The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 3 min

Co to jest zielona energia?

Definicja

Zielona energia elektryczna potocznie opisuje energię elektryczną pochodzącą z instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (RE). Na przykład w Niemczech nie ma prawnie ustanowionej definicji tego terminu, ani nie jest on chroniony. W związku z tym konsumentom produktów wytwarzanych z ekologicznej energii elektrycznej wcale nie jest łatwo ocenić, które produkty elektryczne rzeczywiście zużywają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz w jakim stopniu aktywnie wspierana jest transformację energetyczną. Dla orientacji służą świadectwa, znaki jakości i dowody pochodzenia. Jednak tutaj również istnieje ryzyko otrzymania nieprawdziwych informacji o działaniach ekologicznych (Greenwashing).

Zielona energia: co tak naprawdę się za tym kryje?

Termin "zielona energia elektryczna" odnosi się do energii elektrycznej, która jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce. Kiedy energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach wykorzystujących te źródła energii, wytwarza się mniej spalin i dwutlenku węgla, a nie pozostawia się żadnych toksycznych odpadów, jak to ma miejsce w przypadku energii jądrowej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zatem bardziej przyjazne dla środowiska, a produkowana energia elektryczna nazywana jest zieloną energią elektryczną.

Przejście na zieloną energię elektryczną jest łatwym sposobem na znaczne zmniejszenie osobistej emisji CO2 przy niewielkich dodatkowych kosztach. Emisja zielonej energii elektrycznej wynosi tylko około 40 gramów na kilowatogodzinę. Zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów.

Należy jednak również wziąć pod uwagę różne definicje przy rozważaniu pojęcia energii odnawialnej: Na przykład, niektóre elektrownie wodne są wyłączone z odnawialnych źródeł energii przez organizacje ochrony środowiska, ponieważ mają one daleko idące konsekwencje dla środowiska (np. zapora Trzech Przełomów w Chinach). 

Te definicyjne nieścisłości powodują dezorientację, zwłaszcza wśród konsumentów końcowych. Aby przeciwdziałać nieprzejrzystości, istnieją certyfikaty, gwarancje pochodzenia, etykiety lub znaki jakości, które identyfikują ekologiczną energię elektryczną.

Gwarancje pochodzenia (GoO) energii z OZE

Gwarancje pochodzenia mają na celu udowodnienie i zagwarantowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. 

Gwarancje pochodzenia powstają, gdy energia elektryczna w wysokości 1000 kWh jest wytwarzana w uprzednio zarejestrowanej elektrowni energii odnawialnej.

Każdy kraj w Europie ma swój własny rejestr Gwarancji Pochodzenia. Dzięki koordynacji między krajami, Gwarancje Pochodzenia mogą być przedmiotem handlu transgranicznego. W celu udowodnienia pochodzenia, w Niemczech i Europie stosuje się certyfikaty Europejskiego Systemu Certyfikatów Energetycznych (EECS-GoO), który w 2016 roku zastąpił w Europie system RECS (Renewable Energy Certificates System - System Certyfikatów Energii Odnawialnej).

Gwarancje Pochodzenia zawierają informacje takie jak typ instalacji, źródło energii, lokalizacja i inne informacje specyficzne dla danej instalacji. Operator instalacji ma możliwość odsprzedaży tego certyfikatu.

Gwarancje pochodzenia pozwalają na wirtualny zakup zielonej energii elektrycznej, tzn. oddzielonej od rzeczywistego produktu fizycznego. Konkretnie oznacza to, że dostawca produktu ekologicznej energii elektrycznej może uzyskać swoją energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych i za pomocą zakupionych gwarancji pochodzenia możesz uczynić, że staje się ona "zielona". Jest to jedna z głównych krytycznych uwag dotyczących certyfikatów EECS GoO. Kolejnym problemem jest fakt, że certyfikaty EECS-GoOO nie zawierają żadnych zobowiązań dla nowych instalacji energii odnawialnych, a tym samym nie przyczyniają się do przekształcenia zwrotu energetycznego. Brakuje dodatkowych korzyści.

Dodatkowe certyfikaty dla zielonej energii elektrycznej

Podczas gdy certyfikaty EECS GoO są stosowane na rynku europejskim, na całym świecie istnieją inne certyfikaty, które potwierdzają pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dobrze znane są na przykład certyfikaty energii odnawialnej (Renewable Energy Certificates - REC), które działają podobnie jak EECS-GoOO, potwierdzają pewne normy i są sprzedawane niemal na całym świecie.

Dodatkowe korzyści związane z produktami ekologicznej energii elektrycznej

To właśnie dodatkowe korzyści, wykraczające poza oznakowanie energii elektrycznej, często umożliwiają wspieranie zwrotu energetycznego za pomocą produktu ekologicznej energii elektrycznej lub taryfy ekologicznej energii elektrycznej. Dodatkowe korzyści są zazwyczaj związane z zakupem zielonej energii elektrycznej, takie jak aktywne rozwijanie odnawialnych źródeł energii przez dostawcę zielonej energii elektrycznej lub wsparcie dla dodatkowych projektów dotyczących klimatu, środowiska lub ochrony przyrody.

Umowy typu PPA - narzędzie do wprowadzania do obrotu ekologicznej energii elektrycznej?

Przedstawione oznakowania zielonej energii elektrycznej gwarantują, że ilość zakupionej energii elektrycznej została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Zużyty prąd zazwyczaj pochodzi z gniazdka. Jest to zatem szara energia elektryczna, tzn. kombinacja energii elektrycznej z różnych źródeł (odnawialnych i konwencjonalnych).

Aby zakupić faktycznie fizyczną zieloną energię elektryczną, potrzebna byłaby oddzielna sieć energetyczna tylko dla zielonej energii elektrycznej. W Niemczech nie jest to jeszcze możliwe, ponieważ nie istnieje ani oddzielna zielona sieć energetyczna, ani oddzielna giełda zielonej energii elektrycznej.

Rozwiązaniem mogą być jednak umowy typu PPA (Power Purchase Agreements). Są to dwustronne umowy o dostawę energii elektrycznej, zwykle zawierane między producentem energii elektrycznej a odbiorcą energii. Umożliwiają one bilansowy zakup ekologicznej energii elektrycznej, a w przypadku umów typu PPA On-Site, nawet zakup fizyczny.

Umowy PPA mogą na przykład być powiązane z gwarancjami pochodzenia, cechami regionalnymi lub wykorzystaniem pewnych technologii wytwarzania energii.

Wraz z wygaśnięciem finansowania dla energii elektrycznej OZE umowy PPA są postrzegane jako okazja do dalszego finansowania działalności elektrowni OZE. Ze względu na rosnącą konkurencyjność odnawialnych źródeł energii i malejące wsparcie EEG, umowy typu PPA oferują, również w Niemczech, możliwość udzielenia wsparcia finansowego na budowę nowych elektrowni bez dotacji. Ze względu na rosnącą konkurencyjność odnawialnych źródeł energii i spadek pomocy finansowej dla energii elektrycznej OZE. W tym przypadku energia elektryczna zakupiona w ramach umów PPA ma dodatkową korzyść polegającą na bezpośrednim wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii w danym miejscu.

 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.