The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 1 min

Na czym polega system DERMS ?

Definicja

System DERMS (Distributed Energy Resource Management Systems) jest platformą, która pomaga głównie operatorom systemów dystrybucyjnych (DSO) zarządzać swoimi sieciami, które są oparte głównie na rozproszonych zasobach energii (DER). Ze względu na brak wspólnej definicji, DERMS jest więc - w zależności od punktu widzenia - czymś podobnym lub nawet identycznym z Wirtualną Elektrownią (VPP). 

W niektórych kluczowych aspektach ludzie wydają się być zgodni: DERMS to platforma oprogramowania, która służy do organizowania pracy zagregowanych rozproszonych zasobów energii w ramach sieci energetycznej. Zwykła aplikacja DERMS znajduje się na poziomie sieci dystrybucyjnej. DERMS zazwyczaj wymaga pełnoprawnej integracji różnych innych systemów, takich jak system zarządzania dystrybucją (DSM). Ponadto, aby zapewnić wszystkie funkcje DERMS, potrzebny jest zazwyczaj system zarządzania awariami (OMS) lub system kontroli nadzorczej i zbierania danych (SCADA).

System zarządzania rozproszonymi zasobami energii a Wirtualna Elektrownia

Pod względem zastosowania, system zarządzania rozproszonymi zasobami energetycznymi może być postrzegany jako Wirtualna Elektrownia do zastosowań na poziomach napięcia sieci dystrybucyjnej. Systemy zarządzania rozproszonymi zasobami energii zapewniają usługi sieciowe, które koncentrują się w szczególności na lokalizacji każdego zagregowanego składnika aktywów. Cele systemu zarządzania rozproszonymi zasobami energii są następujące:

  • Zarządzanie napięciem sieciowym
  • Optymalizacja przepływu mocy w sieci
  • Zarządzanie obciążeniem sieci lokalnej (np. dla projektów Smart Grid)

Natomiast Elektrownie Wirtualne są odpowiedzialne za aktywną optymalizację i kontrolę produkcji i zużycia energii. Lokalizacja jednostki nie odgrywa przy tym ważnej roli. Głównymi celami Wirtualnej Elektrowni są:

  • Stabilizacja częstotliwości sieci
  • Handel energią
  • Zarządzanie portfelem
  • Zarządzanie obciążeniem szczytowym/popytem

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.