NEMOCS – Strwórz własną Wirtualną Elektrownię

Oprogramowanie sterujące Wirtualną Elektrownią

Wirtualna Elektrownia jest kluczową technologią transformacji energetycznej: Zdecentralizowane źródła energii wykorzystujące różne technologie mogą być połączone w jedną sieć poprzez centralny system sterowania - co pozwala na implementację wielu scenariuszy zastosowań. Jako operator jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie oferujemy Ci wszystko, co jest potrzebne do zbudowania własnej Wirtualnej Elektrowni z naszą usługą VPP-as-a-Service. Dajemy możliwość wykorzystania systemu zarządzania rozproszonymi źródłami energii, który sprawdził się w naszym biznesie i w którym znalazły się wszystkie pomysły, które wypracowaliśmy w praktyce z naszymi ekspertami IT i traderami energii elektrycznej.

NEMOCS: Rozwiązanie typu Software-as-a-Service dla Twojej Wirtualnej Elektrowni

NEMOCS to kompletne rozwiązanie IT pozwalaące na agregację zdecentralizowanych wytwórców i odbiorców energii elektrycznej. Za pomocą systemu sterowania możesz monitorować i sterować tysiącami urządzeń - i w ten sposób można np. kompensować wahania sieci, handlować energią elektryczną na giełdzie lub oferować Interwencyjną Redukcję Poboru (Demand Side Response). Twoja korzyść: Z NEMOCS korzystasz z infrastruktury leżącej u podstaw naszej Wirtualnej Elektrowni, w którą włączyliśmy wszystkie funkcjonalności pozwalające naszym traderom i inżynierom utrzymania ruchu zarządzać portfoliem rozproszonych aktywów na rynku hurtowym i bilansującym.

Informacje ogólne Przepływ danych Nasza oferta Korzyści
Informacje ogólne

Monitorowanie: W systemie sterowania rzeczywista moc, ilość pamięci i gotowość jednostek podłączonych do sieci są odczytywane na bieżąco i przechowywane. Dane mogą być wizualizowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. 

Wysokowydajne przetwarzanie danych: Sygnały sieciowe, dane pogodowe i cenowe z giełd energii są przetwarzane w systemie sterowania w ciągu kilku sekund. Na tej podstawie można na przykład tworzyć zoptymalizowane harmonogramy dla eksploatacji elastycznych instalacji i procesów zużycia.

Sterowanie w pełni zautomatyzowane: Z odległości, centralny system sterowania przełącza każdą pojedynczą instalację do optymalnego punktu pracy i zapewnia zgodność z harmonogramami handlowymi. Uwzględniane są oczywiście indywidualne ograniczenia instalacji. Dostosowanie harmonogramu jest możliwe w krótkim czasie.
Przepływ danych

System sterowania jest technologicznym sercem Wirtualnej Elektrowni. Tutaj zbierane są wszystkie informacje, które instalacje przekazują w czasie rzeczywistym za pomocą komunikacji M2M. Na podstawie tych danych, w każdej chwili wiadomo, ile mocy jest dostępnej w Wirtualnej Elektrowni. Dane rynkowe i sieciowe są również przetwarzane w systemie sterowania i przekształcane na indywidualne polecenia sterujące. Dzięki temu można na przykład w razie potrzeby zwiększać i zmniejszać elastyczność instalacji. W oparciu o standardowe interfejsy, NEMOCS jest technologią otwartą i skalowalną. Import i eksport danych z i do innych systemów jest możliwy bez żadnych problemów poprzez interfejs API.
Nasza oferta

Nasze rozwiązanie typu Software-as-a-Service ma budowę modułową i może być konfigurowane indywidualnie. W ten sposób powstaje rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta, które w całości opiera się na jego indywidualnych wymaganiach i scenariuszach użytkowania. Oferujemy następujące usługi:

 • Doradztwo w fazie planowania
 • Podłączenie producentów i odbiorców energii
 • Konfiguracja Wirtualnej Elektrowni zgodnie z Twoimi wymogami
 • Ustawianie i szkolenie wybranych użytkowników
 • Wsparcie 24/7
 • Realizacja jako rozwiązanie typu white-label
Korzyści

 • Możliwość podłączenia do sieci i sterowania agregatów prądotwórczych i odbiorników, np. w celu zapewnienia energii regulacyjnej poprzez elastyczne systemy i sterowanie obciążeniem w procesach przemysłowych i gospodarczych (Demand Response)
 • Bez konieczności inwestowania we własną, kosztowną infrastrukturę IT
 • Dowolnie skalowalne do rosnącej liczby uczestników i scenariuszy uzytkowania
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs i narzędzia analityczne
 • Sprawdzone i przetestowane w codziennej pracy naszych specjalistów IT i dealerów
 • Certyfikat ISO (ISO/IEC 27001 i ISO/IEC TR 27019).
 • Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu VPP? Następnie przejrzyj stronę produktów NEMOCS
 • Rozwiązanie IT dla różnych przypadków zastosowania

  • Handel energią elektryczną: Za pomocą NEMOCS możesz agregować tysiące wytwórców i odbiorców energii elektrycznej, osiągając w ten sposób wolumen niezbędny do uczestnictwa w rynkach energii elektrycznej. Dzięki dostępowi do danych na żywo z wszystkich jednostek technicznych w Wirtualnej Elektrowni, masz świetną bazę do podejmowania decyzji handlowych.
  • Sterowanie instalacjami: Wykorzystuj elastyczność instalacji wytwórczych i odbiorczych, zgodnie z zapotrzebowaniem biznesowych. NEMOCS umożliwia sterowanie instalacjami m.in. według aktualnych cen z Tynku Dnia Następnego lub Dnia Bieżącego. Dzięki temu Wirtualna Elektrownia może znacznie zwiększyć zyski z handlu energią elektryczną pochodzącą z elastycznych źródeł.
  • Udział w Rynku Bilansującym z nJWCD: NEMOCS pozwala na szybkie zwiększenie lub zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w instalacjach podłączonych do sieci. W ten sposób możesz zapewnić stabilność częstotliwości w sieci przy użyciu sterowalnych źródeł energii i osiągnąć dodatkowe przychody ze sprzedaży regulacyjnych usług systemowych (FCR, aFRR).
  • Sterowanie wytwarzaniem energii elektrycznej: W przypadku negatywnych cen energii elektrycznej lub niezbilansowania Twojego portfolio wytwórczego, możesz w ciągu kilku sekund skorygować stan instalacji za pomocą systemu sterowania NEMOCS.
  • Zarządzanie stroną popytową (DSR): Przemysłowi i komercyjni odbiorcy energii elektrycznej mogą być również włączeni do sieci i kontrolowani przez Wirtualną Elektrownię. Daje to Ci możliwość kontrolowania zużycia energii elektrycznej na podstawie sygnałów cenowych z giełdy, oferowania usług systemowych na rynku energii bilansującej, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi lub kontrolowania odbiorów, które mogą być wyłączane.


  Charakterystyka i funkcjonalności naszego rozwiązania VPP

  Nasza usługa VPP-as-a-Service NEMOCS jest modułowa i może być konfigurowana indywidualnie. W ten sposób powstaje rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, oparte na Twoich wymaganiach i konkretnych przypadkach zastosowania.

  Nemocs_agregacja

  Agregacja

  Prawie wszystkie źródła energii mogą być podłączone do Wirtualnej Elektrowni za pomocą standardowych interfejsów: np. biogaz, kogeneracja, fotowoltaika, energia wiatrowa, wodna, baterie, elektrownie Power-to-Gas i agregaty prądotwórcze.

  Dzięki Nemocs możesz analizować dane dotyczące rynku energii elektrycznej

  Monitorowanie

  W systemie sterowania na bieżąco odczytywane i zapisywane są następujące informacja: aktualna moc jednostek technicznych, poziomy akumulacji np. biogazy i stan gotowości do pracy. Widzisz dokładnie, ile energii jest dostępnej w Wirtualnej Elektrowni w danym momencie i możesz znacznie precyzyjniej zarządzać obciążeniem.

  Wizualizacja danych

  Graficzny interfejs NEMOCS oferuje Ci szerokie spektrum możliwości wizualizacji: na przykład według technologii, grupy klientów lub lokalizacji.

  Wysoce wydajne przetwarzanie danych

  Sygnały cenowe z giełd energii i sygnały przesyłane przez OSP są przetwarzane w ciągu kilku milisekund i przekształcane na dyspozycje sterujące dla instalacji podłączonych do Wirtualnej Elektrowni. Dane te mogą być przekazywane przez API do Twojej bazy danych, systemu tradingowego i rozliczeniowego.

  Zoptymalizowane harmonogramy pracy instalacji

  Na podstawie danych dotyczących zasilania i odbioru z sieci, jak również danych rynkowych i pogodowych, możesz tworzyć harmonogramy prac źródeł wytwórczych uwzględniające cenę energii elektrycznej, optymalizując w ten sposób pracę elastycznych źródeł wytwórczych i maksymalizując ich zyski ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku.

  Całkowicie zautomatyzowane sterowanie

  Centralny system steruje zdalnie każdą pojedynczą instalacją tak, aby mogła ona pracować w optymalnym punkcie i zapewnić, że harmonogramy handlowe są dotrzymywane. Oczywiście brane są pod uwagę indywidualne ograniczenia dotyczące poszczególnych jednostek technicznych. Istnieje również możliwość krótkoterminowej korekty harmonogramu.

  Komunikacja i przepływ danych przez system sterowania

  System sterowania jest centralnym elementem technologicznym Wirtualnej Elektrowni. To tutaj zbierane są wszystkie informacje, które instalacje przekazują w czasie rzeczywistym poprzez komunikację M2M. Na podstawie tych danych widzisz w każdej chwili, ile mocy i potencjału kontrolnego jest dostępnych w Wirtualnej Elektrowni. Ponadto system przetwarza dane rynkowe i sieciowe i przekształca je w indywidualne polecenia sterujące. Na przykład, moc generowana w elastycznych instalacjach może być zwiększana i zmniejszana w zależności od potrzeb. NEMOCS bazuje na standardowych interfejsach i jest przystosowany do kązdej technologii oraz umożliwia skalowanie. Import i eksport danych z lub do innych systemów jest możliwy za pośrednictwem API.

  Nemocs-Grafika

  Zalety naszego rozwiązania Software-as-a-Service

  Brak inwestycji we własną, kosztowną infrastrukturę IT
  Otwarty na wszystkie technologie i źródła energii
  Możliwość swobodnego skalowania liczby uczestników wirtualnej elektrowni i scenariuszy zastosowań
  Umożliwia pracę dowolnej liczby pracowników
  Przyjazny i intuicyjny interfejs oraz narzędzia analityczne
  Zgodny z rygorystycznymi wytycznymi niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie informatycznym
  Certyfikat ISO (ISO/IEC 27001 i ISO/IEC TR 27019)
  Wsparcie w zakresie planowania, realizacji i eksploatacji dostosowane do potrzeb klienta


  Służymy Ci naszą pomocą

  Wraz z naszym zespołem traderów energii elektrycznej, ekspertami IT, inżynierami systemowymi i innymi ekspertami z zakresu energetyki, od 2009 roku prowadzimy Wirtualną Elektrownię. Poprzez inteligentne sterowanie i koordynowanie połączonych w sieć źródeł energii przyczyniamy się do stabilności systemu energetycznego. Ponadto, jako uznana firma zajmująca się handlem energią, jesteśmy aktywni na wszystkich głównych rynkach energetycznych w Europie. Ten know-how został włączony do rozwoju naszego rozwiązania IT NEMOCS. Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą.

  Fakty i liczby

  11049
   
  Instalacje
  9016
  MW 
  Moc
  627,7
  w 2018 
  Obrót
  197
   
  Pracownicy
  10
   
  Lokalizacje
  2009
   
  Założono

  Zapytania dotyczące oprogramowania NEMOCS

  Służymy Ci radą we wszystkich aspektach planowania i realizacji Twojej Wirtualnej Elektrowni!
  Jeżeli chcsz uzyskać więcej informacji o naszym rozwiązaniu Software-as-a-Service NEMOCS, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Możesz również zadzwonić do nas bezpośrednio pod numer+48515471640 . Z pewnością chętnie Ci pomożemy!