The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat Sieć europejska

Leksykon / Leksykon / Stabilizacja sieci / Sieć europejska / Bilansowanie sieci

Kodeks sieciowy

Czym jest kodeks sieciowy?Definicja

Kodeks sieciowy to zbiór zasad stosowanych przez operatora systemu przesyłowego (OSP) określających warunki pracy sieci elektrycznej. W niektórych krajach, w tym w Polsce, zasady dla sieci przesyłowej są ustalane przez operatora systemu przesyłowego (OSP) w dokumencie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, a operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) ustalają zasady dla sieci elektrycznej na poziomie niskiego napięcia lub dystrybucji oddzielnie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Bilansowanie sieci / ARCM / Sieć europejska

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)

Czym są wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)Definicja

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL) to dyrektywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie i uregulowanie płynnej wymiany energii bilansującej ponad wewnętrznymi granicami UE. Dyrektywa, która weszła w życie jako Rozporządzenie 2017/2195, określa ramy dla wymiany i handlu energią bilansującą w celu ustabilizowania sieci energetycznej w całym systemie europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiego rynku usług systemowych o zharmonizowanej strukturze rynkowej i niedyskryminującym handlu energią regulujacą moc i częstotliwość bez barier rynkowych. Pozwoli to operatorom systemów przesyłowych (OSP) na bardziej efektywne, niezawodne i ekonomiczne pozyskiwanie energii bilansującej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Liberalizacja rynku energii

Na czym polega liberalizacja rynku?Definicja

Liberalizacja rynku energii elektrycznej umożliwia wolną konkurencję w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Monopole państwowe lub korporacyjne zostają zastąpione, a rynek otwiera się na większą liczbę uczestników. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej często odbywa się wraz z oddzieleniem działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej w sektorze energii elektrycznej. Celem jest dostosowanie dostawy energii elektrycznej do warunków gospodarki rynkowej. Tam, gdzie to możliwe, powinna się odbywać większa konkurencja, a tam, gdzie to konieczne, powinna działać regulacja państwowa. W Europie liberalizacja rynku energii elektrycznej rozpoczęła się w 1996 r. wraz z przyjęciem pierwszej dyrektywy liberalizującej wewnętrzny rynek energii elektrycznej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Łączenie rynków (Market Coupling)

Co to jest Market Coupling?DefinicjaTermin "łączenie rynków" odnosi się do działań na rzecz stworzenia spójnego (europejskiego) wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Market coupling ma na celu powiązanie obszarów regulacyjnych i obszarów rynkowych w celu ujednolicenia różnych systemów giełd energii elektrycznej, a w szczególności zmniejszenia różnic cenowych. W ten sposób rynek energii elektrycznej jest w pewnym stopniu dostosowany do fizycznych realiów przepływu energii elektrycznej, ponieważ sąsiednie sieci elektroenergetyczne są i tak fizycznie połączone, a energia elektryczna zawsze biegnie najkrótszą drogą od producenta do konsumenta - ponad granicami rynkowymi. Systemy market coupling (PCR, FBMC i XBID) istnieją zarówno w handlu dnia następnego (Day-Ahead), jak i na rynkach dnia bieżącego.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / ARCM / FCR / mFRR / aFRR / Sieć europejska

Regulacja częstotliwości i mocy (ARCM)

Czym są układy automatycznej regulacji częstotliwości i mocy?Definicja

Regulacja mocy i częstotliwości jest mechanizmem rynkowym regulującym stabilność sieci elektroenergetycznej. Opiera się on o podobną zasadę w prawie wszystkich krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Austria i Szwajcaria. W tym przypadku wymogi zazwyczaj są ogłaszane w ramach procedur przetargowych operatorów sieci przesyłowych. Przetarg publiczny jest zgodny z modelem wolnego rynku energii, do którego dąży również Komisja Europejska. 

Układy automatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM) pełnią funkjcę rezerwy kompensującej wahania w sieci energetycznej, a dokładniej częstotliwości napięcia w sieci elektroenergetycznej. W razie potrzeby, układy ARCM, umożliwiają zarówno pobór mocy, jak i doprowadzenie dodatkowej mocy do sieci. Podstawowy stan równowagi częstotliwości w sieci energetycznej wynosi 50 Hz, który z różnych przyczyn może czasami podlegać zakłóceniom. W przypadku poważnego przekroczenia lub zaburzenia częstotliwości w sieci, układy ARCM wyrównują tego rodzaju zakłócenia w ciągu kilku sekund (regulacja pierwotna) lub kilku minut (regulacja wtórna/regulacja trójna).

Więcej informacji