The power of many
Moja elektrownia
Picutre of the Trading floor at Next Kraftwerke

Rynek transakcji terminowych

Średnio- i długoterminowe zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez produkty i harmonogramy rynku terminowego.

Rynek SPOT

Krótkoterminowa optymalizacja Twojego portfela na rynku dnia następnego (Day-Ahead) i/lub dnia bieżącego (Intraday).

Rynek bilansujący

Sprzedaż usług regulacyjnych w Twoim portfelu lub w portfelu Twoich klientów.

Obrót na rynku transakcji terminowych: Określasz czas i ilość zakupionej lub sprzedanej energii zgodnie z Twoimi wymaganiami. Przekazujesz swoje zamówienie za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej, serwera SFTP, interfejsu REST lub naszego portalu klienta NEXTRA. Transakcję handlową przeprowadzamy dla Ciebie za pośrednictwem naszego działu handlowego. Rozliczenie następuje na podstawie aktualnych cen rynkowych.

Zakup energii w modelu transzowym: Jeśli masz duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, często opłaca się pokryć je w kilku cząstkowych ilościach poprzez model transzowy. Dzięki rozłożeniu zakupu energii elektrycznej na cały rok można reagować na aktualną sytuację rynkową i w ten sposób znacznie ograniczyć ryzyko cenowe. Oczywiście, można również ustalić całą ilość, gdy ceny są niskie. Masz możliwość samodzielnego ustalenia terminów zakupu transz i złożenia zamówienia poprzez nasz serwis pośredniczący.

Indywidualne wsparcie: Na życzenie wspieramy Cię w opracowaniu i realizacji Twojej strategii zakupowej. W ten sposób korzystasz ze spadających cen energii elektrycznej bez konieczności ciągłej obserwacji rynku.

Grafika przedstawiająca cenę rynkową oraz cenę transzową-Next Kraftwerke
Dzięki modelowi transzowemu, w którym zakup energii elektrycznej jest rozłożony na cały rok, można znacznie ograniczyć ryzyko cenowe.

Day-Ahead: Otrzymasz dostęp do aukcji na Rynku Dnia Następnego (Day-Ahead). Handel energią odbywa się na dzień przed następną dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii elektrycznej. Oznacza to, że sprzedawcy energii muszą z jednodniowym wyprzedzeniem jak najlepiej oszacować ilość energii, którą będą mogli dostarczyć do systemu, a następnie zaoferować za nią jak najlepszą cenę tak, by ich oferta została zaakceptowana. Każda doba podzielona jest na 24 godzinowych notowań (okresów rozliczeniowych), w których członkowie giełdy mogą kupować i sprzedawać energię elektryczną.

Intraday: Na Rynku Dnia Bieżącego w krótkoterminowym obrocie energią elektryczną dostawy energii elektrycznej są zazwyczaj przedmiotem obrotu zarówno w blokach 15-minutowych, jak i godzinowych; większe bloki mogą być również przedmiotem obrotu. Standardowe oferty blokowe to obciążenie podstawowe (baseload) dla godzin od 1 do 24 oraz obciążenie szczytowe (peakload) dla godzin od 8 do 20 w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku). Wprowadzona w grudniu 2011 r. możliwość obrotu odbywającego się co 15 minut na rynku Intraday jest prawdopodobnie najważniejszą cechą obrótu Dnia Bieżącego.

Zarządzanie grupą bilansującą i optymalizacja harmonogramu: Obrót na Rynku Dnia Bieżącego oferuje Ci możliwość wyrównania niedoborów lub nadwyżek w Twojej własnej grupie balansującej poprzez krótkoterminowe, bieżące działania handlowe. Ponadto można wykorzystać handel krótkoterminowy do produkcji energii elektrycznej z własnych elektrowni lub elektrowni klientów zgodnie z zapotrzebowaniem, a więc w sposób jak najbardziej opłacalny i stabilizujący system.

Example of intraday trading with the trading platform NEXTRA.
Narzędzie dla Twojego obrotu: Nasza platforma handlowa NEXTRA oferuje Ci doskonały przegląd Twojego portfela w celu dokładnego prognozowania popytu i poboru. Zlecenia można również składać bezpośrednio przez NEXTRA.

Sprzedaż energii bilansującej: Podłączymy Twoją instalację do systemu sterowania naszej Wirtualnej Elektrowni i przeprowadzimy niezbędną technologie testowania. Udostępnienie instalacji jest wynagradzane opłatą za gotowość do pracy, tzw. ceną za wytwarzanie. Nie ma to wpływu na tryb pracy. W przypadku wahań w sieci elektrycznej, moc elektrowni jest odpowiednio dostosowywana, a oprócz ceny za wytwarzanie również płacona jest cena za aktywację.

Rozwiazanie typu White Label: Czy chciałbyś sam działać jako bezpośredni sprzedawca i Wirtualna Elektrownia dla swoich klientów? Nie ma problemu! Oferujemy Ci kompleksowe zarządzanie sprowadzonymi przez Ciebie instalacjami, również jako rozwiązanie typu White Label. Od zdalnego sterowania po optymalizację instalacji i handlu - oddajemy do Twojej dyspozycji całe nasze know-how.

MEIK Mein Kraftwerk Customer Portal Next Kraftwerke.
Doskonały przegląd w portalu klienta: W portalu klienta można w każdej chwili przeglądać i zarządzać stanem swoich instalacji oraz wygodnie pobierać dane i rachunki. Pozwala to również na monitorowanie dodatkowych przychodów.
NEXTRA ist das Tradingportal für den Stromhandel und ein einfacheres Portfoliomanagement.

Dane i prognozy: Doskonały przegląd Twojego portfela i prognozy dostosowane indywidualnie do Ciebie.

Równowaga w Twojej grupie balansującej:  Zarządzaj odchyleniami pomiędzy generacją a poborem w swojej grupie bilansującej bezpośrednio przez portal NEXTRA.

Złóż zlecenie: Zlecenie na aukcję Intraday możesz złożyć bezpośrednio na platformie.

Next Kraftwerke zapewnia dostęp do wszystkich ważnych europejskich giełd energii elektrycznej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji i zatrudniania specjalistów. Next Kraftwerke może działać dla Ciebie na giełdach energii elektrycznej i za pośrednictwem NEXTRA możesz zawsze obserwować prowadzone dla Ciebie działania. NEXTRA oferuje również możliwość samodzielnego handlu na rynkach krótko- i długoterminowych.

Next Kraftwerke oferuje dostęp do szerokiej gamy rynków handlowych: Rynek transakcji terminowych, obrót energią elektryczną na rynku dnia następnego, a także obrót energią elektryczną na rynku dnia bieżącego. Rynki te obejmują EPEX Spot, rynek transakcji terminowych EEX oraz międzynarodowe giełdy energii, takie jak austriacka giełda energii EXAA. Dodatkowo możemy zaoferować Ci dostęp do naszych partnerów OTC oraz dostęp dla Twojego elastycznego portfela na bilansujących rynkach energii.

Next Kraftwerke otwiera drzwi do europejskich rynków energetycznych. Oznacza to, że nie musisz sam ponosić kosztów wejścia na giełdę i korzystasz z naszego know-how jako doświadczony podmiot zajmujący się obrotem energią elektryczną. Usługa dostępu do rynku jest podstawą do korzystania z innych naszych usług energetycznych i tym samym stanowi podstawę do dalszych oszczędności kosztów, minimalizacji ryzyka lub bardziej opłacalnego zarządzania portfelem. Opcjonalnie możesz skorzystać z platformy handlowej NEXTRA, aby działać na rynkach, analizować i monitorować dane.

Koszty dostępu do różnych giełd są inwestycją, której nie chcesz ponosić? Obrót energią elektryczną za pośrednictwem Next Kraftwerke pozwala zminimalizować te koszty. Nasza opłata za usługę jest oparta na ilości energii, którą sprzedajemy dla Ciebie. Innymi słowy: oszczędzasz na kosztach związanych z rozpoczęciem działalności na giełdzie, jak również na wydatkach na infrastrukturę i personel, a jednocześnie masz dostęp do ceny rynkowej.

W przypadku naszej podstawowej usługi, dostępu do rynku, określasz nam, jakie ilości energii elektrycznej mają być przez nas kupione lub sprzedane i gdzie, lub po prostu sam obracasz tymi ilościami za pośrednictwem naszej platformy handlowej NEXTRA. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem bezpiecznej poczty elektronicznej, serwerów FSTP, interfejsu REST lub NEXTRA. Sam podejmujesz wszystkie decyzje. Jeśli chcesz również uzyskać prognozy dotyczące Twoich odbiorców i producentów, jak również zmian cen na giełdach energii elektrycznej, możesz skorzystać z jednej z naszych pozostałych usług. Chętnie doradzimy Ci indywidualnie w sprawie możliwości i szans.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Założono

2009Next Pool

Punkty danych

> 3Mld.

Obszary kontroli, w których Next Kraftwerke prowadzi działalność w Niemczech

4Obszary regulacyjne
Obrót energią