Obrót energią elektryczną

Wszystkie rynki są dla Ciebie otwarte.

Obrót energią elektryczną w Next Kraftwerke

Potrzebujesz dodatkowej energii elektrycznej? A może chcesz wykorzystać wahania cen na rynku, aby kupować energię elektryczną po niskich kosztach lub sprzedawać Twoją wyprodukowaną energię z dużym zyskiem? Nasz zespół handlowy obraca energią elektryczną 24/7 i pomoże Ci uzyskać dostęp do wszystkich istotnych europejskich rynków energii elektrycznej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z rynkiem energii elektrycznej

Otworzymy Ci drzwi do Rynku Terminowego EEX w Lipsku, do aukcji dnia następnego (Day-Ahead) i dnia bieżącego (Intraday) na giełdzie energii EPEX SPOT, do rynku energii bilansującej operatorów systemów przesyłowych, jak również do innych międzynarodowych rynków energii i naszych partnerów OTC.

Obrót energią elektryczną: Decyzja należy do Ciebie

Sam decydujesz, w jakim stopniu korzystasz z naszego serwisu sprzedażowego: Być może chcesz po prostu zaoszczędzić na kosztach związanych z samodzielnym dostępem do rynku, ale działać na giełdzie całkowicie niezależnie. W takim przypadku wystarczy, że podasz nam, jakie ilości energii elektrycznej chcesz, abyśmy dla Ciebie kupili lub sprzedali i gdzie. Możesz również skorzystać z naszej platformy tradingowej NEXTRA, aby samodzielnie handlować na giełdzie. A może chciałbyś skorzystać z wiedzy naszego zespołu handlowego lub prognoz rozwoju cen na giełdach energii elektrycznej, aby korzystniej zarządzać swoim portfelem lub wyrównać swoje grupy bilansujące. Koncentrujemy się na Twoich indywidualnych potrzebach.

Rynek transakcji terminowych

Średnio- i długoterminowe zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez produkty i harmonogramy rynku terminowego.

Rynek SPOT

Krótkoterminowa optymalizacja Twojego portfela na rynku dnia następnego (Day-Ahead) i/lub dnia bieżącego (Intraday).

Rynek bilansujący

Sprzedaż usług regulacyjnych w Twoim portfelu lub w portfelu Twoich klientów.

Rynek transakcji terminowych

Średnio- i długoterminowy obrót energią elektryczną

Długoterminowe umowy na dostawy zawierane są na rynku transakcji terminowych EEX w Lipsku. Tak zwane kontrakty futures mogą być przedmiotem obrotu jako produkty bazowe lub szczytowe z okresami dostawy jednego tygodnia kalendarzowego, jednego miesiąca kalendarzowego, jednego kwartału oraz jednego roku kalendarzowego - nawet z sześcioletnim wyprzedzeniem. Dzięki naszemu dostępowi do rynku, możesz kupować lub sprzedawać standardowe produkty energetyczne lub strukturyzować swój portfel w perspektywie średnio- i długoterminowej.

 • Obrót na rynku transakcji terminowych: Określasz czas i ilość zakupionej lub sprzedanej energii zgodnie z Twoimi wymaganiami. Przekazujesz swoje zamówienie za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej, serwera SFTP, interfejsu REST lub naszego portalu klienta NEXTRA. Transakcję handlową przeprowadzamy dla Ciebie za pośrednictwem naszego działu handlowego. Rozliczenie następuje na podstawie aktualnych cen rynkowych.
 • Zakup energii w modelu transzowym:Jeśli masz duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, często opłaca się pokryć je w kilku cząstkowych ilościach poprzez model transzowy. Dzięki rozłożeniu zakupu energii elektrycznej na cały rok można reagować na aktualną sytuację rynkową i w ten sposób znacznie ograniczyć ryzyko cenowe. Oczywiście, można również ustalić całą ilość, gdy ceny są niskie. Masz możliwość samodzielnego ustalenia terminów zakupu transz i złożenia zamówienia poprzez nasz serwis pośredniczący.
 • Indywidualne wsparcie: Na życzenie wspieramy Cię w opracowaniu i realizacji Twojej strategii zakupowej. W ten sposób korzystasz ze spadających cen energii elektrycznej bez konieczności ciągłej obserwacji rynku.
Next Kraftwerke- cena-rynkowa-cena-transzy
Dzięki modelowi transzowemu, w którym zakup energii elektrycznej jest rozłożony na cały rok, można znacznie ograniczyć ryzyko cenowe.

Rynek SPOT

Krótkoterminowa optymalizacja portfela

Na rynku SPOT, EPEX Spot w Paryżu, handluje się ilościami energii elektrycznej, które mogą być dostarczone w krótkim czasie. Ilości energii elektrycznej są sprzedawane z jednodniowym wyprzedzeniem przed fizyczną dostawą w ramach obrotu dnia następnego (Day-Ahead) lub są przedmiotem obrotu na rynku dnia bieżącego (Intraday) w dniu fizycznej dostawy. Za naszym pośrednictwem możesz elastycznie reagować na krótkoterminowe wahania w zużyciu i wytwarzaniu energii w swoim portfelu i dostosowywać ilości handlowe - bez inwestowania w samodzielny dostęp do giełdy.

 • Day-Ahead: Otrzymasz dostęp do aukcji na Rynku Dnia Następnego (Day-Ahead). Handel energią odbywa się na dzień przed następną dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii elektrycznej. Oznacza to, że sprzedawcy energii muszą z jednodniowym wyprzedzeniem jak najlepiej oszacować ilość energii, którą będą mogli dostarczyć do systemu, a następnie zaoferować za nią jak najlepszą cenę tak, by ich oferta została zaakceptowana. Każda doba podzielona jest na 24 godzinowych notowań (okresów rozliczeniowych), w których członkowie giełdy mogą kupować i sprzedawać energię elektryczną.
 • Intraday: Na Rynku Dnia Bieżącego w krótkoterminowym obrocie energią elektryczną dostawy energii elektrycznej są zazwyczaj przedmiotem obrotu zarówno w blokach 15-minutowych, jak i godzinowych; większe bloki mogą być również przedmiotem obrotu. Standardowe oferty blokowe to obciążenie podstawowe (baseload) dla godzin od 1 do 24 oraz obciążenie szczytowe (peakload) dla godzin od 8 do 20 w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku). Wprowadzona w grudniu 2011 r. możliwość obrotu odbywającego się co 15 minut na rynku Intraday jest prawdopodobnie najważniejszą cechą obrótu Dnia Bieżącego.
 • Zarządzanie grupą bilansującą i optymalizacja harmonogramu: Obrót na Rynku Dnia Bieżącego oferuje Ci możliwość wyrównania niedoborów lub nadwyżek w Twojej własnej grupie balansującej poprzez krótkoterminowe, bieżące działania handlowe. Ponadto można wykorzystać handel krótkoterminowy do produkcji energii elektrycznej z własnych elektrowni lub elektrowni klientów zgodnie z zapotrzebowaniem, a więc w sposób jak najbardziej opłacalny i stabilizujący system.
Narzędzie dla Twojego obrotu: Nasza platforma handlowa NEXTRA oferuje Ci doskonały przegląd Twojego portfela w celu dokładnego prognozowania popytu i poboru. Zlecenia można również składać bezpośrednio przez NEXTRA.

Regulacyjne usługi systemowe

Handel energią bilansującą i stabilizacja sieci

Zdecentralizowane instalacje w Twoim portfelu lub w portfelu Twoich klientów mają cenny potencjał: umiejętność regulacyjną. W przeciwieństwie do elektrowni słonecznych i wiatrowych, biogazownie, elektrownie wodne i elektrociepłownie mogą w krótkim czasie produkować więcej lub mniej energii elektrycznej. Ta możliwość regulacji jest warta dużo pieniędzy na rynku bilansującym. Jako wieloletni dostawca usług regulacyjnych, sprzedajemy elastyczność Twojej instalacji poprzez Wirtualną Elektrownię na wsyzstkich rynkach bilansujących. W Polsce rynek Regulacyjnych Usług Systemowych ma zostać otwarty dla wytwórców OZE od 2023 roku. Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, na jakie przychody z tej działalności można liczyć.

 • Sprzedaż energii bilansującej> Podłączymy Twoją instalację do systemu sterowania naszej Wirtualnej Elektrowni i przeprowadzimy niezbędną technologie testowania. Udostępnienie instalacji jest wynagradzane opłatą za gotowość do pracy, tzw. ceną za wytwarzanie. Nie ma to wpływu na tryb pracy. W przypadku wahań w sieci elektrycznej, moc elektrowni jest odpowiednio dostosowywana, a oprócz ceny za wytwarzanie również płacona jest cena za aktywację.
 • Rozwiazanie typu White Label: Czy chciałbyś sam działać jako bezpośredni sprzedawca i Wirtualna Elektrownia dla swoich klientów? Nie ma problemu! Oferujemy Ci kompleksowe zarządzanie sprowadzonymi przez Ciebie instalacjami, również jako rozwiązanie typu White Label. Od zdalnego sterowania po optymalizację instalacji i handlu - oddajemy do Twojej dyspozycji całe nasze know-how.
 • Własna Wirtualna Elektrownia: Jeśli chcesz poszerzyć swoje możliwości i prowadzić własną Wirtualną Elektrownię, mamy dla Ciebie odpowiednią ofertę: nasze rozwiązanie software-as-a-service NEMOCS.
Doskonały przegląd w portalu klienta: W portalu klienta można w każdej chwili przeglądać i zarządzać stanem swoich instalacji oraz wygodnie pobierać dane i rachunki. Pozwala to również na monitorowanie dodatkowych przychodów.

NEXTRA

Platforma handlowy

NEXTRA to nasza platforma tradingowa, która daje Ci całodobowy dostęp do rynków energii elektrycznej i pozwala na wygodne i komfortowe zarządzanie obrotem energią elektryczną. Ponadto można używać programu NEXTRA do przesyłania, analizowania i opracowywania prognoz na podstawie szerokiego zbioru danych.
 • Dane i prognozy: Doskonały przegląd Twojego portfela i prognozy dostosowane indywidualnie do Ciebie.
 • Równowaga w Twojej grupie balansującej: zarządaj odchyleniami między zasilaniem i poborem w swojej grupie bilansującej bezpośrednio przez NEXTRA.
 • Złóż zlecenie: Zlecenie na aukcję intraday można złożyć bezpośrednio na platformie.

Obrót energią elektryczną

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sprzedaży bioenergii w Wirtualnej Elektrowni. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

Jakie usługi w zakresie obrotu energią elektryczną oferuje Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke zapewnia dostęp do wszystkich ważnych europejskich giełd energii elektrycznej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji i zatrudniania specjalistów. Next Kraftwerke może działać dla Ciebie na giełdach energii elektrycznej i za pośrednictwem NEXTRA możesz zawsze obserwować prowadzone dla Ciebie działania. NEXTRA oferuje również możliwość samodzielnego handlu na rynkach krótko- i długoterminowych.

Do jakich rynków Next Kraftwerke umożliwia mi dostęp?

Next Kraftwerke oferuje dostęp do szerokiej gamy rynków handlowych: Rynek transakcji terminowych, obrót energią elektryczną na rynku dnia następnego, a także obrót energią elektryczną na rynku dnia bieżącego. Rynki te obejmują EPEX Spot, rynek transakcji terminowych EEX oraz międzynarodowe giełdy energii, takie jak austriacka giełda energii EXAA. Dodatkowo możemy zaoferować Ci dostęp do naszych partnerów OTC oraz dostęp dla Twojego elastycznego portfela na bilansujących rynkach energii.

Jakie są korzyści z dostępu do rynku za pośrednictwem Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke otwiera drzwi do europejskich rynków energetycznych. Oznacza to, że nie musisz sam ponosić kosztów wejścia na giełdę i korzystasz z naszego know-how jako doświadczony podmiot zajmujący się obrotem energią elektryczną. Usługa dostępu do rynku jest podstawą do korzystania z innych naszych usług energetycznych i tym samym stanowi podstawę do dalszych oszczędności kosztów, minimalizacji ryzyka lub bardziej opłacalnego zarządzania portfelem. Opcjonalnie możesz skorzystać z platformy handlowej NEXTRA, aby działać na rynkach, analizować i monitorować dane.

Ile kosztuje mnie obrót energią elektryczną za pośrednictwem Next Kraftwerke?

Koszty dostępu do różnych giełd są inwestycją, której nie chcesz ponosić? Obrót energią elektryczną za pośrednictwem Next Kraftwerke pozwala zminimalizować te koszty. Nasza opłata za usługę jest oparta na ilości energii, którą sprzedajemy dla Ciebie. Innymi słowy: oszczędzasz na kosztach związanych z rozpoczęciem działalności na giełdzie, jak również na wydatkach na infrastrukturę i personel, a jednocześnie masz dostęp do ceny rynkowej.

Jak konkretnie wygląda uczestnictwo w rynku za pośrednictwem Next Kraftwerke?

W przypadku naszej podstawowej usługi, dostępu do rynku, określasz nam, jakie ilości energii elektrycznej mają być przez nas kupione lub sprzedane i gdzie, lub po prostu sam obracasz tymi ilościami za pośrednictwem naszej platformy handlowej NEXTRA. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej, serwerów FSTP, interfejsu REST lub NEXTRA. Sam podejmujesz wszystkie decyzje. Jeśli chcesz również uzyskać prognozy dotyczące Twoich odbiorców i producentów, jak również zmian cen na giełdach energii elektrycznej, możesz skorzystać z jednej z naszych pozostałych usług. Chętnie doradzimy Ci indywidualnie w sprawie możliwości i szans.

Referencje

Fakty i Liczby

13.930
 
Instalacje
10.613
MW 
Moc
Kw. 1/2022
15,1
TWh 
Ilość energii elektrycznej znajdującej się w obrocie
ponad 3
Mld. 
Punkty danych
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Wspólnie tworzymy Next Kraftwerke!

Nasz dział handlowy znajduje się w naszej głównej siedzibie w Kolonii. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż Twojego portfela, zakup energii elektrycznej czy zbilansowanie Twojej grupy bilansującej - nasz zespół handlowy realizuje dla Ciebie wszystkie procesy w branży energetycznej z najwyższą kompetencją i ekspertyzą rynkową. Ze względu na to, że nie jesteśmy wpleceni w struktury starego przemysłu energetycznego, zachowujesz swój własny profil i strategiczną niezależność we współpracy.

Niezobowiązujące zapytanie ofertowe

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, lub zadzwonić do nas pod numer + 48 515 471 640, a my przygotujemy ofertę dla Twojej instalacji.