Fotowoltaika

Wykorzystaj potencjał swojej instalacji fotowoltaicznej

Bezpośrednie wprowadzanie do obrotu energii słonecznej

Twoja farma fotowoltaiczna jest elementem napędzającym transformację energetyczną. Jako uczestnik jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie, możesz w pełni wykorzystać ten potencjał i skorzystać z dopasowanych do Twoich potrzeb umów na odkup energii opartych na cenach rynkowych lub długoterminowych umów typu PPA.

Współpraca z Next

Sprzedaj swoją energię w bezpieczny i łatwy sposób

Zobaczysz jak łatwo i szybko możesz sprzedawać swoją energię elektryczą: Po przekazaniu nam danych dotyczących Twojej instalacji PV, otrzymasz niewiążącą kalkulację Twoich potencjalnych przychodów. Next Kraftwerke to spółka obrotu z dużym doświadczeniem w handlu energią z OZE, posiadająca koncesję URE na obrót energią. W ramach obrotu energią elektryczną energia wyprodukowana w Twojej elektrowni jest sprzedawana przez naszych sprzedawców energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie energii.

Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy z nami, Twoja instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z naszą Wirtualną Elektrownią, a my zajmiemy się sprzedażą Twojej energii na europejskich giełdach energii oraz na polskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

  • Aukcje OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną.
  • Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.
  • Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.
  • Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.
kontrakt-o-ujemne-saldo-w-polsce - Next Kraftwerke
Nasi analitycy i handlowcy sprzedają Twoją wygenerowaną energię na międzynarodowych giełdach energii. Za pomocą danych dotyczących Twojej instalacji fotowoltaicznej, nasz zespół wykonuje precyzyjne analizy i prognozy. W połączeniu z prognozami naszego meteorologa, nasi eksperci ds. obrotu energią udoskonalają te prognozy i sprzedają energię starając się zmaksymalizować twoje przychody. Wynikiem jest nie tylko wyższy zysk ze sprzedaży energii dla Ciebie, ale także silniejsza pozycja energii odnawialnej na rynku.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreement)

Perspektywy dla Twojego systemu PV

Czy Twoja instalacja PV zostanie w najbliższych latach wyłączona z systemu dotowania OZE, czy też chciałbyś wprowadzić na rynek turbiny poza systemem dotowania OZE? Wtedy zawarcie umowy o zakup energii elektrycznej (PPA) może być dla Ciebie interesującą perspektywą. Jest to umowa na dostawę energii elektrycznej, która została uzgodniona pomiędzy Tobą jako operatorem a nami jako odbiorcą energii elektrycznej. W ramach umowy typu PPA gwarantujemy zakup uzgodnionej ilości energii elektrycznej przez określony czas oraz odpowiednie wynagrodzenie za jakość zielonej energii.

  • Rozwiązania PPA dostosowane do Twoich potrzeb: Oferujemy Ci indywidualne koncepcje dla opłacalnej dalszej eksploatacji Twojej elektrowni wiatrowej - lub dla wprowadzenia na rynek nowych turbin nie wymagających dotacji.
  • Atrakcyjne warunki: Jako specjalista w zakresie krótkoterminowych umów typu PPA, koncentrujemy się na krótszych okresach obowiązywania. Dzięki redukcji ryzyka uzyskujesz wyższe przychody. Dodatkowo nie ma potrzeby zawierania kosztownych umów serwisowych.
  • Twój dochód: Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie instalacji.

Moja elektrownia

Monitoruj pracę Twojej instalacji PV

Portal klienta - moja elektrownia
Moja Elektrownia to nasz portal dla klientów, z którego możesz korzystać na swoim komputerze lub za pomocą aplikacji na smartfonie. Tutaj możesz zobaczyć aktualny stan, wartości i wydajność Twojej instalacji oraz kontrolować pobór energii przez Twoją instalację fotowoltaiczną.
  • Wartości wydajności: Obserwuj ilość energii słonecznej dostarczanej do sieci przez Twoją instalację PV i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.
  • Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.
  • Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

FAQ - Energia Słoneczna

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sprzedaży energii słonecznej w Wirtualnej Elektrowni. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

Jakie są korzyści z integracji z Wirtualną Elektrownią?

Dzięki współpracy z Next Kraftwerke zyskujesz doświadczonego partnera biznesowego, który działa jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, przejmuje ryzyko związane z dokładnością prognozy wytwarzania energii w Twojej elektrowni i dba o to, by wytworzona przez nią energia elektryczna była sprzedawana po możliwie najlepszej cenie. Patrząc z szerszej perspektywy, zapewnienie niezawodnej dostawy energii odnawialnej jest możliwe tylko poprzez połączenie wielu małych elektrowni. Integracja Twojej instalacji fotowoltaicznej z naszą Wirtualną Elektrownią umożliwia nam jak najdokładniejsze prognozowanie Twojej produkcji energii elektrycznej i przeciwdziałanie błędnym prognozom poprzez krótkoterminowy handel giełdowy: Nasi analitycy prognozują ilość energii dostarczanej do poszczególnych instalacji, nasi handlowcy szybko reagują na zmiany w prognozach, a nasz system sterowania kompensuje wahania w Państwa produkcji.

Jaką moc zainstalowaną musi mieć moja instalacja fotowoltaiczna, aby można było prowadzić sprzedaż na rynku hurtowym?

Wir vermarkten den Großteil des Stroms, der in unserem Next Pool gebündelt ist, an der Strombörse EEX und ihrem Spotmarkt EPEX SPOT. Darüber hinaus beliefern wir mit dem Strom aus unserem Portfolio (>99% Erneuerbare Energien) auch unsere Gewerbe- und Industriekunden sowie Handelspartner über OTC-Geschäfte.

Jak duże są nakłady pracy i koszty związane z zapewnieniem połączenia live z Wirtualną Elektrownią?

Dzięki monitorowaniu na żywo generacji z Twojej instalacji, zyskujemy ogromną przewagę w handlu energią na rynku hurtowym, możemy lepiej prognozować spodziewane wytwarzanie i lepiej bilansować Twoją instalację. Połączenie z instalacjami fotowoltaicznymi realizujemy przede wszystkim poprzez standardowe protokoły (np. za pomocą loggera falownika - data logger). Nasz zespół wspólpracuje z Twoimi dostawcami oprogramowania lub menadżerem instalacji. Z uwagi na to, że w tym celu nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu, jako wytwórca nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza udostępnieniem technologii zdalnego sterowania.

Gdzie będzie sprzedawana energia elektryczna z mojej instalacji?

Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą Wirtualną Elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

Jak wygląda oferta Next Kraftwerke dla wytwórców w systemie aukcyjnym OZE?

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, wytwórcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mogą liczyć na premię strukturalną.

Czy Next Kraftwerke świadczy usługi bilansowania energii?

Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, a także jest Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz Stoen Operator Sp. z o.o.

Referencje

Fotowoltaika w Next Pool

Fakty i liczby

10238
Instalacje PV 
Liczba instalacji fotowoltaicznych w Next Pool
6.089
MW 
Połączona w sieć energia z PV
15,1
TWh 
Ilość energii elektrycznej znajdującej się w obrocie
2019
2017
 
Zdobycie nagrody Intersolar
10
 
Lokalizacje
229
 
Pracownicy

Wszystkie usługi w jednym miejscu

W Next Kraftwerke wszystkie niezbędne działy do skutecznego obrotu energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych znajdują się w jednym miejscu. Nasi technicy, inżynierowie i handlowcy wraz z naszym zespołem ds. sprzedaży i relacji z klientami zapewniają najlepsze dla Ciebie możliwe przychody.

Niezobowiązujące zapytanie ofertowe

Poproś o obliczenie przychodów dla Twojej energii słonecznej już teraz!

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, lub zadzwonić do nas pod numer + 48 515 471 640, a my przygotujemy ofertę dla Twojej instalacji.