Bioenergia

Energia z biomasy jest idealną składową każdej wirtualnej elektrowni. Moc wyjściowa elektrowni na biomasę jest elastyczna – a zatem jednostkę kogeneracyjną (CHP) można w dowolnym momencie łatwo wyłączyć i włączyć. W tym czasie ciepło i biogaz (lub biomasa stała taka jak pelety drzewne) mogą być składowane. Strukturalna przewaga bioenergii odgrywa obecnie szczególną rolę na rynkach energii (np. niemieckim), jako że coraz więcej energii niestałej pochodzącej z promieniowania słonecznego czy energii wiatrowej jest wykorzystywana do zaspokajania naszego zapotrzebowania na energię. Z tej przewagi strukturalnej tworzą się również kolejne możliwości dla operatorów elektrowni na biomasę. Jeśli są oni połączeni z innymi zdecentralizowanymi elektrowniami w ramach elektrowni wirtualnej, możliwości dopasowywania się tych elektrowni mogą być sprzedawane na rynku bilansującym jako moc rezerwowa. Ponadto, mogą one zwiększać produkcję energii, gdy ceny energii na giełdzie są wysokie – jak i ją obniżać w okresie niskich cen na rynku.

Operacje szczytowego obciążenia

Prowadząc handel energią wyprodukowaną w bioelektrowniach w ramach wirtualnej elektrowni na rynku energii, umożliwiamy operatorom sprzedaż swoich produktów - zielonej energii - w chwili kiedy ceny osiągają swój szczyt. Tradycyjnie energia elektryczna z elektrowni na biomasę sprzedawana jest po średnich cenach. Ale usprawnienia operacyjne, takie jak lepsze i tańsze zbiorniki gazowe dla biogazowni oraz ulepszone jednostki kogeneracyjne, ale także wzrost cen kiszonki, sprawiły że elastyczna produkcja z biogazu i biomasy w godzinach szczytu zyskała duży potencjał. Jako certyfikowany uczestnik rynku EPEX, Next Kraftwerke posiada bogatą i fachową wiedzę o korzystnych warunkach handlu na giełdzie. Nasi traderzy tworzą harmonogramy operacyjne dla każdej elektrowni biomasowej w naszym portfelu, która jest zainteresowana uczestniczeniem w systemie elastycznej, determinowanej popytem produkcji energii z biomasy.