The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Prognozowanie fotowoltaiki za pomocą oprogramowania NEMOCS

Forecasting & Nowcasting
Prognozowanie generacji źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych

Jako operator jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie i doświadczona spółka obrotu, oferujemy Ci prognozy generacji źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, bazujące na wiodących modelach pogodowych, zaawansowanych algorytmach prognostycznych i danych na żywo pozyskiwanych z zagregowanych aktywów.

Monitorowanie na żywo
Prognozowanie i doskonalenie z NEMOCS

Im większy jest udział energii odnawialnych w systemie elektroenergetycznym, tym ważniejsze jest wiarygodne prognozowanie ich produkcji: Strony odpowiedzialne za sieć, takie jak OSD i OSP, wymagają dokładnych informacji na temat oczekiwanych wolumenów energii elektrycznej w sieci, aby zapewnić stabilne działanie infrastruktury transportującej zmienne i fluktuujące ilości energii elektrycznej. Wszelkie odchylenia od prognozowanych ilości muszą być kompensowane natychmiastowo, co powoduje wysokie koszty systemowe. Nasz system SaaS NEMOCS umożliwia pozyskiwanie danych na żywo z zagregowanych aktywów w czasie rzeczywistym i dlatego jest idealnym narzędziem do prognozowania lub nowcastingu.

Rynek Dnia Następnego
Prognozowanie generacji źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych (Forecasting)

Aby zapewnić wiarygodną prognozę wytwarzania, bierzemy pod uwagę specyfikę jednostki technicznej, jej historię wytwarzania energii elektrycznej oraz stale aktualizowane dane pogodowe z naszych własnych analiz meteorologicznych połączone wraz z danymi rynkowymi z kilku europejskich giełd energii. Nowe dane są stale porównywane z wartościami historycznymi, co pozwala na stałą redukcję błędów w prognozowaniu. Wirtualna elektrownia umożliwia opracowywanie prognoz dla każdej jednostki technicznej, które składają się na prognozę wytwarzania całego portfolio.

Dane pogodowe i rynkowe

Do prognoz wykorzystujemy stale aktualizowane dane pogodowe z naszych własnych analiz meteorologicznych połączone wraz z danymi rynkowymi z europejskich giełd energii takich jak TGE, Nordpool, EPEX Spot, EXAA, EEX.

Dane z jednostek technicznych

Aby zapewnić wiarygodną prognozę wytwarzania, bierzemy pod uwagę specyfikę jednostki technicznej, a także jej historię wytwarzania energii elektrycznej.

Korekcja danych

Nowe dane są stale porównywane z wartościami historycznymi, co pozwala na stałą redukcję błędów w prognozowaniu. Wirtualna elektrownia umożliwia opracowywanie prognoz dla każdej jednostki technicznej, które składają się na prognozę wytwarzania całego portfolio.

Rynek Dnia Bieżącego
Doskonalenie prognozy dzięki danym na żywo (Nowcasting)

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Monitoruj rozproszone źródła energii, takie jak elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe, za pomocą centralnego systemu sterowania.

Pozyskiwanie danych na żywo

Wyświetlaj i zapisuj informacje w czasie rzeczywistym bieżącą generację energii elektrycznej i status Twoich instalacji. Dane przesyłane są z wysoką częstotliwością i z dużą dokładnością.

Zapewnienie wysokiej jakości danych

Narzędzia do generowania wartości zastępczych i czyszczenia danych pozwalają na istotne podniesienie jakości danych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązanych systemach, takich jak systemy bilingowe lub tradingowe.

Case Study 
Obrót energią na rynkach krótkoterminowych

W wielu krajach, w tym w Polsce, odchylenia pomiędzy prognozowanym a faktycznym wytwarzaniem energii mogą być kompensowane przez handel na krótkoterminowych rynkach energii, takich jak Rynek Dnia Bieżącego na TGE. Od 1 stycznia 2022 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne podejmują działania mające na celu zniechęcenie spółek obrotu do arbitrażu cenowego pomiędzy Rynkiem Dnia Następnego a Rynkiem Bilansującym. W tym celu zmieniają sposób wyznaczania ceny niezbilansowania CRO. Od tego momentu wszelkie przypadki niezbilansowania pozycji handlowej będą bardziej dotkliwie karane, a Podmioty Odpowiedzialne za Bilansowanie poniosą wyższe koszty. Aby uniknąć tego ryzyka finansowego, kluczowe znaczenie ma dokładność prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w portfolio.

Właśnie tym zajmujemy się jako koncesjonowany sprzedawca energii elektrycznej z naszym portfolio instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Po pierwsze, handlujemy energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego w oparciu o prognozy. W dniu faktycznego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci nasze prognozy są już nieaktualne, ponieważ cały czas spływają do nas dane na żywo ulepszające prognozę generacji z naszego portfolio OZE. Zatem, naturalnie tworzą się drobne rozbieżności pomiędzy tymi danymi a prognozą z poprzedniego dnia. Jeżeli to odchylenie nie zostanie wyeliminowane, OSP będzie musiał zlikwidować je poprzez użycie regulacyjnych usług systemowych. Aby zminimalizować zapotrzebowanie na kosztowną energię bilansującą, nasi traderzy stale starają się zniwelować różnicę pomiędzy prognozami z dnia poprzedniego a rzeczywistym zasilaniem. Dane na żywo z instalacji w naszym portfolio są niezbędne do tego procesu, ponieważ dzięki nim prognoza jest bliższa rzeczywistemu wytwarzaniu energii.

Wykres przedstawia prognozę PV- Next Kraftwerke

W skrócie
Pozyskiwanie danych na żywo za pomocą NEMOCS

Maksymalna dokładność danych w czasie rzeczywistym umożliwiająca wiarygodne prognozowanie

Zintegrowane narzędzia do tworzenia wartości zastępczych i czyszczenia danych

Możliwość łatwego przetwarzania danych w powiązanych systemach (handel, biling, portal klienta)

Swoboda wyboru tylko prognozowania dla rynku dnia następnego lub dodawania prognoz dla rynku dnia bieżącego

Skrojone na miarę wsparcie w projektowaniu, wdrożeniu i funkcjonowaniu VPP

Prosty i przejrzysty interfejs oraz narzędzia analityczne

Certyfikat ISO (ISO/IEC 27001 i ISO/IEC TR 27019)

Spełnia rygorystyczne kryteria określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa IT

Fakty i liczby

Liczba instalacji w portolio

15 346

Kw. 4/2022

Moc zainstalowana

12 294

MW 2022

Technologie połączone

17

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1

TWh 2019

Ancillary service provided in TSO areas

7

TSO areas

Założono

2009

Next Pool
Prognozowanie

Wspólnie tworzymy Next Kraftwerke!

Jako operator jednej z największych elektrowni wirtualnych w Europie, zarządzamy tysiącami wytwórców energii odnawialnej i magazynami energii. Handlujemy energią elektryczną 24/7 na różnych europejskich giełdach energii, takich jak TGE, EPEX Spot, Nordpool i EEX. Specjalizujemy się w handlu krótkoterminowym, aby uzyskać najlepszą wartość rynkową z elastyczności odnawialnych źródeł energii. Dzięki platformie NEMOCS uzyskasz dostęp do zaawansowanej infrastruktury, która na co dzień sprawdza się w naszej działalności, a Ty skorzystasz z wiarygodnych i precyzyjnych prognoz dotyczących wytwarzania energii z wiatru i PV.

 • Zdjęcie przedstawia Nicolasa Sommer, kierownika zespołu Dane i Analityka w Next Kraftwerke

  Najwyższa jakość danych dla dokładnych prognoz

  Nasz zespół Dane & Analityka codziennie przetwarza ogromną ilość danych, aby zapewnić możliwie najlepsze prognozy dla naszych handlowców. Wirtualna Elektrownia dostarcza nam na żywo dane o generacji i poborze energii z tysięcy instalacji. Ponadto dysponujemy stale aktualizowanymi informacjami pogodowymi oraz danymi giełdowymi.

  Nicolas Sommer
  Team Lead Data and Analytics

 • Christian Woelcke Next Kraftwerke

  Skontaktuj się z nami

  Masz pytania dotyczące naszej Wirtualnej Elektrowni lub jesteś zainteresowany jedną z naszych usług? Wyślij do nas wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą!