The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat Łączenie rynków

Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Liberalizacja rynku energii

Na czym polega liberalizacja rynku?Definicja

Liberalizacja rynku energii elektrycznej umożliwia wolną konkurencję w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Monopole państwowe lub korporacyjne zostają zastąpione, a rynek otwiera się na większą liczbę uczestników. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej często odbywa się wraz z oddzieleniem działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej w sektorze energii elektrycznej. Celem jest dostosowanie dostawy energii elektrycznej do warunków gospodarki rynkowej. Tam, gdzie to możliwe, powinna się odbywać większa konkurencja, a tam, gdzie to konieczne, powinna działać regulacja państwowa. W Europie liberalizacja rynku energii elektrycznej rozpoczęła się w 1996 r. wraz z przyjęciem pierwszej dyrektywy liberalizującej wewnętrzny rynek energii elektrycznej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Obrót energią na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday-Trading)

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday-trading)?DefinicjaObrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego odbywa się zarówno na EPEX Spot (rynek kasowy Europejskiej Giełdy Energii) w Paryżu, jak i w obrocie pozagiełdowym (Over-the-Counter), czyli na podstawie kontraktów negocjowanych poza giełdą pomiędzy kupującymi i sprzedającymi energię elektryczną. Dotyczy to ciągłego zakupu i sprzedaży energii elektrycznej dostarczonej tego samego dnia. Jest to zatem określane również jako krótkoterminowa sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, zwłaszcza w przeciwieństwie do handlu energią elektryczną o dłuższym okresie realizacji na rynku kontraktów terminowych.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Łączenie rynków (Market Coupling)

Co to jest Market Coupling?DefinicjaTermin "łączenie rynków" odnosi się do działań na rzecz stworzenia spójnego (europejskiego) wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Market coupling ma na celu powiązanie obszarów regulacyjnych i obszarów rynkowych w celu ujednolicenia różnych systemów giełd energii elektrycznej, a w szczególności zmniejszenia różnic cenowych. W ten sposób rynek energii elektrycznej jest w pewnym stopniu dostosowany do fizycznych realiów przepływu energii elektrycznej, ponieważ sąsiednie sieci elektroenergetyczne są i tak fizycznie połączone, a energia elektryczna zawsze biegnie najkrótszą drogą od producenta do konsumenta - ponad granicami rynkowymi. Systemy market coupling (PCR, FBMC i XBID) istnieją zarówno w handlu dnia następnego (Day-Ahead), jak i na rynkach dnia bieżącego.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Obrót energią na Rynku Dnia Następnego (Day-Ahead-Trading)

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego?DefinicjaTermin "obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego" (Day- Ahead- trading) odnosi się do obrotu energią elektryczną dla następnego dnia na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie, na EPEX Spot w Paryżu (rynek spot Europejskiej Giełdy Energii), na EXAA w Wiedniu (Towarowa Giełda Energii w Austrii) oraz innych narodowych giełdach lub na rynku pozagiełdowym (obrót pozagiełdowy) poprzez kontrakty pozagiełdowe. Czasami używany jest również termin "rynek aukcyjny".
Więcej informacji