Forecasting & Nowcasting

Prognozowanie generacji źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych

vpp-software-as-a-service-wirtualna-elektrownia

Jako operator jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie i doświadczona spółka obrotu, oferujemy Ci prognozy generacji źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, bazujące na wiodących modelach pogodowych, zaawansowanych algorytmach prognostycznych i danych na żywo pozyskiwanych z zagregowanych aktywów.

Monitorowanie na żywo, prognozowanie i doskonalenie z NEMOCS

Im większy jest udział energii odnawialnych w systemie elektroenergetycznym, tym ważniejsze jest wiarygodne prognozowanie ich produkcji: Strony odpowiedzialne za sieć, takie jak OSD i OSP, wymagają dokładnych informacji na temat oczekiwanych wolumenów energii elektrycznej w sieci, aby zapewnić stabilne działanie infrastruktury transportującej zmienne i fluktuujące ilości energii elektrycznej. Wszelkie odchylenia od prognozowanych ilości muszą być kompensowane natychmiastowo, co powoduje wysokie koszty systemowe. Nasz system SaaS NEMOCS umożliwia pozyskiwanie danych na żywo z zagregowanych aktywów w czasie rzeczywistym i dlatego jest idealnym narzędziem do prognozowania lub nowcastingu.

Rynek Dnia Następnego

Prognozowanie generacji źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych (Forecasting)

Aby zapewnić wiarygodną prognozę wytwarzania, bierzemy pod uwagę specyfikę jednostki technicznej, jej historię wytwarzania energii elektrycznej oraz stale aktualizowane dane pogodowe z naszych własnych analiz meteorologicznych połączone wraz z danymi rynkowymi z kilku europejskich giełd energii. Nowe dane są stale porównywane z wartościami historycznymi, co pozwala na stałą redukcję błędów w prognozowaniu. Wirtualna elektrownia umożliwia opracowywanie prognoz dla każdej jednostki technicznej, które składają się na prognozę wytwarzania całego portfolio.

Dane-pogodowe-i-rynkowe

Dane pogodowe i rynkowe

Do prognoz wykorzystujemy stale aktualizowane dane pogodowe z naszych własnych analiz meteorologicznych połączone wraz z danymi rynkowymi z europejskich giełd energii takich jak TGE, Nordpool, EPEX Spot, EXAA, EEX.

Dane-jednostki-technicznej

Dane z jednostek technicznych

Aby zapewnić wiarygodną prognozę wytwarzania, bierzemy pod uwagę specyfikę jednostki technicznej, a także jej historię wytwarzania energii elektrycznej.

Korekcja-danych

Korekcja danych

Nowe dane są stale porównywane z wartościami historycznymi, co pozwala na stałą redukcję błędów w prognozowaniu. Wirtualna elektrownia umożliwia opracowywanie prognoz dla każdej jednostki technicznej, które składają się na prognozę wytwarzania całego portfolio.

Rynek Dnia Bieżącego

Doskonalenie prognozy dzięki danym na żywo (Nowcasting)

Handel energią dla niezależnych wytwórców energii elektrycznej

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Monitoruj rozproszone źródła energii, takie jak elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe, za pomocą centralnego systemu sterowania.

analiza

Pozyskiwanie danych na żywo

Wyświetlaj i zapisuj informacje w czasie rzeczywistym bieżącą generację energii elektrycznej i status Twoich instalacji. Dane przesyłane są z wysoką częstotliwością i z dużą dokładnością.

next-kraftwerke-portal-handlowy-nextra

Zapewnienie wysokiej jakości danych

Narzędzia do generowania wartości zastępczych i czyszczenia danych pozwalają na istotne podniesienie jakości danych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązanych systemach, takich jak systemy bilingowe lub tradingowe.

Case Study

Obrót energią na rynkach krótkoterminowych

W wielu krajach, w tym w Polsce, odchylenia pomiędzy prognozowanym a faktycznym wytwarzaniem energii mogą być kompensowane przez handel na krótkoterminowych rynkach energii, takich jak Rynek Dnia Bieżącego na TGE. Od 1 stycznia 2022 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne podejmują działania mające na celu zniechęcenie spółek obrotu do arbitrażu cenowego pomiędzy Rynkiem Dnia Następnego a Rynkiem Bilansującym. W tym celu zmieniają sposób wyznaczania ceny niezbilansowania CRO. Od tego momentu wszelkie przypadki niezbilansowania pozycji handlowej będą bardziej dotkliwie karane, a Podmioty Odpowiedzialne za Bilansowanie poniosą wyższe koszty. Aby uniknąć tego ryzyka finansowego, kluczowe znaczenie ma dokładność prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w portfolio.

Właśnie tym zajmujemy się jako koncesjonowany sprzedawca energii elektrycznej z naszym portfolio instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Po pierwsze, handlujemy energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego w oparciu o prognozy. W dniu faktycznego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci nasze prognozy są już nieaktualne, ponieważ cały czas spływają do nas dane na żywo ulepszające prognozę generacji z naszego portfolio OZE. Zatem, naturalnie tworzą się drobne rozbieżności pomiędzy tymi danymi a prognozą z poprzedniego dnia. Jeżeli to odchylenie nie zostanie wyeliminowane, OSP będzie musiał zlikwidować je poprzez użycie regulacyjnych usług systemowych. Aby zminimalizować zapotrzebowanie na kosztowną energię bilansującą, nasi traderzy stale starają się zniwelować różnicę pomiędzy prognozami z dnia poprzedniego a rzeczywistym zasilaniem. Dane na żywo z instalacji w naszym portfolio są niezbędne do tego procesu, ponieważ dzięki nim prognoza jest bliższa rzeczywistemu wytwarzaniu energii.

W skrócie

Pozyskiwanie danych na żywo za pomocą NEMOCS

Maksymalna dokładność danych w czasie rzeczywistym umożliwiająca wiarygodne prognozowanie
Zintegrowane narzędzia do tworzenia wartości zastępczych i czyszczenia danych
Możliwość łatwego przetwarzania danych w powiązanych systemach (handel, biling, portal klienta)
Swoboda wyboru tylko prognozowania dla rynku dnia następnego lub dodawania prognoz dla rynku dnia bieżącego
Skrojone na miarę wsparcie w projektowaniu, wdrożeniu i funkcjonowaniu VPP
Prosty i przejrzysty interfejs oraz narzędzia analityczne
Certyfikat ISO (ISO/IEC 27001 i ISO/IEC TR 27019)
Spełnia rygorystyczne kryteria określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa IT

Wspólnie tworzymy Next Kraftwerke!

Jako operator jednej z największych elektrowni wirtualnych w Europie, zarządzamy tysiącami wytwórców energii odnawialnej i magazynami energii. Handlujemy energią elektryczną 24/7 na różnych europejskich giełdach energii, takich jak TGE, EPEX Spot, Nordpool i EEX. Specjalizujemy się w handlu krótkoterminowym, aby uzyskać najlepszą wartość rynkową z elastyczności odnawialnych źródeł energii. Dzięki platformie NEMOCS uzyskasz dostęp do zaawansowanej infrastruktury, która na co dzień sprawdza się w naszej działalności, a Ty skorzystasz z wiarygodnych i precyzyjnych prognoz dotyczących wytwarzania energii z wiatru i PV.

13.930
 
Instalacje
10.613
MW 
Moc
Kw. 1/2022
15,1
TWh 
Ilość energii elektrycznej znajdującej się w obrocie
229
 
Pracownicy
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Prognozowanie generacji źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych

Korzystaj z precyzyjnych prognoz generacji z OZE

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prognozowania Day Ahead i Intra Day generacji OZE lub naszego rozwiązania VPP Software-as-a-Service NEMOCS, które umożliwia monitorowanie, sterowanie i integrację wiarygodnych prognoz dla własnego portfolio, skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.