The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Raport na temat sprzedaży biogazu w Wirtualnej Elektrowni Next Kraftwerke.

Energia z Biogazowni
Wykorzystaj potencjał swojej biogazowni

W sprzedaży energii wyprodukowanej przez Twoją biogazownie ważne są następujące dwie kwestie: wybór rynku, na którym Twoja biogazownia osiąga najwyższe przychody, a jednocześnie zdefiniowanie sposobu działania, który odpowiada wymogom technicznym Twojej jednostki kogeneracyjnej. Jesteśmy jednym z pierwszych i - z ponad 3400 instalacjami - największych sprzedawców bezpośrednich w branży bioenergetycznej, dlatego wspólnie z Tobą osiągniemy najlepsze wyniki dla Twojej biogazowni na wszystkich dostępnych rynkach.

Współpraca z Next
Sprzedaż Twojej bioenergii

Zobaczysz jak łatwo i szybko możesz sprzedawać swoją energię elektryczą: Po przekazaniu nam danych dotyczących Twojej elektrowni biogazowej, otrzymasz niewiążącą kalkulację Twoich potencjalnych przychodów. Next Kraftwerke to spółka obrotu z dużym doświadczeniem w handlu energią z OZE, posiadająca koncesję URE na obrót energią. W ramach obrotu energią elektryczną energia wyprodukowana w Twojej elektrowni jest sprzedawana przez naszych sprzedawców energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie energii.

Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy z nami, Twoja biogazownia zostanie zintegrowana z naszą Wirtualną Elektrownią, a my zajmiemy się sprzedażą Twojej energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.

Aukcje OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.

Biogas plant in the Next Pool.

Praca zgodnie z harmonogramem
Zwiększ przychody Twojej elektrowni biogazowej

Od 2012 roku wprowadzamy elektrownie biogazowe do obrotu zgodnie z harmonogramem na rynku dnia następnego (Day-Ahead) i bieżącego (Intraday). Dzięki harmonogramowi pracy umożliwiamy Ci wykorzystanie wahań cen na giełdzie energii elektrycznej w celu uzyskania wyższych przychodów. W centrum uwagi znajduje się Twoja biogazownia: w harmonogramie uwzględniamy to, jak elastycznie chcesz eksploatować swoją instalację, kontrolujemy magazynowanie gazu i produkcję ciepła w Twojej instalacji oraz dbamy o to, aby Twoja biogazownia była eksploatowana w sposób przyjazny dla środowiska.

Indywidualne dla Twojej instalacji: cykle przełączania, limity mocy. Zobowiązania z tytułu dostaw ciepła ujmowane są w zastrzeżeniach.

Pełna kontrola: Za pośrednictwem portalu klienta można kontrolować i regulować uruchamianie i wyłączanie systemu.

Wszystkie rynki: Regularnie obserwujemy rynki Day-ahead oraz Intraday i zawsze wybieramy dla Ciebie najlepszy z nich.

Wykres przedstawiający tendencje w zakresie przychodów z elektrowni biogazowej-Next Kraftwerke

Wytwarzając energię elektryczną w czasie, gdy jest ona dobrze wyceniana na rynku, znacznie zwiększasz zysk z eksploatacji swojej elektrowni biogazowej.

Regulacyjne usługi systemowe
Dzięki Twojej biogazowni przyczyniasz się do stabilności sieci energetycznej!

Częstotliwość sieci może ulegać wahaniom w zależności od warunków pogodowych ze względu na zmienne zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą ze słońca i wiatru. Aby zrekompensować te wahania, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) wykorzystują regulacyjne usługi systemowe (regulację pierwotną, wtórna i trójną), którą w wielu krajach europejskich można dostarczać za pomocą takich instalacji jak elektrownie biogazowe. W Polsce rynek Regulacyjnych Usług Systemowych ma zostać otwarty dla wytwórców OZE od 2023 roku. Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, na jakie przychody z tej działalności można liczyć.

Szansa dla Twojej bioenergii! Ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych instalacji, Twoja biogazownia może w krótkim czasie produkować więcej lub mniej energii elektrycznej i w ten sposób regulować wahania. Razem z nami możesz korzystnie promować elastyczność swojej elektrowni na rynku bilansującym.

Gotowi do startu: Przeprowadzimy dla naszych klientów niezbędną metodę testowania, tzw. prekwalifikację.

Cena za aktywację i/lub cena za wytwarzanie: Za udostępnienie samej elektrowni biogazowej otrzymasz rekompensatę w postaci ceny za aktywację. Z chwilą, gdy Twoja elektrownia dostarczy energię bilansującą, otrzymasz również cenę za wytwarzanie.

Optymalizacja zysków: Jeśli Twoja elektrownia będzie pracować zgodnie z harmonogramem, to sprawdzimy, gdzie Twoja elastyczność jest najbardziej opłacalna i tam ją umieścimy.

Zorientowani na przyszłość: Poprzez uczestnictwo na rynku bilansującym przyczynisz się do bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym do sukcesu transformacji energetycznej.

Regulacyjne usługi systemowe-Next Kraftwerke

W układach ARCM rozróżnia się pomiędzy regulacją pierwotną (FCR), regulacją wtórną (aFRR) i regulacją trójną (mFRR). Regulacja pierwotna jest najszybszą formą regulacji i jest dostarczana w ciągu kilku sekund, regulacja wtórna następuje po 5 minutach, a regulacja trójna po 15 minutach. Mniejsze wahania zostają natychmiast skorygowane przez regulację pierwotną, większe wahania i dłuższe interwencje zostają sukcesywnie przydzielane do regulacji wtórnej i trójnej.

Moja elektrownia
Monitoruj pracę Twojej elektrowni biogazowej
 

Moja Elektrownia to nasz portal dla klientów, z którego możesz korzystać na swoim komputerze lub za pomocą aplikacji na smartfonie. Tutaj możesz zobaczyć aktualny stan, wartości i wydajność Twojej instalacji oraz kontrolować pobór energii przez Twoją elektrownie biogazową.

Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.

Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

Wydajność: Obserwuj ilość energii dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Twój dochód: Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie instalacji.

FAQ Biogaz i biomasa
Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sprzedaży bioenergii w Wirtualnej Elektrowni. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

 • Na jakich rynkach sprzedawana jest elastyczność mojej biogazowni?

  Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą Wirtualną Elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

  Ponadto, nasi specjaliści od obrotu energią elektryczną wprowadzają energię elektryczną z biogazowni do obrotu na rynku hurtowym w całej Europie. Dodatkowo, właścicielom biogazowni w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii oferujemy dostęp do rynków regulacyjnych usług systemowych, czyli dzięki połączeniu z Wirtualną Elektrownią oferują oni rezerwę wtórną na rzecz Operatorów Sieci Przesyłowych. Taki udział w tynku jest jeszcze niemożliwy w Polsce dla jednostek nJWCD, czyli elektrowni, które nie są dużymi, centralnie sterowanymi jednostkami węglowymi i gazowymi. Jednak rynek ten ma się otworzyć również w Polsce w 2023 roku. Jeśli tylko będzie to prawnie dozwolone, jesteśmy gotowi agregować biogazownie i zapewniać ich właścicielom dostęp do rynku regulacyjnych usług systemowych, a także dodatkowe przychody związane z elastyczną pracą biogazowni.

 • Jak zapewnia się możliwość zdalnego monitorowania?

  Po zawarciu umowy Twoja instalacja zostanie połączona z Wirtualną Elektrownią za pomocą standardowego protokołu umożliwiającego monitorowanie i przesyłanie danych na żywo. Next Kraftwerke przejmuje obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie, prognozuje Twoją instalację i dostarcza energię na potrzeby własne.

 • Czy istnieje ryzyko krótszej żywotności urządzeń w biogazowni?

  Od czasu uruchomienia naszej Wirtualnej Elektrowni w 2011 roku tylko w pojedynczych przypadkach zauważyliśmy zwiększone obciążenie instalacji wynikające z dynamicznego sterowania biogazownią. Niektórzy operatorzy zgłaszają problemy z ponownym uruchomieniem instalacji w przypadku częstych interwencji w trybie pracy ciągłej. Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie zostało pierwotnie zaprojektowanych tak, aby można je było włączać i wyłączać kilka razy w miesiącu. W takich przypadkach rozwiązaniem jest ustawienie odpowiednich parametrów w naszej Wirtualnej Elektrowni: instalacje, które mają problemy z ponownym rozruchem, mogą być regulowane tylko do obciążenia częściowego. Chętnie sprawdzimy wspólnie Twoją biogazownię pod kątem jej zdolności do przenoszenia obciążeń i w razie potrzeby zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

Fakty i liczby

Liczba instalacji w portolio

15 346

Kw. 4/2022

Moc zainstalowana

12 294

MW 2022

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1

TWh 2019

Pracownicy

299

Lokalizacje

9

Założono

2009

Next Pool
Biogaz

Wszystkie usługi w jednym miejscu

W Next Kraftwerke wszystkie niezbędne działy do skutecznego obrotu energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych znajdują się w jednym miejscu. Nasi technicy, inżynierowie i handlowcy wraz z naszym zespołem ds. sprzedaży i relacji z klientami zapewniają najlepsze dla Ciebie możliwe przychody.

 • Zdjęcie przedstawiające Aleksandrę Radwanską z działu rozwoju biznesu w Next Kraftwerke

  Witamy w naszej Wirtualnej Elektrowni

  Twoja elektrownia biogazowa jest w dobrych rękach. Chętnie przedyskutujemy z Tobą potencjał przychodów i możliwości sprzedażowe Twojej elektrowni biogazowej. Każdą instalację traktujemy przy tym indywidualnie i doradzamy każdemu klientowi bezpośrednio i osobiście. 

  Aleksandra Radwańska
  International Business Development

 • Zdjęcie przedstawia Normana Gentgesa, kierownika zespołu ds. technicznej integracji instalacji w Next Kraftwerke

  Przygotowujemy Twoją instalację do startu

  Nasz zespół techników i inżynierów elektryków będzie ściśle współpracował z Tobą w celu ustalenia wymaganych możliwości zdalnego sterowania. W ten sposób szybko i łatwo spełnisz z nami wszystkie wymagania prawne i przygotujesz swoją instalację do wprowadzenia na rynek.

  Norman Gentges
  Team Lead Technical Plant Integration

 • Sarah Papp pracuje jako handlowiec w Next Kraftwerke

  Wprowadzimy Twoją instalację na rynek

  Dla naszych klientów chcemy osiągać jak najlepsze wyniki na Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego. Dlatego nasz zespół handluje energię 27 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wraz z klientami z naszego Next Pool dostarczamy również energię bilansującą i w ten sposób przyczyniamy się do stabilności sieci elektroenergetycznej.

  Sarah Papp
  Trader

 • Tobias Romberg pracuje w dziale rozwoju biznesu firmy Next Kraftwerke.

  Zaangażowanie w sektorze bioenergii

  Chcemy nie tylko obserwować rozwój w branży biogazu, ale także współtworzyć go i przyczyniać się do rozwoju sektora. Dlatego też jesteśmy zaangażowani w działalność Niemieckiego Stowarzyszenia Biogazu oraz w różne projekty badawcze, np. wspólnie z Niemieckim Centrum Badań Biomasy i Fraunhofer IEE.

  Tobias Romberg
  Team Lead Product Management

 • Susanne Katerbau pracuje w dziale obsługi klienta w Next Kraftwerke.

  Twoja elektrownia jest u nas w dobrych rękach

  Nasz zespół pomoże Ci we wszystkich aspektach sprzedaży energii z Twojej elektrowni: masz do dyspozycji nie tylko stałą osobę kontaktową w dziale obsługi klienta, która zadba o Twoje potrzeby. W razie pytań technicznych nasz serwis jest również do Twojej dyspozycji.

  Susanne Katerbau
  Customer Service Manager