The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 3 min

Grupa bilansująca

Definicja

Grupa bilansująca jest najmniejszą jednostką modelu rynku energii. Jest to grupa uczestników wolnego rynku energii, zarówno konsumentów, jak i producentów, którzy współpracują ze sobą w celu optymalizuji kosztów zużycia energii. Łączą się oni, tworząc wirtualne konto, czyli otwierają wspólny rachunek, który można porównać do rachunku bankowego. Rachunek ten służy do wspólnego zamawiania energii elektrycznej i gazu. W tym artykule skupimy się jednak na energii elektrycznej. Grupa bilansująca służy przede wszystkim do utrzymania równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej a jej zużyciem. Celem takiej współpracy konsumentów i producentów jest kompensowanie odchyleń godzinowych (nierównowagi) pomiędzy planowanym, a rzecywistym wytwarzeniem i zuzyciem energii elektrycznej. W praktyce, oznacza to, że wytwórcy i konsumenci energii elektrycznej mogą zmniejszyć odchylenie pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej, które jest raportowane do innych uczestników rynku energii elektrycznej. Dzięki takiej wewnętrznej koordynacji, ponoszą oni wspólnie mniejsze koszty związane z karami za niewykonanie swoich zobowiązań. Oprócz rozliczania zużycia i produkcji energii elektrycznej, grupa bilansująca umożliwia przetwarzanie transakcji handlowych.

Grupy bilansujące w systemie rynku energii elektrycznej

Każdy producent i sprzedawca energii, który zasila sieć energetyczną, musi albo należeć do grupy bilansującej albo utrzymywać własną grupę bilansującą. Obejmuje to wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB), który musi rozliczać się z ciągłego bilansowania obiektów zarejestrowanych w jego grupie bilansującej. POB musi kompensować różnice pomiędzy dostarczaną i zużywaną energią poprzez ciągłą kontrolę swoich obiektów lub poprzez transakcje handlowe.

W praktyce, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie przygotowuje codziennie na podstawie jak najdokładniejszej prognozy harmonogram wytwarzania i poboru energii elektrycznej przez kontrolowane przez niego urządzenia (15-minutowej) w każdym z kwadransów doby. Harmonogram ten jest następnie przekazywany operatorowi systemu przesyłowego (OSP), który następnie porównuje go z własnymi wartościami, tzw. obliczeniami przepływu obciążenia.

Odnawialne źródła energii jako wyzwanie dla zarządcy grupy bilansującej

Integracja odnawialnych źródeł energii w grupy bilansujące producentów i operatorów sieci zwiększa wymagania dotyczące prognozowania, ponieważ generacja energii ze źródeł odnawialnych jest trudna do dokładnego zaprognozowania i zależy mocno od warunków atmosferycznych. Dlatego nie da się ni dowolnie sterować. Do systemu zarządzania grupą bilansową wpływają nie tylko informacje z zakresu produkcji i dane dotyczące sieci energetycznej, ale także informacje na temat pogody i handlu. Aby zawsze być w stanie poradzić sobie z tymi, czasem ekstremalnymi, wahaniami, zarządcy grup bilansujących, powinni podczas tworzenia swojego portofolio instalacji =, zwrócić uwagę na to, by w optymalny sposób połączyć w jednej grupie bilansujcej instalacje oparte na energii zmiennej (wiatr, słońce) oraz int=stalacje sterowalne (biogazownie, elektrownie wodne, kogeneracja). Oprócz wytwórców energii elektryczniej, również odbiorcy energii elektrycznej podlegający regulacji mogą być włączeni do grupy bilansującej w ramach usług zarządzania popytem (DSM). Dzięki temu rozwiązaniu wspomagają zrównoważenie systemu rynku bilansującego za pomocą poleceń sterujących wysyłanych przez POB.

Saldo w grupie bilansującej

W przypadku braku równowagi pomiędzy planowanymi i rzeczywistymi ilościami energii elektrycznej, operatorzy sieci przesyłowej energii elektrycznej są zobowiązani do zapewnienia równowagi z dwóch powodów:

Po pierwsze, muszą oni fizycznie dostarczyć brakującą ilość energii elektrycznej w formie energii kontrolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznej - jednak tylko wówczas, gdy nie mogą pobierać opłat za nadmierną lub niedostateczną podaż w danym obszarze regulacyjnym.

Po drugie, operatorzy systemu przesyłowgeo muszą zrównoważyć odchylenia frekwencji sieci w bilansie. W tym celu koordynator grup bilansujących operatora systemu przesyłowego musi najpierw określić rozbieżności między grupami bilansującymi i jednoczesnie wystawia faktury zarządcom tych grup. Ta wirtualna konstrukcja jest również określana przez przemysł energetyczny jako energia bilansująca.

Energia bilansująca jest narzędziem do bilansowania i ustanawia niezbędną równowagę pomiędzy rachunkami uczestników rynku. Pomimo tego, że cena za energię bilansującą jest zazwyczaj wyższa niż zwykła cena energii elektrycznej, to jednak może doprowadzić do dodatkowych zysków. Dzieje się tak, nawet jeśli określona spółka, odpowiedzialna za bilansowanie, wytwarza więcej energii elektrycznej niż przewidziano zgodnie z grafikiem i przy równoczesnym założeniu, ze ten obszar kontrolny (w niektórych krajach jest więcej obszarów bilansowych) jest równocześnie nią objęty. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za bilasnowanie dysponował błednymi prognozami, to może to doprowadzić do niegospodarności w perspektywie długoterminowej, a w najgorszym przypadku do wypowiedzenia umowy przez operatora systemu przesyłowego

Przykład: Typowe codzienne zadania zarządcy systemu równoważenia energii

Oto przykład ilustrujący procedurę bilansowania energii:
Sprzedawca energii elektrycznej zarządza grupą bilansującą z dużym udziałem turbin wiatrowych. Każdego dnia sporządza prognozę na następny dzień. Jednak nieoczekiwany front sztormowy przyczynia się do generacji większej ilości energii elektrycznej w ciągu kilku kwadransów, niż przewidział to sprzedawca energii elektrycznej dzień wcześniej.

W tej sytuacji, może on wybrać pomiędzy różnymi opcjami: 
Po pierwsze, sprzedawca energii elektrycznej sam może stać się aktywny i w tym celu kompensować swoją grupę bilansującą poprzez sprzedaż większej ilości energii elektrycznej niż pierwotnie planowano na rynku dnia bieżącego w danym kwartale godziny. Po drugie, może skorzystać z technologii zdalnego sterowania, takiej jak nasz "Next Box", aby uzyskać dostęp do turbiny wiatrowej w swoim portofolio i dostosowuje jej produkcję do własnych potrzeb.

Ostatnią opcją do wyboru może być nie reagować w tej sytuacji i zaakceptować ewentualne koszty niezbilansowania energii - to jest jednak sprzeczne z zasadami rynkowymi i nie spotkałoby się to z entuzjazmem operatorów systemów przesyłowych.

Zarządzanie grupą bilansującą w Next Kraftwerke

W celu zmniejszenia ryzyka niezbilansowania i związanych z nim kosztów energii w dłuższej perspektywie czasowej, zarządcy grup bilansujących muszą kontrolować, analizować i sterować instalacjami w swoich grupach bilansujących. Next Kraftwerke mogą oczywiście to zrobić w Twoim imieniu - wystarczy skontaktować się z naszym konsultantem ds. klientów poprzez formularz kontaktowy.

 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.