Biogaz i biomasa

Zostań częścią naszej Wirtualnej Elektrowni

Twoja instalacja Biogazu stanowi istotny element powodzenia transformacji energetycznej. Jako część jednej z największych europejskich Elektrowni Wirtualnych możesz korzystać z pełnego potencjału swojej elektrowni poprzez jej integrację z hurtowym rynkiem energii. Sprzedając swoją energię za pomocą Next Kraftwerke uzyskujesz gwarantowany przychód za energię elektryczną.

Wygrana Aukcja OZE/ Fit / FiP

Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium).

Oblicz swoje przychody

Sprzedaż energii elektrycznej z biogazu - przejrzysta i bezpieczna

Rozpoczęcie sprzedaży hurtowej za pomocą Next Kraftwerke jest proste: wystarczy skontaktować się z nami przy użyciu formularza kontaktowego, przesyłając nam główne dane swojej instalacji wodnej. Następnie przygotujemy niewiążącą kalkulację przychodów i przedłożymy Ci naszą ofertę. Jeśli zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy, Twoja instalacja zostanie włączona do naszej Elektrowni Wirtualnej, a my udzielimy Ci wskazówek na temat sprzedaży swojej energii na polskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer + 48 515 471 640.

Przegląd Połączenie z systemem sterowania Analiza - Przewidywanie – Handel Twój dochód Wygrana Aukcja OZE
Przegląd

  1. Podłączamy Twoją biogazownię lub instalację na biomasę za pomocą naszego własnego interfejsu sterowania, skrzynki Next lub za pomocą istniejącego interfejsu protokołu Twojej biogazowni do układu sterowania naszej Elektrowni Wirtualnej. 
  2. Sprzedajemy wytworzoną przez Ciebie energię na giełdzie energii TGE.
  3. Tworzymy optymalny dla Ciebie harmonogram biogazowni i instalacji na biomasę poprzez kwartalną analizę cen rynkowych. 
  4. Sprzedajemy Twoją energię na giełdach energii TGE, EEX i EPEX Spot.
    Otrzymujesz dochód z giełdy energii, a tylko niewielka część zysku trafia do nas za świadczenie naszych usług.
Połączenie z systemem sterowania

Aby zintegrować Twoją jednostkę z naszą Wirtualną Elektrownią, tworzymy połączenie transmisji danych z Twoją jednostką. Robimy to za pomocą sprawdzonej i certyfikowanej infrastruktury łącza danych. Połączenie jest ustanawiane za pomocą szyfrowanej wirtualnej sieci prywatnej (VPN) za pośrednictwem protokołów IEC 60870-5-104 lub Modbus TCP.
Analiza - Przewidywanie – Handel

Nasi analitycy i handlowcy sprzedają energię, którą wyprodukowałeś na międzynarodowych giełdach energii. Dane produkcyjne z Twojej elektrowni biogazowej są nieocenionym atutem w realizacji tego zadania: dzięki dużej ilości danych przesyłanych w czasie rzeczywistym ze wszystkich źródeł energii, nasz zespół tworzy dokładne analizy i prognozy. W połączeniu z prognozami naszego meteorologa, nasi eksperci od obrotu energią udoskonalają te prognozy i handlują odnawialną energią elektryczną starając się maksymalizować twoje przychody. Wynikiem jest nie tylko większy udział w zyskach dla Ciebie, ale także szersza i wzmocniona pozycja odnawialnych źródeł energii na rynku.
Twój dochód

Co miesiąc będziemy ci przelewać środki za sprzedaną energię. Za pomocą panelu klienta będziesz mógł sprawdzać aktualną produkcję ze swojej instalacji, zarządzać swoimi fakturami i zgłaszać awarie instalacji.

Do wyboru są różne modele rozliczeniowe. Możemy ci zaoferować cenę godzinową, cenę stałą lub jeszcze inne rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb.

Wygrana Aukcja OZE

Od roku 2016 dostępne są nowe dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii. Aby skorzystać z nich, jako wytwórca energii odnawialnej musisz zalicytować na aukcji URE podając szacunkową cenę produkowanej energii. Jeśli zostanie Ci przyznana dopłata, wówczas na okres 15 lat zostaje Ci zapewnione wyrównanie za energię do ceny aukcyjnej (przedstawione jako prosta niebieska linia na ilustracji). Różnica pomiędzy rynkową ceną referencyjną (TGeBase) a ceną aukcyjną wypłacana jest przez firmę Zarządca Rozliczeń S.A.

Next Kraftwerke oferuje swoim klientom kompleksową obsługę wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej. Przejmujemy również na siebie ryzyka rynkowe takie jak ryzyko niezbilansowania. Ponadto Next Kraftwerke wykonuje w imieniu swoich klientów obowiązkową kalkulację wysokości dopłaty rynkowej. Zyskujesz gwarantowany dochód za swoją energię elektryczną niezależny od giełdowych cen energii elektrycznej, naliczony na okres 15 lat.

Wytwórcy energii z biogazowni mają możliwość uzyskania do ceny aukcyjnej dodatkową premię. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami.

Regulacjyne usługi systemowe: Elastyczność Twojej instalacji

Częstotliwość sieci może ulegać wahaniom w zależności od warunków pogodowych ze względu na zmienne zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą ze słońca i wiatru. Aby zrekompensować te wahania, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) wykorzystują system regulujący częstotliwość (układy ARCM), którą można dostarczać za pomocą własnej biogazowni. W przeciwieństwie do elektrowni jądrowych lub węglowych, ale także elektrowni słonecznych i wiatrowych, Twoja biogazownia może w krótkim czasie dostosować produkcję energii elektrycznej.

Regulacjyne usługi systemowe Prekwalifikacja Rezerwa regulacji pierwotnej (FCR) Rezerwa regulacji wtórnej (aFFR) Rezerwa regulacji trójnej (mFRR)
Regulacjyne usługi systemowe

  1. Podłączamy Twoją instalację do systemu sterowania naszej Wirtualnej Elektrowni poprzez Next Box.
  2. Przeprowadzamy niezbędne procedury testowe dla prekwalifikacji reglulacji częstotliwości i mocy i rejestrujemy Twoją instalację u operatora sieci przesyłowej w celu wstępnej kwalifikacji.
  3. Po udanej prekwalifikacji rozpoczyna się sprzedaż energii z regulacyjnych usług systemowych i tym samym otrzymujesz dodatkowe przychody: samo świadczenie zapewnia Ci rekompensatę za gotowość Twojej instalacji w trybie czuwania, tzw. cenę za wytwarzanie. W przypadku wezwania otrzymasz oprócz ceny za wytwarzanie cenę za aktywację.

Prekwalifikacja

Podczas prekwalifikacji sprawdzane jest, czy instalacja nadaje się do dostarczania energii regulacyjnej. Biogazownie, które są już w obrocie bezpośrednim i posiadają Next Box, mogą bezpośrednio rozpocząć proces prekwalifikacji. W tym celu przeprowadzamy dwa cykle testowe z symulowanym wywołaniem energii regulacyjnej, a następnie sprawdzamy, czy wymagana moc została dostarczona w wymaganych parametrach. Rodzaj procesu zależy od tego, czy instalacja ma dostarczać energię z regulacji pierwotnej (FCR), energię z regulacji wtórnej (aFFR) czy energię z regulacji trójnej (mFRR). Podczas gdy regulacyjna usługa FCR wymaga własnej procedury, regulacynja usługa aFFR i mFRR mogą być zwykle wstępnie zakwalifikowane w przebiegu próbnym. Po udanym zakończeniu, sprzedaż energii z regulacyjnych usług systemowych rozpoczyna się od Twojej instalacji.
Rezerwa regulacji pierwotnej (FCR)

Rezerwa regulacji pierwotnej (PRL) jest aktywowana jako pierwsza z możliwych zdolności zapobiegania awarii zasilania i dlatego jest to najbardziej wymagający rodzaj energii regulacyjnej w sprzedaży. Musi ona być udostępniona w ciągu 30 sekund i być dostępna przez co najmniej 15 minut.

W ramach procesu prekwalifikacji sprawdzana jest wydajność ujemnej oraz dodatnej mocy. To tak zwane pasmo wydajności może być sprzedawane na rynku bilansującym po przeprowadzeniu wcześniejszej procedury przetargu. W przeciwieństwie do rezerwy regulacji trójnej lub rezerwy regulacji wtórnej, regulacja pierwotna nie jest aktywowana przez operatora sieci przesyłowej, ale jest sterowana częstotliwościowo: w tym celu częstotliwość sieci jest mierzona bezpośrednio w biogazowni; w zależności od odchylenia, instalacja dostarcza bezpośrednio dodatnią lub ujemną moc regulacji pierwotnej. Z powodu tych ciągłych wezwań regulacyjna usługa FCR nie dokonuje rozróżnienia między cenami za wytwarzanie a cenami za aktywację- wynagrodzenie opiera się wyłącznie na cenie za wytwarzanie.
Rezerwa regulacji wtórnej (aFFR)

Rezerwa regulacji wtórnej (aFFR) musi być dostępna w ciągu pięciu minut w celu zastąpienia rezerwy pierwotnej w przypadku wahań sieci. Zapotrzebowanie jest zgłaszane bezpośrednio przez OSP odpowiedniej grupy bilansującej i nie jest ono mierzone na miejscu, tylko centralnie. Cena za wytwarzanie jest płacona już za zapewnienie rezerwy regulacji wtórnej, a cena za aktywację jest dodawana w przypadku dalszych wymogów. Wysokość obu cen ustalana jest w ramach aukcji na rynku bilansującym.
Rezerwa regulacji trójnej (mFRR)

Rezerwa regulacji trójnej (mFRR), zwaną również rezerwą godzinową, kompensuje wahania sieci w ciągu 15 minut. Pomiar częstotliwości i polecenie wywołania są wykonywane przez operatora systemu przesyłowego. Podobnie jak w przypadku regulacji pierwotnej (FCR), regulacyjna usługa mFRR płaci zarówno cenę za wytwarzanie, jak i cenę za aktywację. Jednak w ostatnich latach znaczenie regulacji trójnej gwałtownie spadło, z powodu czego również spadły ceny za wytwarzanie oraz za aktywację.

Fakty i liczby

10531
 
Instalacje
8526
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
więcej niż 3400
 
Biogazownie
7
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Wszystkie usługi w jednym miejscu

Wszystkie ważne działy, które odnoszą sukces w sprzedaży hurtowej Twojej energii elektrycznej, zebrane są w jednym miejscu - w Next Kraftwerke. Nasi inżynierowie, handlowcy i technicy wraz z zespołem ds. sprzedaży i relacji z klientami dbają o najlepszy możliwy dla Ciebie wynik i najwyższe przychody.

Poproś o obliczenie dochodu już teraz