The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408

Wszystko na temat OZE

Leksykon / OZE / Przemysł energetyczny / Digitalizacja / Transformacja

Wytyczne SOGL

Co to są wytyczne SOGL?Definicja

Wytyczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej Energii Elektrycznej (System Operation Guidelines- SOGL), to kodeks operacyjny, który określa wymagania dla OSP, OSD oraz tzw. znaczących użytkowników sieci (SGU, czyli uczestników rynku, w tym m.in. wytwórców, odbiorców i innych podmiotów, których działalność ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, utrzymywanie odpowiednich poziomów częstotliwości w sieci oraz efektywne wykorzystanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych i przyłączonych do nich zasobów. 

Więcej informacji
Webinaria / Energia odnawialna / Obrót energią / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny / OZE

Sprzedaż energii z OZE - O czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Czw. 25. Czerwca 2020, godz. 10:30-11:30

Webinarium przedstawia zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE, oraz sposób działania Next Kraftwerke w Polsce. W ramach prezentacji przedstawiamy również obszary działania Wirtualnej Elektrowni i korzystne oferty Next Kraftwerke dla wytwórców. Z chęcią dostarczamy Ci szczegółowych informacji na temat uczęstnictwa na rynku energii oraz w aukcjach i systemach FiT i FiP i odpowiadamy na różne pytania dotyczące sprzedaży energii w Polsce z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Gwarancje pochodzenia / OZE / Transformacja

Zielona energia

Co to jest zielona energia?DefinicjaZielona energia elektryczna potocznie opisuje energię elektryczną pochodzącą z instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (RE). Na przykład w Niemczech nie ma prawnie ustanowionej definicji tego terminu, ani nie jest on chroniony. W związku z tym konsumentom produktów wytwarzanych z ekologicznej energii elektrycznej wcale nie jest łatwo ocenić, które produkty elektryczne rzeczywiście zużywają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz w jakim stopniu aktywnie wspierana jest transformację energetyczną. Dla orientacji służą świadectwa, znaki jakości i dowody pochodzenia. Jednak tutaj również istnieje ryzyko otrzymania nieprawdziwych informacji o działaniach ekologicznych (Greenwashing).
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / OZE

Ustawa o OZE

W jaki sposób odbywa się sprzedaż energii elektrycznej w erze cyfrowej?DefinicjaZgodnie z ustawą Prawo energetyczne w Polsce każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może sprzedawać wytworzoną przez siebie zieloną energię elektryczną na rynku energii. Ale jak to dokładnie działa? W tym artykule chcielibyśmy przedstawić przegląd różnych możliwości i technologii sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej i w Unii Europejskiej.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Cena energii / Giełda energii / OZE

Cena energii elektrycznej

Cena energii elektrycznejDefinicja

Cena energii elektrycznej jest liczbą zapisaną na rachunku za prąd – większość odbiorców energii elektrycznej zwyczajnie to akceptuje i nie zastanawia się nad tym dłużej. Niemniej jednak, ceny energii elektrycznej są bardzo zróżnicowane: czasami są wysokie, a czasem niskie, zależą od wielu czynników i różnią się w zależności od kraju. 

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób kreowana jest cena energii elektrycznej dla odbiorców końcowych: od producenta energii elektrycznej poprzez handel energią elektryczną do odbiorcy końcowego. Wyjaśnimy również, z czego składa się cena energii elektrycznej, jaki jest w niej udział podatków i opłat oraz rolę Urzędu Regulacji Rynku Energii Elektrycznej (URE) w ustalaniu cen.

Więcej informacji