The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat ARCM

Leksykon / Leksykon / Bilansowanie sieci / ARCM / Sieć europejska

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)

Czym są wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)Definicja

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL) to dyrektywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie i uregulowanie płynnej wymiany energii bilansującej ponad wewnętrznymi granicami UE. Dyrektywa, która weszła w życie jako Rozporządzenie 2017/2195, określa ramy dla wymiany i handlu energią bilansującą w celu ustabilizowania sieci energetycznej w całym systemie europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiego rynku usług systemowych o zharmonizowanej strukturze rynkowej i niedyskryminującym handlu energią regulujacą moc i częstotliwość bez barier rynkowych. Pozwoli to operatorom systemów przesyłowych (OSP) na bardziej efektywne, niezawodne i ekonomiczne pozyskiwanie energii bilansującej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / Regulacja częstotliwości / ARCM

Merit-Order

Co oznacza Merit Order?Definicja

Jako klasyfikacje w zakresie Merit-Order przemysł energetyczny określa kolejność działania elektrowni produkujących energię elektryczną na rynku obrotu energią elektryczną w celu zapewnienia ekonomicznej i optymalnej dostawy energii elektrycznej. Klasyfikacja w zakresie Merit-Order opiera się na najniższych kosztach krańcowych, tj. kosztach poniesionych przez elektrownię za ostatnią wyprodukowaną megawatogodzinę. Jest ona zatem niezależna od stałych kosztów technologii wytwarzania energii. Elektrownie, które stale produkują energię elektryczną przy bardzo niskich kosztach, jako pierwsze są podłączane do sieci według pozycji w liście rankingowej "Merit-Order". Następnie do momentu zaspokojenia zapotrzebowania dołączane są elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. 

Klasyfikacja w zakresie Merit-Order jest sposobem opisu funkcjonującego rynku energii elektrycznej. Model ten opiera się na założeniu, że operatorzy elektrowni dążą do pokrycia swoich kosztow za kolejną wyprodukowaną megawatogodzinę. Elektrownie o niskich kosztach krańcowych mogą zatem oferować niższą cenę za swoją energię elektryczną i dlatego są częściej wspierane finansowo niż elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. Kolejność uszeregowania ofert w zakresie "Merit-Order" próbuje więc wyjaśnić, jak działa kształtowanie cen na rynku energii elektrycznej; nie stanowi ona natomiast "prawa", które koordynuje użytkowanie elektrowni.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / mFRR / ARCM / Regulacja częstotliwości

Regulacja trójna (mFRR)

Do czego służy regulacja trójna (manual Frequency Restoration Reserves - mFRR)?DefinicjaTermin "regulacja trójna" odnosi się do zapewnienia krótkoterminowych rezerw energii elektrycznej (regulacja mocy i częstotliwości) w celu zrekompensowania wahań sieci elektrycznej po upływie 15-minutowego czasu realizacji. Korzystając z rezerwy godzinowej, operatorzy systemów przesyłowych podtrzymują częstotliwość sieci w przypadku jej znacznego i długoterminowego spadku poniżej 50 Hz lub wzrostu powyżej 50 Hz.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / ARCM / FCR / mFRR / aFRR / Sieć europejska

Regulacja częstotliwości i mocy (ARCM)

Czym są układy automatycznej regulacji częstotliwości i mocy?Definicja

Regulacja mocy i częstotliwości jest mechanizmem rynkowym regulującym stabilność sieci elektroenergetycznej. Opiera się on o podobną zasadę w prawie wszystkich krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Austria i Szwajcaria. W tym przypadku wymogi zazwyczaj są ogłaszane w ramach procedur przetargowych operatorów sieci przesyłowych. Przetarg publiczny jest zgodny z modelem wolnego rynku energii, do którego dąży również Komisja Europejska. 

Układy automatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM) pełnią funkjcę rezerwy kompensującej wahania w sieci energetycznej, a dokładniej częstotliwości napięcia w sieci elektroenergetycznej. W razie potrzeby, układy ARCM, umożliwiają zarówno pobór mocy, jak i doprowadzenie dodatkowej mocy do sieci. Podstawowy stan równowagi częstotliwości w sieci energetycznej wynosi 50 Hz, który z różnych przyczyn może czasami podlegać zakłóceniom. W przypadku poważnego przekroczenia lub zaburzenia częstotliwości w sieci, układy ARCM wyrównują tego rodzaju zakłócenia w ciągu kilku sekund (regulacja pierwotna) lub kilku minut (regulacja wtórna/regulacja trójna).

Więcej informacji