The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Elektrownie wodne w Neubrucku w Austrii

Energia wodna
Wykorzystaj potencjał swojej elektrowni wodnej

Energia wodna jest stałym i stabilnym źródłem energii. Zajmuje ona zatem szczególną pozycję wśród odnawialnych źródeł energii i jest jednym z podstawowych elementów transformacji energetycznej. Jako jedna z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie, możemy wesprzeć Cię w korzystnym zagospodarowaniu całego potencjału Twojej elektrowni wodnej: Wprowadzimy Cię szybko i łatwo do obrotu energią elektryczną i umożliwimy Ci wejście na rynek bilansujący .

Współpraca z Next
Sprzedaż Twojej energii wodnej 

Next Kraftwerke to spółka obrotu z dużym doświadczeniem w handlu energią z OZE, posiadająca koncesję URE na obrót energią. W ramach obrotu energią elektryczną energia wyprodukowana w Twojej elektrowni wodnej jest sprzedawana przez naszych sprzedawców energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie energii.

Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy z nami, Twoja elektrownia wodna zostanie zintegrowana z naszą Wirtualną Elektrownią, a my zajmiemy się sprzedażą energii elektrycznej z Twojej instalacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). 

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Next oferuje rozwiązania na sprzedaż energii przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich rodzajów i wielkości instalacji.

Aukcja OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium). Zaoferujemy Ci kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej i przejmiemy na siebie również wszelkie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto wykonujemy obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Niezależnie od giełdowych cen energii elektrycznej, zyskujesz gwarantowany dochód (naliczony na okres 15 lat) za swoją energię elektryczną.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines): Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawia wytyczne dotyczące eksploatacji systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz określa zharmonizowane zasady dla OSP, OSD i SGU (znaczących użytkowników sieci), w celu zapewnienia ram prawnych dla funkcjonowania połączonego systemu przesyłowego (np. regionalnej współpracy OSP, wymiany danych itp.), aby utrzymać bezpieczeństwo systemu i osiągnąć inne cele UE.

Regulacyjne usługi systemowe
Przyczyń się do transformacji energetycznej!

Częstotliwość sieci może ulegać wahaniom w zależności od warunków pogodowych ze względu na zmienne zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą ze słońca i wiatru. Aby zrekompensować te wahania, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) wykorzystują regulacyjne usługi systemowe (rezerwę pierwotną, wtórna i trójną), którą w wielu krajach europejskich można dostarczać za pomocą takich instalacji jak elektrownie wodne. W Polsce rynek Regulacyjnych Usług Systemowych ma zostać otwarty dla wytwórców OZE od 2023 roku. Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, na jakie przychody z tej działalności można liczyć.

Szansa dla Twojej energii wodnej! Ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych instalacji, Twoja elektrownia wodna może w krótkim czasie produkować więcej lub mniej energii elektrycznej i w ten sposób regulować wahania. Razem z nami możesz korzystnie promować elastyczność swojej elektrowni na rynku bilansującym.

Gotowi do startu: Przeprowadzimy dla naszych klientów niezbędną metodę testowania, tzw. prekwalifikację.

Cena za aktywację i/lub cena za wytwarzanie: Za udostępnienie samej elektrowni wodnej otrzymasz rekompensatę w postaci ceny za aktywację. Z chwilą, gdy Twoja elektrownia dostarczy energię bilansującą, otrzymasz również cenę za wytwarzanie.

Optymalizacja zysków: Jeśli Twoja elektrownia wodna będzie pracować zgodnie z harmonogramem, to sprawdzimy, gdzie Twoja elastyczność jest najbardziej opłacalna i tam ją umieścimy.

Zorientowani na przyszłość: Poprzez uczestnictwo na rynku bilansującym przyczynisz się do bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym do sukcesu transformacji energetycznej.

Regulacyjne usługi systemowe-Next Kraftwerke

Poprzez dławienie lub zwiększanie ilości wody napędzającej turbinę elektrowni wodnej, można zapewnić ujemną lub dodatnią energię bilansującą. Okres i częstotliwość wywołań energii bilansującej zależy od potrzeb operatorów systemów przesyłowych. Zapotrzebowania na rezerwę wtórną (aFRR) są częstsze i trwają zazwyczaj od kilku sekund do kilku minut, natomiast zapotrzebowania na rezerwę godzinową (mFRR) są rzadsze, ale trwają dłużej. Wspólnie z Tobą sprawdzamy, do jakiego rodzaju energii bilansującej nadaje się Twoja elektrownia wodna i gdzie uzyskuje ona najwyższe przychody.

Wasserkraftanlage im Next Pool von Next Kraftwerke.

Moja elektrownia
Monitoruj pracę Twojej elektrowni wodnej

Moja Elektrownia to nasz portal dla klientów, z którego możesz korzystać na swoim komputerze lub za pomocą aplikacji na smartfonie. Tutaj możesz zobaczyć aktualny stan, wartości i wydajność Twojej instalacji oraz kontrolować pobór energii przez Twoją elektrownię wodną.

Powiadomienia o usterkach: Za pomocą aplikacji otrzymasz powiadomienia o usterkach.

Wydajność: Obserwuj ilość energii wodnej dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Wydajność: Obserwuj ilość energii wodnej dostarczanej do sieci przez Twoją elektrownię i zarządzaj swoimi danymi rozliczeniowymi.

Twój dochód: Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą portalu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać ewentualne awarie instalacji.

FAQ Energia wodna
Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sprzedaży energii wodnej w Wirtualnej Elektrowni. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

 • W jaki sposób odbywa się integracja mojej instalacji z Wirtualną Elektrownią?

  Po zawarciu umowy Twoja instalacja zostanie połączona z Wirtualną Elektrownią za pomocą standardowego protokołu umożliwiającego monitorowanie i przesyłanie danych na żywo. Next Kraftwerke przejmuje obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie, prognozuje Twoją instalację i dostarcza energię na potrzeby własne.

 • Jak sprzedawać energię elektryczną na rynku hurtowym?

  W celu otrzymania oferty skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego i prześlij nam kluczowe dane Twojej elektrowni wodnej. Następnie przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę zawierającą kalkulację obrotów i przedstawimy Ci wszystkie szczegóły dotyczące współpracy.

 • Jaką moc zainstalowaną musi mieć moja elektrownia wodna, aby można było prowadzić sprzedaż na rynku hurtowym?

  Moc zainstalowana powinna wynosić co najmniej 100 kWp. W przypadku mniejszej mocy, wejście na rynek hurtowy nie jest z reguły zbyt opłacalne dla wytwórców i spółek obrotu.

 • Jak wygląda oferta Next Kraftwerke dla wytwórców w systemie aukcyjnym OZE?

  Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke oferuje kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie TGeBase, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, wytwórcy posiadający elektrownię wodną mogą liczyć na premię strukturalną.

 • Czy istnieje ryzyko krótszej żywotności urządzeń w elektrowni wodnej?

  Od czasu uruchomienia naszej Wirtualnej Elektrowni w 2011 roku tylko w pojedynczych przypadkach zauważyliśmy zwiększone obciążenie instalacji wynikające z dynamicznego sterowania elektrownią wodną. Niektórzy operatorzy zgłaszają problemy z ponownym uruchomieniem instalacji w przypadku częstych interwencji w trybie pracy ciągłej. Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie zostało pierwotnie zaprojektowanych tak, aby można je było włączać i wyłączać kilka razy w miesiącu. W takich przypadkach rozwiązaniem jest ustawienie odpowiednich parametrów w naszej wirtualnej elektrowni: instalacje, które mają problemy z ponownym rozruchem, mogą być regulowane tylko do obciążenia częściowego. Chętnie sprawdzimy wspólnie Twoją elektrownię wodną pod kątem jej zdolności do przenoszenia obciążeń i w razie potrzeby zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

 • Czy Next Kraftwerke świadczy usługi bilansowania energii?

  Tak, Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, który posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR SA, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 • Na jakich rynkach sprzedawana jest elastyczność mojej elektrowni wodnej?

  Większość energii elektrycznej zagregowanej w Polsce przez naszą wirtualną elektrownię sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii lub Nordpool. Ponadto, dostarczamy naszym klientom oraz partnerom handlowym energię elektryczną z naszego portfolio (100% odnawialnych źródeł energii) poprzez transakcje pozagiełdowe.

  Ponadto, nasi specjaliści od obrotu energią elektryczną wprowadzają energię elektryczną z elektrowni wodnej do obrotu na rynku hurtowym w całej Europie. Dodatkowo, właścicielom elektrowni wodnych w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii oferujemy dostęp do rynków regulacyjnych usług systemowych, czyli dzięki połączeniu z wirtualną elektrownią oferują oni rezerwę wtórną na rzecz Operatorów Sieci Przesyłowych. Taki udział w tynku jest jeszcze niemożliwy w Polsce dla jednostek nJWCD, czyli elektrowni, które nie są dużymi, centralnie sterowanymi jednostkami węglowymi i gazowymi. Jednak rynek ten ma się otworzyć również w Polsce w 2023 roku. Jeśli tylko będzie to prawnie dozwolone, jesteśmy gotowi agregować elektrownie wodne i zapewniać ich właścicielom dostęp do rynku regulacyjnych usług systemowych, a także dodatkowe przychody związane z elastyczną pracą instalacji.

Fakty i liczby

Liczba instalacji w portolio

15 346

Kw. 4/2022

Moc zainstalowana

12 294

MW 2022

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1

TWh 2019

Pracownicy

299

Lokalizacje

9

Założono

2009

Next Pool
woda

Wszystkie usługi w jednym miejscu

W Next Kraftwerke wszystkie niezbędne działy do skutecznego obrotu energią elektryczną z elektrowni wodnych znajdują się w jednym miejscu. Nasi technicy, inżynierowie i handlowcy wraz z naszym zespołem ds. sprzedaży i relacji z klientami zapewniają najlepsze dla Ciebie możliwe przychody.

 • Zdjęcie przedstawiające Aleksandrę Radwanską z działu rozwoju biznesu w Next Kraftwerke

  Witamy w naszej Wirtualnej Elektrowni

  Zadbamy bezpośrednią o sprzedaż Twojej energii wodnej: Dojeżdżamy do klienta: doradzamy osobiście i indywidualnie we wszystkich kwestiach związanych z bezpośrednią sprzedażą Twojej energii wodnej. Analizujemy możliwości sprzedaży oraz potencjał przychodów i znajdujemy dostosowany do potrzeb sposób sprzedaży energii elektrycznej.

  Aleksandra Radwańska
  International Business Development

 • Susanne Katerbau pracuje w dziale obsługi klienta w Next Kraftwerke.

  Swobodny dostęp do rynku

  Komunikacja z OSP, OSD czy dbanie o faktury może być bardzo czasochłonnym zajęciem. Pozwól nam zająć się tym za Ciebie. A jeśli masz jakiekolwiek pytania - nie zwlekaj. Jesteśmy tu po to, aby pomóc. 

  Susanne Katerbau
  Customer Service Manager

 • Sarah Papp pracuje jako handlowiec w Next Kraftwerke

  Wprowadzimy Twoją instalację na rynek

  Dla naszych klientów chcemy osiągać jak najlepsze wyniki na Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego. Dlatego nasz zespół handluje energię 27 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wraz z klientami z naszego Next Pool dostarczamy również energię bilansującą i w ten sposób przyczyniamy się do stabilności sieci elektroenergetycznej.

  Sarah Papp
  Trader

 • Zdjęcie przedstawia Jacka Klyszejko, kierownika ds. kluczowych klientów w Next Kraftwerke

  Doradzamy kompetentnie i przejrzyście

  Agregujemy elektrownie wodne w całej Europie. Chętnie odkupimy Twoją energię i będziemy świadczyć usługi Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie. Nasz zespół analizuje potencjał wytwórczy Twojej elektrowni i tworzy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę. Dzięki temu od początku wiesz, jak możesz zyskać dzięki sprzedaży energii firmie Next Kraftwerke.

  Jacek Kłyszejko
  Key Account Manager

 • Zdjęcie przedstawia Tobiasa Frisch, tradera w Next Kraftwerke

  Skuteczna sprzedaż energii wodnej

  Handlujemy Twoją energią elektryczną 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki uczestnictwu w Rynku Dnia Następnego oraz w Rynku Dnia Bieżącego na Towarowej Giełdzie Energii, dajemy Ci możliwość sprzedaży Twojej energii na rynku hurtowym. Dodatkowo, dzięki dostępowi do wielu instalacji w naszej Wirtualnej Elektrowni i możliwości sterowania na bieżąco na przykład elektrowni biogazowych, jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom zbilansowania naszych grup bilansujących.

  Tobias Frisch
  Trader