The power of many
Moja elektrownia
Biogas im virtuellen Kraftwerk Next Pool.

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.

Aukcje OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.

Biogas plant in the Next Pool.

Indywidualne dla Twojej instalacji: cykle przełączania, limity mocy. Zobowiązania z tytułu dostaw ciepła ujmowane są w zastrzeżeniach.

Pełna kontrola: Za pośrednictwem portalu klienta można kontrolować i regulować uruchamianie i wyłączanie systemu.

Wszystkie rynki: Regularnie obserwujemy rynki Day-ahead oraz Intraday i zawsze wybieramy dla Ciebie najlepszy z nich.

Wytwarzając energię elektryczną w czasie, gdy jest ona dobrze wyceniana na rynku, znacznie zwiększasz zysk z eksploatacji swojej elektrowni biogazowej.

Gotowi do startu: Przeprowadzimy dla naszych klientów niezbędną metodę testowania, tzw. prekwalifikację.

Cena za aktywację i/lub cena za wytwarzanie: Za udostępnienie samej elektrowni biogazowej otrzymasz rekompensatę w postaci ceny za aktywację. Z chwilą, gdy Twoja elektrownia dostarczy energię bilansującą, otrzymasz również cenę za wytwarzanie.

Optymalizacja zysków: Jeśli Twoja elektrownia będzie pracować zgodnie z harmonogramem, to sprawdzimy, gdzie Twoja elastyczność jest najbardziej opłacalna i tam ją umieścimy.

Zorientowani na przyszłość: Poprzez uczestnictwo na rynku bilansującym przyczynisz się do bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym do sukcesu transformacji energetycznej.

Regulacyjne usługi systemowe-Next Kraftwerke
W układach ARCM rozróżnia się pomiędzy regulacją pierwotną (FCR), regulacją wtórną (aFRR) i regulacją trójną (mFRR). Regulacja pierwotna jest najszybszą formą regulacji i jest dostarczana w ciągu kilku sekund, regulacja wtórna następuje po 5 minutach, a regulacja trójna po 15 minutach. Mniejsze wahania zostają natychmiast skorygowane przez regulację pierwotną, większe wahania i dłuższe interwencje zostają sukcesywnie przydzielane do regulacji wtórnej i trójnej.

Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.

Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

Wydajność: Obserwuj ilość energii dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Twój dochód: Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie instalacji.

Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą Wirtualną Elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

Ponadto, nasi specjaliści od obrotu energią elektryczną wprowadzają energię elektryczną z biogazowni do obrotu na rynku hurtowym w całej Europie. Dodatkowo, właścicielom biogazowni w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii oferujemy dostęp do rynków regulacyjnych usług systemowych, czyli dzięki połączeniu z Wirtualną Elektrownią oferują oni rezerwę wtórną na rzecz Operatorów Sieci Przesyłowych. Taki udział w tynku jest jeszcze niemożliwy w Polsce dla jednostek nJWCD, czyli elektrowni, które nie są dużymi, centralnie sterowanymi jednostkami węglowymi i gazowymi. Jednak rynek ten ma się otworzyć również w Polsce w 2023 roku. Jeśli tylko będzie to prawnie dozwolone, jesteśmy gotowi agregować biogazownie i zapewniać ich właścicielom dostęp do rynku regulacyjnych usług systemowych, a także dodatkowe przychody związane z elastyczną pracą biogazowni.

Po zawarciu umowy Twoja instalacja zostanie połączona z Wirtualną Elektrownią za pomocą standardowego protokołu umożliwiającego monitorowanie i przesyłanie danych na żywo. Next Kraftwerke przejmuje obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie, prognozuje Twoją instalację i dostarcza energię na potrzeby własne.

Od czasu uruchomienia naszej Wirtualnej Elektrowni w 2011 roku tylko w pojedynczych przypadkach zauważyliśmy zwiększone obciążenie instalacji wynikające z dynamicznego sterowania biogazownią. Niektórzy operatorzy zgłaszają problemy z ponownym uruchomieniem instalacji w przypadku częstych interwencji w trybie pracy ciągłej. Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie zostało pierwotnie zaprojektowanych tak, aby można je było włączać i wyłączać kilka razy w miesiącu. W takich przypadkach rozwiązaniem jest ustawienie odpowiednich parametrów w naszej Wirtualnej Elektrowni: instalacje, które mają problemy z ponownym rozruchem, mogą być regulowane tylko do obciążenia częściowego. Chętnie sprawdzimy wspólnie Twoją biogazownię pod kątem jej zdolności do przenoszenia obciążeń i w razie potrzeby zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Pracownicy

338

Lokalizacje

9

Założono

2009Next Pool
Biogaz