Zarządzanie grupą bilansującą i portfelem wytwórców

Rozwiązania indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb

Naszym wieloletnim doświadczeniem jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) i sprzedawca energii elektrycznej służymy pomocą we wszystkich obszarach zarządzania bilansowaniem. Zajmujemy się rejestracją przy danym operatorze sieci dystrybucyjnej jak i prowadzeniem bilansowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami. Oczywiście zadbamy również o rozliczenie bilansowania zgodnie z zasadami rynku bilansującego (Zasady rozliczeń na rynku zgodnie z IRiESP).

Niewiążące dochodzenie

Nasza oferta dla Ciebie

Zarządzanie grupą bilansującą: Utrzymywanie stanu równowagi pomimo zwiększonych wymagań

Zapewniamy precyzyjne i wiarygodne grafiki handlowe oraz jesteśmy w stanie dokonać ich przetworzenia. Działamy jako pomost pomiędzy uczestnikami rynku oraz operatorami sieci dystrybucyjnych czy sieci przesyłowych. W ramach zarządzania planem dobowo – godzinowym tworzymy szczegółowe plany, które podlegają aktualizacji „on-line”. Plany dobowo – godzinowo są terminowo przekazywane operatorowi systemu przesyłowego. Dzięki monitoringowi stanu łączności z uczestnikami rynku możemy na bieżąco dokonywać korekt grafików naszych partnerów jak i własnych.

Nasza oferta w skrócie Atuty NEXTRA
Nasza oferta w skrócie

  • Na życzenie przejmujemy funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe – w pełnym zakresie – łącznie z pełnym ryzykiem odchylenia portfela.
  • Gwarantujemy doskonałą dokładność w zakresie zarządzania grupą bilansującą zgodnie z wszelkimi regulacjami i zasadami.
  • W zakresie zarządzania danymi w zakresie zużycia i produkcji energii elektrycznej zapewniamy dokładność oraz przetworzenie na oczekiwany format.
  • Zapewniamy komunikację z koordynatorem danego obszaru bilansującego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami w zakresie łączności.
  • Gwarantujemy 24 h dostęp dla komunikacji technicznej. W przypadku otrzymania sygnału o błędach od OSP lub partnerów biznesowych możemy w trybie natychmiastowym dokonać korekt.
  • Jeżeli chcesz sam pełnić funkcję POB z przyjemnością zajmiemy się np. krótko terminową optymalizacją przygotowanych grafików.
Atuty

Jeżeli zdecydujesz się na zlecenie nam zarządzania swoją grupą bilansującą nie tylko zostaniesz odciążony od swojej działalności podstawowej. NEXT zminimalizuje ryzyko nie zbilansowania na rynku dnia bieżącego na którym wahania cen są znaczne. Obrót energią 24 h na dobę pozwala zoptymalizować tj. zmniejszyć odchylenia sprzedaży / zakupu nawet na 5 minut przed rozpoczęciem czasu dostawy. Błyskawiczna optymalizacja grafiku handlowego znacznie zmniejsza ryzyko związane z nie zbilansowaniem. Nasz zespół specjalistów wyjaśnia wszelkie niespójności w grafikach handlowych bezpośrednio z operatorami systemów przesyłowych czy dystrybucyjnych.
NEXTRA

NEXTRA - Platforma do handlu energią, która daje użytkownikowi wiele możliwości. Jeżeli to my przejęliśmy zarządzanie Twoją grupą bilansującą NEXTRA służy do monitorowania naszej aktywności. Pełnisz funkcję POB? Wtedy NEXTRA zapewnia koordynację niezbędnego przepływu danych. Dodatkowo poprzez NEXTRA możesz bezpośrednio dokonywać bilansowania portfela i przeglądać prognozy grafików handlowych.

Zarządzanie portfelem: precyzyjne prognozy, świadoma korekta

W zakresie zarządzania portfelem zajmujemy się dwoma najbardziej istotnymi zagadnieniami: Po pierwsze optymalizujemy Twoje prognozy ze strony wytwórczej i odbiorczej poprzez analizę, akwizycję i uwzględnienie jak największej ilości kluczowych danych. Następnego dnia dokonujemy połączenia poszczególnych grafików, a następnie wykonujemy ostateczną część optymalizacji polegającą na obrocie krótko-terminowym. W rezultacie ryzyko niezbilansowania się pomniejsza co przekłada się na obniżenie kosztów bilansowania.

Nasza oferta w skrócie Zmniejszenie ryzyka niezbilansowania NEXTRA
Nasza oferta w skrócie

  • Nie ma znaczenia czy źródłem Twojego profilu to licznik pomiarowy (ang.AMR) czy przygotowane krzywy profilowe (ang. SLP) ponieważ wykonujemy zawsze precyzyjną prognozę w oparciu o kluczowe dane. 
  • Koordynujemy grafiki pierwotne i wtórne z OSP. 
  • Obrót energią na rynkach dnia następnego i bieżącego (RDNiB) oraz zarządzanie procesem przekazywania grafików handlowych daje możliwość połączenia wymienionych czynności w jeden oszczędnoy proces handlowy. 
  • Na życzenie klienta opracowujemy zindywidualizowane strategie handlowe.
Zmniejszenie ryzyka niezbilansowania

Handel krótko-terminowy na giełdach towarowych np. na EPEX SPOT daje możliwość redukcji odchyleń prognozy. Obrót na rynku dnia następnego oraz bieżącego energią elektryczną w wykonaniu Next Kraftwerke zbliża faktyczną produkcję do prognozy Twojej grupy bilansującej.
NEXTRA

Zachęcamy do skorzystania z platformy handlowej NEXTRA. NEXTRA pozwoli Ci na pełną kontrolę Twojej działalności na różnych giełdach energii. Korzystając z NEXTRA, możesz składać precyzyjnie dopasowane zlecenia kupna i sprzedaży energii, których potrzebujesz, aby zbilansować swoją grupę bilansującą w czasie rzeczywistym. Masz dostęp do różnych rynków w różnych regionach Europy i możesz uczestniczyć w kontraktach terminowych (futures), rynku dnia następnego (Day-Ahead) lub rynku dnia bieżącego ( Intra-Day) przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Fakty i liczby

11049
 
Instalacje
9016
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
197
 
Pracownicy
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Nasz zespół handlowy

Jako certyfikowany trader otwieramy drzwi do rynków dnia następnego i śróddziennego na giełdzie energii EPEX Spot i innych międzynarodowych rynkach energii elektrycznej. Nasi dealerzy są tu na co dzień aktywni, aby wspierać i odciążyć Ciebie w zadaniach związanych z zarządzaniem energią. Nawiasem mówiąc: nie przeplatamy się ze strukturami starego przemysłu energetycznego - w ten sposób zachowujesz swój profil i strategiczną niezależność podczas współpracy z nami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy, lub zadzwoń bezpośrednio pod numer +48 515 471 640, a my skontaktujemy się z Tobą i złożymy Ci spersonalizowaną, niewiążącą ofertę współpracy.