The power of many
Moja elektrownia
Photovoltaik Betreiber vor seinen PV-Anlagen

Bilansowanie handlowe: Jako Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie przejmujemy odpowiedzialność za prawidłowe prognozowanie i bilansowanie Twojej instalacji.

Doświadczenie w handlu energią: Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Prognozowanie produkcji: Wytwórcy energii elektrycznej na mocy wytycznych SOGL (System Operation Guidelines) są zobligowani do regularnego przesyłania operatorom systemu dystrybucyjnego oraz operatorowi systemu przesyłowego prognoz dotyczących produkcji energii. Wypełniamy ten obowiązek za Ciebie, współpracując bezpośrednio z operatorami.

Wyższe przychody dzięki krótszym terminom: Jako specjaliści w krótkoterminowym handlu energią elektryczną, koncentrujemy się na krótszych terminach, które pozwalają na otrzymanie wyższego wynagrodzenia dzięki niższym dyskontom za ryzyko.

Brak ryzyka profilu i zobowiązań wolumenowych: Bazujemy na cenach z Rynku Dnia Następnego i płącimy Ci za każdą wyprodukowaną ilość energii. Nasz kontrakt nie zobowiązuje Cię do wyprodukowania konkretnego wolumenu i ograniczasz ryzyka związane z niedostarczeniem energii elektrycznej.

Bild einer Solaranlage im Querformat

Rozwiązania PPA dostosowane do potrzeb klienta: Oferujemy indywidualne modele umożliwiające zyskownydaż energii elektrycznej z Twojej instalacji fotowoltaicznej, również poza systemem wsparcia.

Wyższe przychody dzięki krótszym terminom: Skupiamy się na krótszych terminach, które pozwalają na otrzymanie wyższego wynagrodzenia dzięki niższym dyskontom za ryzyko.

Nasze doświadczenie w realizacji umów PPA: Od kilku lat oferujemy atrakcyjne modele sprzedaży energii dla instalacji poza systemem wsparcia. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym reportażu

Dane produkcyjne: Możesz zobaczyć, ile energii dostarcza Twoja instalacja fotowoltaiczna do sieci i jakie generuje przychody.

Zgłoszenie awarii: Możesz szybko powiadomić nas o usterkach za pośrednictwem aplikacji.

Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

Dzięki współpracy z Next Kraftwerke zyskujesz doświadczonego partnera biznesowego, który działa jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, przejmuje ryzyko związane z dokładnością prognozy wytwarzania energii w Twojej elektrowni i dba o to, by wytworzona przez nią energia elektryczna była sprzedawana po możliwie najlepszej cenie.
Patrząc z szerszej perspektywy, zapewnienie niezawodnej dostawy energii odnawialnej jest możliwe tylko poprzez połączenie wielu małych elektrowni. Integracja Twojej instalacji fotowoltaicznej z naszą Wirtualną Elektrownią umożliwia nam jak najdokładniejsze prognozowanie Twojej produkcji energii elektrycznej i przeciwdziałanie błędnym prognozom poprzez krótkoterminowy handel giełdowy: Nasi analitycy prognozują ilość energii dostarczanej do poszczególnych instalacji, nasi handlowcy szybko reagują na zmiany w prognozach, a nasz system sterowania kompensuje wahania w Państwa produkcji.

Moc zainstalowana powinna wynosić co najmniej 100 kWp. W przypadku mniejszej mocy, wejście na rynek hurtowy nie jest z reguły zbyt opłacalne dla wytwórców i spółek obrotu.

Dzięki monitorowaniu na żywo generacji z Twojej instalacji, zyskujemy ogromną przewagę w handlu energią na rynku hurtowym, możemy lepiej prognozować spodziewane wytwarzanie i lepiej bilansować Twoją instalację. Połączenie z instalacjami fotowoltaicznymi realizujemy przede wszystkim poprzez standardowe protokoły (np. za pomocą loggera falownika - data logger). Nasz zespół wspólpracuje z Twoimi dostawcami oprogramowania lub menadżerem instalacji. Z uwagi na to, że w tym celu nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu, jako wytwórca nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza udostępnieniem technologii zdalnego sterowania.

Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą Wirtualną Elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, wytwórcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mogą liczyć na premię strukturalną.

Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Pracownicy

338

Lokalizacje

9

Założono

2009Next Pool
Fotowoltaika