The power of many
Moja elektrownia
The hydropower plant from Ökowind GmbH in St. Pölten is part of the Vpp of Next Kraftwerke

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.

Aukcja OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.

Gotowi do startu: Przeprowadzimy dla naszych klientów niezbędną metodę testowania, tzw. prekwalifikację.

Cena za aktywację i/lub cena za wytwarzanie: Za udostępnienie samej elektrowni wodnej otrzymasz rekompensatę w postaci ceny za aktywację. Z chwilą, gdy Twoja elektrownia dostarczy energię bilansującą, otrzymasz również cenę za wytwarzanie.

Optymalizacja zysków: Jeśli Twoja elektrownia wodna będzie pracować zgodnie z harmonogramem, to sprawdzimy, gdzie Twoja elastyczność jest najbardziej opłacalna i tam ją umieścimy.

Zorientowani na przyszłość: Poprzez uczestnictwo na rynku bilansującym przyczynisz się do bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym do sukcesu transformacji energetycznej.

Regulacyjne usługi systemowe-Next Kraftwerke
Poprzez dławienie lub zwiększanie ilości wody napędzającej turbinę elektrowni wodnej, można zapewnić ujemną lub dodatnią energię bilansującą. Okres i częstotliwość wywołań energii bilansującej zależy od potrzeb operatorów systemów przesyłowych. Zapotrzebowania na rezerwę wtórną (aFRR) są częstsze i trwają zazwyczaj od kilku sekund do kilku minut, natomiast zapotrzebowania na rezerwę godzinową (mFRR) są rzadsze, ale trwają dłużej. Wspólnie z Tobą sprawdzamy, do jakiego rodzaju energii bilansującej nadaje się Twoja elektrownia wodna i gdzie uzyskuje ona najwyższe przychody.
Wasserkraftanlage im Next Pool von Next Kraftwerke.

Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.

Wydajność: Obserwuj ilość energii wodnej dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Wydajność: Obserwuj ilość energii wodnej dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Twój dochód: Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie instalacji.

Po zawarciu umowy Twoja instalacja zostanie połączona z Wirtualną Elektrownią za pomocą standardowego protokołu umożliwiającego monitorowanie i przesyłanie danych na żywo. Next Kraftwerke przejmuje obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie, prognozuje Twoją instalację i dostarcza energię na potrzeby własne.

W celu otrzymania oferty skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego i prześlij nam kluczowe dane Twojej elektrowni wodnej. Następnie przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę zawierającą kalkulację obrotów i przedstawimy Ci wszystkie szczegóły dotyczące współpracy.

Moc zainstalowana powinna wynosić co najmniej 100 kWp. W przypadku mniejszej mocy, wejście na rynek hurtowy nie jest z reguły zbyt opłacalne dla wytwórców i spółek obrotu.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, wytwórcy posiadający elektrownię wodną mogą liczyć na premię strukturalną.

Od czasu uruchomienia naszej Wirtualnej Elektrowni w 2011 roku tylko w pojedynczych przypadkach zauważyliśmy zwiększone obciążenie instalacji wynikające z dynamicznego sterowania elektrownią wodną. Niektórzy operatorzy zgłaszają problemy z ponownym uruchomieniem instalacji w przypadku częstych interwencji w trybie pracy ciągłej. Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie zostało pierwotnie zaprojektowanych tak, aby można je było włączać i wyłączać kilka razy w miesiącu. W takich przypadkach rozwiązaniem jest ustawienie odpowiednich parametrów w naszej wirtualnej elektrowni: instalacje, które mają problemy z ponownym rozruchem, mogą być regulowane tylko do obciążenia częściowego. Chętnie sprawdzimy wspólnie Twoją elektrownię wodną pod kątem jej zdolności do przenoszenia obciążeń i w razie potrzeby zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą wirtualną elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

Ponadto, nasi specjaliści od obrotu energią elektryczną wprowadzają energię elektryczną z elektrowni wodnej do obrotu na rynku hurtowym w całej Europie. Dodatkowo, właścicielom elektrowni wodnych w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii oferujemy dostęp do rynków regulacyjnych usług systemowych, czyli dzięki połączeniu z wirtualną elektrownią oferują oni rezerwę wtórną na rzecz Operatorów Sieci Przesyłowych. Taki udział w tynku jest jeszcze niemożliwy w Polsce dla jednostek nJWCD, czyli elektrowni, które nie są dużymi, centralnie sterowanymi jednostkami węglowymi i gazowymi. Jednak rynek ten ma się otworzyć również w Polsce w 2023 roku. Jeśli tylko będzie to prawnie dozwolone, jesteśmy gotowi agregować elektrownie wodne i zapewniać ich właścicielom dostęp do rynku regulacyjnych usług systemowych, a także dodatkowe przychody związane z elastyczną pracą instalacji.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Pracownicy

338

Lokalizacje

9

Założono

2009Next Pool
woda