowej. 

Renesola jest jednym z pierwszych deweloperów i operatorów systemów fotowoltaicznych, którego oferty zostały wynagrodzone w polskim systemie aukcyjnym za zainstalowanie elektrowni PV i obecnie prowadzi największy portfel PV w kraju. System aukcyjny został wprowadzony w 2015 r. w celu rozpoczęcia procesu przechodzenia na odnawialne źródła energii. Hubert Banaszkiewicz, dyrektor PV Project Polska w Renesoli, wyjaśnia zawiłości nowego systemu aukcyjnego: "Zdecydowaliśmy się zbudować pierwsze farmy fotowoltaiczne o mocy nieco poniżej 1 MW i szukaliśmy sprzedawcy energii, który przejąłby naszą energię z PV do grupy bilansującej, aby następnie nią zarządzać. Ponieważ system aukcyjny nie pozwala na sprzedaż zielonych certyfikatów, tak jak jego poprzednik, system handlowy musiał zostać dostosowany tak, aby uwzględnić ujemne saldo, które jest zasadniczą różnicą między ceną energii base na rynku transakcji spotowych a wygraną ofertą na aukcji. Przyglądaliśmy się różnym sprzedawcom bezpośrednim, ale tylko Elektrownie Next była w stanie zapewnić nam przejrzysty i pragmatyczny kontrakt, który pozwala nam również czerpać korzyści z pozytywnego profilu naszych instalacji fotowoltaicznych". Ponieważ cena energii base na polskim rynku transakcji spot jest nadal zdominowana przez technologie elektrowni konwencjonalnych, zwłaszcza węglowych, energia słoneczna ma fundamentalną zaletę: wytwarza energię wtedy, gdy zapotrzebowanie, a tym samym ceny są najwyższe. Ta korzyść strukturalna pozwala Renesoli na uzyskanie dodatkowych zysków poza przyznaną jej ofertę na aukcji - szczególnie w okresie letnim, kiedy konwencjonalne wytwórnie mają problemy z pracą pełną mocą z powodu braku wody chłodzącej. Elektrownie Next, polska spółka zależna od Next Kraftwerke, przejmuje wszelkie ryzyka związane z prognozowaniem i obrotem, takie jak koszty bilansowania i przekazuje Renesoli korzyści wynikające z pozytywnego profilu wytwarzania PV w Polsce. Za swoje usługi Elektrownie Next otrzymuje stałą opłatę za zarządzaną MWh.

W celu zminimalizowania kosztownych odchyleń w prognozach, Renesola i Elektrownie Next zdecydowały się na wykorzystanie połączenia SCADA do przesyłania danych na żywo ze wszystkich zakontraktowanych farm fotowoltaicznych do centralnego układu sterowania Wirtualnej Elektrowni Next Pool. W ten sposób prognozy dnia następnego, oparte na danych meteorologicznych i historycznych, są stale i automatycznie aktualizowane na bieżąco z informacjami na temat aktualnej produkcji z instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu obrót niestabilnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna, staje się mniej ryzykowny i bardziej niezawodny. Renesola otrzymuje miesięczne rachunki z zarobkami z obrotu energią poprzez internetowy portal klienta. Elektrownie Next przejmuje również zadanie przekazywania danych wejściowych do polskiego Zarządcy Rozliczeń (ZR S.A.) w celu zapewnienia szybkiej i prawidłowej kalkulacji ujemnego salda bilansowanego poprzez system feed-in premium. "Czujemy, że jesteśmy w dobrych rękach z naszymi farmami fotowoltaicznymi i mamy nadzieję, że płynna współpraca między obiema spółkami będzie kontynuowana" - dodaje Hubert Banaszkiewicz.

 

Fakty i liczby

Moc:1 MW
Strona partnerska: Więcej o Renesoli
Dotyczy produktówSprzedaż energii słonecznej