The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 1 min

Do czego służy regulacja pierwotna (Frequency Containment Reserve - FCR)?

Definicja

Aby nieprzerwanie utrzymywać normalną częstotliwość 50 Hz w sieci energetycznej, operator systemu przesyłowego potrzebuje odpowiedniego narzędzia, które zrekompensuje nieprzewidziane wahania w ciągu kilku sekund. Mowa tu o regulacji pierwotnej (rezerwa sekundowa, FCR), która musi być dostępna w ciągu 30 sekund, aby zapobiec awarii zasilania. Zatem rezerwa regulacji pierwotnej jest pierwszym rodzajem regulacji, która ma być aktywowana i natychmiastową reakcją na odchylenie częstotliwości w sieci.

Jak i kiedy uruchamiana jest rezerwa regulacji pierwotnej?

Grafika przedstawiająca aktywację regulacji pierwotnej-Next Kraftwerke

W przeciwieństwie do regulacji wtórnej lub regulacji trójnej, regulacja pierwotna nie jest aktywowana przez operatorów systemu przesyłowego, lecz jest bezpośrednio przez dostawcę. Lokalny dostawca samodzielnie monitoruje częstotliwość w sieci w miejscu wytwarzania lub zużycia energii i natychmiast reaguje na zmiany częstotliwości w sieci. Zwiększanie lub zmniejszanie zasilania sieciowego musi być proporcjonalne do częstotliwości w sieci, gdy ta opuści strefę martwą pomiędzy 49,99 Hz a 50,01 Hz. Cały zakres regulacji pierwotnej mieści się w zakresie częstotliwości od 49,8 do 50,2 Hz. Od częstotliwości 49,99 lub odpowiednio 50,01 Hz rozpoczyna się aktywacja i dostawca jest zobowiązany do przeciwdziałania stabilizującego częstotliwośc w sieci. 

Przy częstotliwości sieciowej 49,99 Hz, wytwórcy energii elektrycznej lub magazyny energii elektrycznej muszą w ciągu kilku sekund zwiększyć swoją umowną moc regulacyjną i zapewnić jej dostawę z częstotliwością 49,8 Hz. Równocześnie, gdy w sieci częstotliwośc wzrasta do 50,01 Hz i wyższej, muszą one przeciwdziałać wzrostowi częstotliwości sieci poza strefą martwą poprzez zmniejszenie poboru prądu. Całkowita oferowana regulacja pierwotna musi być zapewniona, gdy osiągnięta zostanie częstotliwość 50,2 Hz

Regulacja pierwotna: Określenie zapotrzebowania

W przeciwieństwie do zapewniania regulacji wtórnej i regulacji trójnej, określenie zapotrzebowania na regulację pierwotną nie odbywa się na poziomie krajowym, ale w ramach sieci operatorów systemów przesyłowych Europy Środkowej ENTSO-E ("European Network of Transmission System Operators for Electricity"). Ze względu na to, że ENTSO-E jest obszarem synchronicznym, utrzymywanie regulacji pierwotnej jest podzielone solidarnie na wszystkich operatorów sieci należących do ENTSO-E. 

Łączne zapotrzebowanie na regulację pierwotną określa się przy założeniu jednoczesnej awarii dwóch największych bloków energetycznych na obszarze sieci. Odpowiada to całkowitej rezerwie ENTSO-E w wysokości ±3000 MW. Podział pomiędzy operatorami sieci jest ustalany corocznie i opiera się proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w poprzednim roku.
 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.