The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 1 min

Jak działa giełda energii EEX?

Definicja

Europejska Giełda Energii (EEX) w Lipsku jest największym rynkiem dla energii elektrycznej produkowanej w Niemczech. Na niej odbywa się swobodna wymiana handlowa energii elektrycznej z Niemiec, ale także z wielu innych krajów.

Gdzie i jak odbywa się obrót energią elektryczną na EEX?

Obecnie EEX stał się również rynkiem międzynarodowym liczącym ponad 200 uczestników giełdy z 19 krajów. W 2008 r. na giełdzie handlowano ponad dwukrotnie większą ilością energii elektrycznej niż jest ona zużywana w Niemczech. Giełda jest otwarta dla każdego producenta, który chce wprowadzić swój produkt na rynek energii i przeszedł proces zatwierdzania. Alternatywnie, sprzedawca uznany przez EEX może otrzymać zlecenie na marketing.

Rynek terminowy i rynek spot

Obrót energią elektryczną odbywa się na EEX na rynku spot lub na rynku terminowym, przy czym rynek EEX Spot znajduje się w Paryżu i jest znany jako EPEX Spot. Rynek Spot służy jako miejsce obrotu energią elektryczną, która może być dostarczona w krótkim czasie w ciągu 1-2 dni (Rynek Dnia Bieżącego lub Rynku Dnia Następnego), natomiast na Rynku Terminowym zawierane są długoterminowe umowy dostawy w ramach okresu przystosowawczego, który może wynosić sześć lat. Na giełdzie, oprócz energii elektrycznej, handluje się także gazem ziemnym, węglem i certyfikatami CO2.

Phelix

Jak wiele giełd na całym świecie, również EEX ma swój własny indeks handlowy. Indeks giełdowy giełdy energii elektrycznej dla rynku niemieckiego i austriackiego nosi nazwę Phelix (Physical Electricity Index). Oblicza się go na podstawie średniej ze wszystkich notowanych kontraktów godzinowych danego dnia. Nie należy jednak mylić indeksu giełdowego z empiryczną, rzeczywiście istniejącą (fizyczną) wartością rynkową. Jest to raczej rozmiar abstrakcyjny, konceptualny, odnoszący się do wybranych okresów w celu udokumentowania rozwoju konkretnego rynku lub segmentu rynku. Podobnie jak inne indeksy giełdowe, feliks służy jako miarodajna wartość bazowa dla transakcji terminowych. Ze względu na możliwość handlu różnymi produktami w transakcjach terminowych na giełdzie, nie istnieje tylko jeden indeks. Różne standardowe produkty są reprezentowane przez Phelix-Baseload (obciążenie podstawowe), Phelix-Peakload (obciążenie szczytowe) lub Phelix-Off-Peak (obciążenie niskie).

 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.