The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat OZE

Leksykon / OZE / Przemysł energetyczny / Digitalizacja / Transformacja

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines)

Co to są wytyczne SOGL (System Operation Guidelines)Definicja

Wytyczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej Energii Elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny, który określa wymagania dla OSP, OSD oraz tzw. znaczących użytkowników sieci (SGU, czyli uczestników rynku, w tym m.in. wytwórców, odbiorców i innych podmiotów, których działalność ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, utrzymywanie odpowiednich poziomów częstotliwości w sieci oraz efektywne wykorzystanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych i przyłączonych do nich zasobów. 

Więcej informacji
Webinaria / Energia odnawialna / Obrót energią / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny / OZE

Sprzedaż energii z OZE - O czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Czw. 25. Czerwca 2020, godz. 10:30-11:30

Webinarium przedstawia zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE, oraz sposób działania Next Kraftwerke w Polsce. W ramach prezentacji przedstawiamy również obszary działania Wirtualnej Elektrowni i korzystne oferty Next Kraftwerke dla wytwórców. Z chęcią dostarczamy Ci szczegółowych informacji na temat uczęstnictwa na rynku energii oraz w aukcjach i systemach FiT i FiP i odpowiadamy na różne pytania dotyczące sprzedaży energii w Polsce z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Gwarancje pochodzenia / OZE / Transformacja

Zielona energia

Co to jest zielona energia?DefinicjaZielona energia elektryczna potocznie opisuje energię elektryczną pochodzącą z instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (RE). Na przykład w Niemczech nie ma prawnie ustanowionej definicji tego terminu, ani nie jest on chroniony. W związku z tym konsumentom produktów wytwarzanych z ekologicznej energii elektrycznej wcale nie jest łatwo ocenić, które produkty elektryczne rzeczywiście zużywają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz w jakim stopniu aktywnie wspierana jest transformację energetyczną. Dla orientacji służą świadectwa, znaki jakości i dowody pochodzenia. Jednak tutaj również istnieje ryzyko otrzymania nieprawdziwych informacji o działaniach ekologicznych (Greenwashing).
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / OZE

Ustawa o OZE

W jaki sposób odbywa się sprzedaż energii elektrycznej w erze cyfrowej?DefinicjaZgodnie z ustawą Prawo energetyczne w Polsce każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może sprzedawać wytworzoną przez siebie zieloną energię elektryczną na rynku energii. Ale jak to dokładnie działa? W tym artykule chcielibyśmy przedstawić przegląd różnych możliwości i technologii sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej i w Unii Europejskiej.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Cena energii / Giełda energii / OZE

Cena energii elektrycznej

Cena energii elektrycznejDefinicja

Cena energii elektrycznej jest liczbą zapisaną na rachunku za prąd – większość odbiorców energii elektrycznej zwyczajnie to akceptuje i nie zastanawia się nad tym dłużej. Niemniej jednak, ceny energii elektrycznej są bardzo zróżnicowane: czasami są wysokie, a czasem niskie, zależą od wielu czynników i różnią się w zależności od kraju. 

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób kreowana jest cena energii elektrycznej dla odbiorców końcowych: od producenta energii elektrycznej poprzez handel energią elektryczną do odbiorcy końcowego. Wyjaśnimy również, z czego składa się cena energii elektrycznej, jaki jest w niej udział podatków i opłat oraz rolę Urzędu Regulacji Rynku Energii Elektrycznej (URE) w ustalaniu cen.

Więcej informacji