The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Czas czytania: 2 min
Referencje Doświadczenie Marketing

Magiczne słowo: Elastyczność

W spokojny poranek w małym miasteczku w zachodnich Niemczech dwie jednostki kogeneracyjne zainstalowane w Centrum Techniki Rolniczej w mieście Melle pracują na pełnych obrotach, co powoduje, że za mocnymi betonowymi ścianami maszynowni unosi się spory gwar. W biogazowni hałas jest dobrym znakiem. 

Spis treści

  1. Fakty i liczby 

"Przestawiliśmy się na pracę przy maksymalnym obciążeniu", wyjaśnia operator instalacji Dirk Meyerdrees, "a teraz pracujemy przy pełnym obciążeniu!". Kilka godzin później w pomieszczeniu panuje nagła cisza, gdy silniki przestają wytwarzać moc. Rzadko zdarza się, że w maszynowni biogazowni nie jest potrzebna ochrona słuchu. "Praca przy maksymalnym obciążeniu oznacza, że produkujemy energię, gdy popyt i ceny są właściwe", mówi Meyerdrees. "Ale teraz bardziej opłacalne jest dla nas zatrzymanie silników i przechowywanie w fermentowni biogazu, który nadal jest produkowany. Jak tylko ceny znów wzrosną, uruchomimy nasze silniki i będziemy produkować tyle mocy, ile tylko będziemy mogli, wykorzystując zmagazynowany biogaz".

Cel pracy z obciążeniem szczytowym jest podwójny. Na początek, operatorzy zawsze szukają sposobów na zwiększenie zysków, aby mieć pod ręką wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów konserwacji i uzupełniania mocy. Sprawy finansowe są jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na stale rosnące ceny surowców organicznych potrzebnych do produkcji biogazu. W związku z tym nowe źródła dochodów, takie jak praca w szczycie obciążenia, są zawsze mile widziane. Poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej w okresach wysokiego zapotrzebowania i wyższych cen, można uzyskać większe przychody bez zwiększania ilości surowców. Drugi cel pracy pod obciążeniem szczytowym związany jest ze zdolnością sieci przesyłowych do transportu energii wytworzonej w biogazie i innych rodzajach elektrowni. Gdy tylko operatorzy przełączą się na pracę pod obciążeniem szczytowym, sieć zostaje odciążona z częstotliwości, co zmniejsza ryzyko wystąpienia przerw w dostawie prądu. 

Next Kraftwerke jest ogniwem łączącym operatorów takich jak Meyerdrees z giełdą energii, na której ustalane są ceny. Każdego tygodnia Meyerdrees otrzymuje od Next Kraftwerke harmonogram pracy swojej biogazowni. Pozwala mu to na przebicie średniej ceny rynkowej na giełdzie energii. "Sprawdziło się to w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od rozpoczęcia działalności w okresach szczytowego obciążenia", potwierdza Meyerdrees. Dostarczanie energii bilansującej to kolejny strumień dochodów. Elektrownia Meyerdrees jest wyłączana przez zdalne sterowanie w czasie przeciążenia sieci energetycznej. W połączeniu z pracą przy obciążeniu szczytowym, operatorzy biogazowni mogą w ten sposób zapewnić optymalne wsparcie dla sieci. Pomagają oni w rozwiązaniu problemu integracji energii odnawialnej z istniejącymi strukturami rynkowymi i sieciowymi. Elastyczność jest tu magicznym słowem.

 

Fakty i liczby 

Wydajność 2 on-site CHP:łącznie 340 kW
Wydajność 2 off-site CHP:łącznie 740 kW
Pojemność magazynu gazu: 2 x 741 m³, maks. 3 godziny
Strona partnerska:Dowiedz się więcej o biogazowni Krukum (ATZ)
Dotyczy produktów:Energia bilansująca, model oparty na premii rynkowej, operacja obciążenia szczytowego