Firma Next Kraftwerke otrzymała tytuł Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2020


Opublikowano: 15. July 2020

Firma Next Kraftwerke znajduje się wśród dziesięciu firm, które otrzymały tytuł Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2020. Dzięki pomocy pracowników BNEF, niezależny zespół ekspertów przemysłowych wybrał dziesięciu zwycięzców z puli ponad stu kandydatów z 24 krajów. Zwycięzcy szukają możliwości w tak różnorodnych dziedzinach, jak zaawansowane materiały, rozproszona energia, cyfryzacja przemysłowa, inteligentna mobilność, metale, satelity i magazynowanie energii.

Zespół oceniał kandydatów na podstawie trzech kryteriów: potencjału skalowania; poziomu innowacyjności technologii lub modelu biznesowego i nowości, jakie wnoszą na rynek; oraz dynamiki, jaką wykazuje rozwój handlowy. "Ta nagroda jest dla nas wielkim zaszczytem", mówi Jochen Schwill, współ-dyrektor zarządzający Next Kraftwerke. "Globalny zwrot energii stawia przed nami nowe wyzwania. Wierzymy, że Wirtualne Elektrownie są kluczowym elementem układanki pozwalającym na pokonanie tych wyzwań poprzez połączenie elastyczności zdecentralizowanych producentów energii. Nasz VPP-SaaS NEMOCS ma na celu umożliwienie stronom trzecim zbudowania własnej wirtualnej elektrowni, aby zwiększyć tempo globalnej transformacji w kierunku 100% energii odnawialnej".

BNEF jest wiodącym operatorem badań w dziedzinach “Clean Energy”, zaawansowanego transportu, przemysłu cyfrowego, innowacyjnych materiałów i surowców. BNEF wykorzystuje zbiory danych do analizy i prognozowania, w jaki sposób trendy i nowe technologie wpłyną na branżę pod względem finansowym, ekonomicznym i politycznym.


Next Kraftwerke
Opublikowano przez:

Next Kraftwerke zarządza jedną z największych wirtualnych elektrowni w Europie. Wykorzystując pełen potencjał digitalizacji, firma łączy tysiące jednostek wytwórczych, odbiorczych oray magazynów energii w Wirtualnej Elektrowni "Next Pool". Dzięki technologii i obrotowi energią elektryczną, Next Kraftwerke pomaga klientom produkować i zużywać energię elektryczną, gdy ceny są dla nich najlepsze. Dzięki całodobowemu obrotowi zagregowaną mocą na różnych rynkach spot energii, Wirtualna Elektrownia przyczynia się również w znacznym stopniu do stabilizacji sieci poprzez inteligentne sterowanie mocą wytwarzaną i zużywaną przez poszczególne jednostki w okresach szczytowego obciążenia.