Thomas Voss Energielandwerker infront of wind power plants

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.

Aukcja OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną .

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.

Windkraftwerk Simonsfeld in Österreich in der Direktvermarktung

Rozwiązania PPA dostosowane do Twoich potrzeb: Każdą ofertę bazujemy na indywidualnych danych instalacji i wspólnie z Tobą ustalamy, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najkorzystniejsze.

Atrakcyjne warunki: Oferujemy zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe umwy typu PPA. Przy krótszych okresach mamy możliwość redukcji ryzyka i zaoferowania atrakcyjnych cen. Z kolei, długoterminowe PPA pozwolą Ci łatwiej sfinansować Twoją instalację. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie kluczowe.

Twój dochód: Co miesiąc wypłacamy Twoje wynagrodzenie za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie lub remonty instalacji.

Wydajność: Obserwuj ilość energii wiatrowej dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.

Czas konserwacji: Za pośrednictwem portalu możesz wygodnie rejestrować czasy konserwacji i napraw.

Dzięki współpracy z Next Kraftwerke zyskujesz doświadczonego partnera biznesowego, który działa jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, przejmuje ryzyko związane z dokładnością prognozy wytwarzania energii w Twojej elektrowni i dba o to, by wytworzona przez nią energia elektryczna była sprzedawana po możliwie najlepszej cenie.
Patrząc z szerszej perspektywy, zapewnienie niezawodnej dostawy energii odnawialnej jest możliwe tylko poprzez połączenie wielu małych elektrowni. Integracja Twojej farmy wiatrowej z naszą Wirtualną Elektrownią umożliwia nam jak najdokładniejsze prognozowanie Twojej produkcji energii elektrycznej i przeciwdziałanie błędnym prognozom poprzez krótkoterminowy handel giełdowy: Nasi analitycy prognozują ilość energii dostarczanej do poszczególnych instalacji, nasi handlowcy szybko reagują na zmiany w prognozach, a nasz system sterowania kompensuje wahania w Państwa produkcji.

Dzięki monitorowaniu na żywo generacji z Twojej instalacji, zyskujemy ogromną przewagę w handlu energią na rynku hurtowym, możemy lepiej prognozować spodziewane wytwarzanie i lepiej bilansować Twoją instalację. Połączenie z farmami wiatrowymi realizujemy przede wszystkim poprzez standardowe protokoły (np. podłączając się do systemu monitorowania Twjego dostawcy). Nasz zespół wspólpracuje z Twoimi dostawcami oprogramowania lub menadżerem instalacji. Z uwagi na to, że w tym celu nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu, jako wytwórca nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza udostępnieniem technologii zdalnego sterowania.

Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą wirtualną elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, jeśli instalacja zostanie wyłączona z powodu prac konserwacyjnych, usterki lub tym podobnych. W naszym portalu klienta "Moja elektrownia" możesz łatwo i szybko zgłosić przerwy w dostawie prądu ze swojej instalacji.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A.

Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2019

Pracownicy

338

Lokalizacje

9

Założono

2009Next Pool
Wiatr