The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Czas czytania: 2 min
Przywódcy energetyczni w ramach Wirtualnej Elektrowni opisują swoje doświadczenia.

Ważny element transformacji energetycznej

Jeśli chodzi o zdecentralizowaną produkcję energii, elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wydają się wzajemnie wykluczać, zwłaszcza w przypadku elektrociepłowni na biometan. Energielenker z Greven w regionie Münsterland pokazuje, że nie jest to konieczne. Przykładem takiego podejścia jest ich elektrociepłownia na biometan w spokojnym Gronau - jedna z dziesięciu obecnie eksploatowanych przez Energielnker elektrowni o łącznej mocy około pięciu megawatów.

 

Spis treści

  1. Fakty & liczby

Wspierana przez Niemiecką Ustawę o Energii Odnawialnej (EEG) bioelektrownia na metan zasila przyległy obiekt dla osób niepełnosprawnych wraz z przynależnymi warsztatami i szkołą oraz innymi lokalnymi odbiorcami ciepła, jak np. basen pływacki z ok. 1,5 GWh ciepła rocznie - jest to duża zaleta lokalizacyjna dla elektrociepłowni na metan. Ze względu na fakt, że wymagają one jedynie podłączenia do sieci gazowej, mogą również bez problemów pracować na terenach gęsto zaludnionych. Niezbędny gaz, bio metan w bilansie, jest dostarczany z sieci gazu ziemnego. Pomimo zobowiązań dotyczących dostaw ciepła, obsługują one instalację nie tylko w oparciu o energię cieplną, ale osiągają dodatkowe, lukratywne przychody dzięki zorientowanemu na popyt zasilaniu w energię elektryczną giełdy, jak informuje Stefan Kienz, specjalista ds. rozwoju produktów w firmie Energielenker: "Zasilanie zorientowane na popyt działa bez problemów. Codziennie prognozujemy zapotrzebowanie na ciepło na najbliższe dni i wykorzystujemy je jako podstawę do optymalizacji planów kogeneracyjnych. Harmonogramy te są codziennie przesyłane do Next Kraftwerke, a system sterowania ich VPP zdalnie podnosi i opuszcza naszą instalację zgodnie z harmonogramem".

Poza dostarczaniem lokalnego ciepła, elektrownia ta, podobnie jak wszystkie inne instalacje w portfelu Energielenker, zapewnia stabilizację niemieckiej sieci energetycznej poprzez dostarczanie energii bilansującej za pośrednictwem Wirtualnej Elektrowni Next Kraftwerke. Podobnie jak w przypadku zasilania zorientowanego na popyt, ograniczenia Stefana Kienza w zakresie obowiązku dostarczania ciepła w tym segmencie rynku nie są tak daleko idące, jak się często zakłada. "Wszystkie nasze elektrownie posiadają mniej więcej duże bufory magazynowe. Umożliwiają one bez problemów dłuższe zbilansowanie energii. Zakończyliśmy już jednogodzinne dostawy bez żadnych strat w dostawach ciepła", zauważa Kienz. "W przypadku bardzo krótkich czasów aktywacji nie musimy uciekać się do magazynowania buforowego, ponieważ ciepło jest raczej środkiem obojętnym, a krótkotrwałe wahania produkcji energii elektrycznej nie są bezpośrednio zauważalne przy produkcji ciepła". Bioelektrownie Energielenker oferują swoje moce przeważnie w ujemnej rezerwie wtórnej (aFRR), ale również zapewnienie dodatniej rezerwy wtórnej jest interesujące dla Energielenker i powinno zostać wdrożone w najbliższej przyszłości.

W tym kontekście Stefan Kienz życzyłby sobie większego wsparcia ze strony przemysłu w zakresie regulacji i prawodawstwa. "Z pewnością pomocne byłoby, gdyby ustawodawca dał branży wyraźne sygnały, w jaki sposób można dostosować produkcję energii elektrycznej w przyszłym układzie prądotwórczym ze znacznym udziałem zmiennego zasilania z wiatru i słońca do zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym momencie łatwo regulowana produkcja energii elektrycznej z kogeneracji (CHP) wykorzystuje swój pełny potencjał - niezależnie od tego, czy jest ona zasilana gazem ziemnym czy biometanem. Zwłaszcza w obowiązującej obecnie ustawie o energii odnawialnej (EEG) bioenergia dyspozycyjna nie otrzymuje niestety w niemieckim systemie elektroenergetycznym takiego uznania, na jakie zasługuje". Na szczęście nie zmienia to faktu, że elektrociepłownie na biometan, jak te należące do Energielenker, są już ważnym elementem transformacji energetycznej.

Fakty & liczby

Moc:250 kW
Zaopatrzenie w ciepło:1.5 GWh rocznie
Wydajność całego portfolio:5 MW
Zastosowane produkty:Sprzedaż energii z OZE