The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Photovoltaik Betreiber vor seinen PV-Anlagen

Sprzedaż energii z farm fotowoltaicznych
Dołącz do Wirtualnej Elektrowni i czerp korzyści z doświadczenia Next Kraftwerke

Twoja farma fotowoltaiczna pomaga w transformacji energetycznej. Pozwól nam zająć się handlem produkowanej w niej energii elektrycznej. Jako jeden z największych agregatorów fotowoltaiki w Europie i zdobywca nagrody Intersolar Award, zapewniami Ci umowy na odkup energii dopasowane do Twoich potrzeb. Ty wybierasz, czy decydujesz się na handel oparty na cenach z Rynku Dnia Następnego czy na umowę typu PPA.

Sprzedaż energii na Rynku Dnia Następnego
Oferta Next Kraftwerke

Next Kraftwerke to spółka obrotu z dużym doświadczeniem w handlu energią z OZE, posiadająca na obrót energią elektryczną od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w handlu energią na arenie międzynarodowej, działający 24/7 dział tradingu Next Kraftwerke oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb instalacji fotowoltaicznych. My dbamy o to, by jak najlepiej sprzedać Twoją energię na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii, a Ty czerpiesz korzyści z naszego know-how.

Bilansowanie handlowe: Jako Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie przejmujemy odpowiedzialność za prawidłowe prognozowanie i bilansowanie Twojej instalacji.

Doświadczenie w handlu energią: Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Prognozowanie produkcji: Wytwórcy energii elektrycznej na mocy wytycznych SOGL (System Operation Guidelines) są zobligowani do regularnego przesyłania operatorom systemu dystrybucyjnego oraz operatorowi systemu przesyłowego prognoz dotyczących produkcji energii. Wypełniamy ten obowiązek za Ciebie, współpracując bezpośrednio z operatorami.

Wyższe przychody dzięki krótszym terminom: Jako specjaliści w krótkoterminowym handlu energią elektryczną, koncentrujemy się na krótszych terminach, które pozwalają na otrzymanie wyższego wynagrodzenia dzięki niższym dyskontom za ryzyko.

Brak ryzyka profilu i zobowiązań wolumenowych: Bazujemy na cenach z Rynku Dnia Następnego i płącimy Ci za każdą wyprodukowaną ilość energii. Nasz kontrakt nie zobowiązuje Cię do wyprodukowania konkretnego wolumenu i ograniczasz ryzyka związane z niedostarczeniem energii elektrycznej.

Bild einer Solaranlage im Querformat

Power Purchase Agreement (PPA)
Pewność przychodów w dłuższym terminie

Szukasz alternatywy dla systemu aukcyjnego lub chcesz zabezpieczyć swoje dochody w dłuższej perspektywie? W takim razie zawarcie umowy PPA (Power Purchase Agreement) może być dla Ciebie interesującą perspektywą. Jest to umowa na dostawę energii elektrycznej, która jest uzgodniona pomiędzy Tobą jako operatorem a nami jako nabywcą energii elektrycznej. W ramach PPA gwarantujemy zakup uzgodnionej ilości energii elektrycznej przez określony czas i za określoną cenę. Oprócz energii elektrycznej kupujemy Twoje gwarancje pochodzenia.

Rozwiązania PPA dostosowane do potrzeb klienta: Oferujemy indywidualne modele umożliwiające zyskownydaż energii elektrycznej z Twojej instalacji fotowoltaicznej, również poza systemem wsparcia.

Wyższe przychody dzięki krótszym terminom: Skupiamy się na krótszych terminach, które pozwalają na otrzymanie wyższego wynagrodzenia dzięki niższym dyskontom za ryzyko.

Nasze doświadczenie w realizacji umów PPA: Od kilku lat oferujemy atrakcyjne modele sprzedaży energii dla instalacji poza systemem wsparcia. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym reportażu

Portal Klienta: Moja elektrownia
Bądź na bieżąco dzięki aplikacji mobilnej lub za pomocą komputera

Moja Elektrownia to nasz portal dla klientów, z którego można korzystać na komputerze lub poprzez aplikację mobilną. Za pomocą portalu klienta możesz zarządzać statusem swojej instalacji fotowoltaicznej, zgłaszać niedyspozycje, zarządzać fakturami i sprawdzać dane produkcyjne.

Dane produkcyjne: Możesz zobaczyć, ile energii dostarcza Twoja instalacja fotowoltaiczna do sieci i jakie generuje przychody.

Zgłoszenie awarii: Możesz szybko powiadomić nas o usterkach za pośrednictwem aplikacji.

Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

FAQ Energia Słoneczna
Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sprzedaży energii słonecznej w Wirtualnej Elektrowni. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

 • Jakie są korzyści z integracji z Wirtualną Elektrownią?

  Dzięki współpracy z Next Kraftwerke zyskujesz doświadczonego partnera biznesowego, który działa jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, przejmuje ryzyko związane z dokładnością prognozy wytwarzania energii w Twojej elektrowni i dba o to, by wytworzona przez nią energia elektryczna była sprzedawana po możliwie najlepszej cenie.
  Patrząc z szerszej perspektywy, zapewnienie niezawodnej dostawy energii odnawialnej jest możliwe tylko poprzez połączenie wielu małych elektrowni. Integracja Twojej instalacji fotowoltaicznej z naszą Wirtualną Elektrownią umożliwia nam jak najdokładniejsze prognozowanie Twojej produkcji energii elektrycznej i przeciwdziałanie błędnym prognozom poprzez krótkoterminowy handel giełdowy: Nasi analitycy prognozują ilość energii dostarczanej do poszczególnych instalacji, nasi handlowcy szybko reagują na zmiany w prognozach, a nasz system sterowania kompensuje wahania w Państwa produkcji.

 • Jaką moc zainstalowaną musi mieć moja instalacja fotowoltaiczna, aby można było prowadzić sprzedaż na rynku hurtowym?

  Moc zainstalowana powinna wynosić co najmniej 100 kWp. W przypadku mniejszej mocy, wejście na rynek hurtowy nie jest z reguły zbyt opłacalne dla wytwórców i spółek obrotu.

 • Jak duże są nakłady pracy i koszty związane z zapewnieniem połączenia live z Wirtualną Elektrownią?

  Dzięki monitorowaniu na żywo generacji z Twojej instalacji, zyskujemy ogromną przewagę w handlu energią na rynku hurtowym, możemy lepiej prognozować spodziewane wytwarzanie i lepiej bilansować Twoją instalację. Połączenie z instalacjami fotowoltaicznymi realizujemy przede wszystkim poprzez standardowe protokoły (np. za pomocą loggera falownika - data logger). Nasz zespół wspólpracuje z Twoimi dostawcami oprogramowania lub menadżerem instalacji. Z uwagi na to, że w tym celu nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu, jako wytwórca nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza udostępnieniem technologii zdalnego sterowania.

 • Gdzie będzie sprzedawana energia elektryczna z mojej instalacji?

  Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą Wirtualną Elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

 • Jak wygląda oferta Next Kraftwerke dla wytwórców w systemie aukcyjnym OZE?

  Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, wytwórcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mogą liczyć na premię strukturalną.

 • Czy Next Kraftwerke świadczy usługi bilansowania energii?

  Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Tworzenie interfejsów

Fakty i Liczby

Liczba instalacji w portolio

15 346

Kw. 4/2022

Moc zainstalowana

12 294

MW 2022

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1

TWh 2019

Pracownicy

300

Lokalizacje

9

Założono

2009

Next Pool
Fotowoltaika

Wszystkie usługi w jednym miejscu

W Next Kraftwerke wszystkie niezbędne działy do skutecznego obrotu energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych znajdują się w jednym miejscu. Nasi technicy, inżynierowie i handlowcy wraz z naszym zespołem ds. sprzedaży i relacji z klientami zapewniają najlepsze dla Ciebie możliwe przychody.

 • Aleksandra Radwanska from business development at Next Kraftwerke,

  Sprzedawaj swoją energię słoneczną bezpiecznie i efektywnie

  Od 2012 roku zajmujemy się handlem energią z OZE. Przez wiele lat zbudowaliśmy kompetencje w handlu krótkoterminowym i bilansowaniu energii fotowoltaicznej. Obecnie, zarządzamy farmami fotowoltaicznymi o mocy ponad 7 GW w całej Europie. Jesteśmy na bieżąco z dynamicznymi zmianami na rynku energii i ciągle ulepszamy naszą ofertę dla inwestorów w OZE.

  Aleksandra Radwańska
  International Business Development

 • Dostarczamy Twoją energię słoneczną do sieci

  Dane na żywo są kluczowe dla działalności Wirtualnej Elektrowni. Nasz dział techniczny szybko i bezpiecznie podłączy Twoją instalację fotowoltaiczną do naszego systemu. Dzięki temu możemy lepiej prognozować generację, sprzedawać Twoją energię na rynku hurtowym i bilansować Twoją instalację.

  Jean-Pierre Kroll
  Technical Project Manager

 • Najwyższa jakość danych dla dokładnych prognoz

  Nasz zespół Dane & Analityka codziennie przetwarza ogromną ilość danych, aby zapewnić możliwie najlepsze prognozy dla naszych handlowców. Wirtualna Elektrownia dostarcza nam na żywo dane o generacji i poborze energii z tysięcy instalacji. Ponadto dysponujemy stale aktualizowanymi informacjami pogodowymi oraz danymi giełdowymi.

  Nicolas Sommer
  Team Lead Data and Analytics

 • Wspólnie z nami korzystaj z energii słonecznej

  Agregujemy elektrownie fotowoltaiczne w całej Polsce i świadczymy usługi Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie. Nasz zespół analizuje potencjał wytwórczy Twojej elektrowni i tworzy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę.  Dzięki temu od początku wiesz, jak możesz zyskać dzięki sprzedaży energii firmie Next Kraftwerke.

  Jacek Kłyszejko
  Key Account Manager

 • Skuteczna sprzedaż energii słonecznej

  Handlujemy Twoją energią elektryczną 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki uczestnictwu w Rynku Dnia Następnego oraz w Rynku Dnia Bieżącego na Towarowej Giełdzie Energii, dajemy Ci możliwość sprzedaży Twojej energii na rynku hurtowym. Dodatkowo, dzięki dostępowi do wielu instalacji w naszej Wirtualnej Elektrowni i możliwości sterowania na bieżąco na przykład elektrowni biogazowych, jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom zbilansowania naszych grup bilansujących.

  Tobias Frisch
  Trader